Лист "Глас Подриња"

Издаје "Глас Подриња" а.д. Шабац, Кнеза Лазара 1
e-mail: info@glaspodrinja.rs
Излази четвртком

Штампа: Штампарија Борба а.д. - Београд
Косовска 26, 11 000 Београд

Текући рачун:
355-1076500-49 Војвођанска Банка
105-0000005700339-15 AИК Банка a.д.
160-0000000003331-74 BANCA INTESA AD

Претплата

Србија
Годишња 3.000 динара
Полугодишња 1.500 динара

Иностранство
Европа 9.000 динара
Аустралија и Америка 10.500 динара
Африка и Азија 10.000 динара

Oдбор директора

Извршни директор
Александар Живановић

Неизвршни директор
Мирјана Степановић

Председник Одбора директора
Љупка Адамовић

Редакција

redakcija@glaspodrinja.rs

Главни и одговорни уредник
Тања Трифковић
urednik@glaspodrinja.rs

Секретар редакције
Љиљана Дакић
sekretar@glaspodrinja.rs

Маркетинг
marketing@glaspodrinja.rs
Мирослав Стефановић (Контакт телефон: 015/353-262)

Новинари

Љубиша Ђукић
Мирјана Филиповић
Весна Бошковић
Јасмина Прстојевић - коректор

Новинари сарадници

Ненад Кулачин
Сретен Косанић
Оља Гавриловић
Милица Мијаиловић
Марко Максимовић
Душан Жугић

Компјутерско-техничка припрема

priprema@glaspodrinja.rs

Александар Арсеновић
Јелена Крстић

Сараднице на компјутерској припреми

Јасмина Павловић
Милица Перић
Тираж: Раденко Спасојевић
tiraz@glaspodrinja.rs