Заштита животне средине

ПРОМОЦИЈА МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ

  • Број 3604 (24. нов 2016.)
  • Душан Жугић
Успостављање међуопштинске и регионалне сарадње у области управљања чврстим отпадом и отпадним водама по угледу на Европску унију
У општини Крупањ у среду 23. новембра, организован је састанак у складу са планом рада „GIZ IMPACT“ пројекта на коме је представљен модел међуопштинске сарадње у области пружања комуналних услуга, однодно управљања чврстим отпадом и отпадним водама. Теме састанка и презентације биле су представљање анализа правног оквира за успостављање међуопштинске и регионалне сарадње између Општине Крупањ и Града Лознице у области управљања чврстим отпадом и отпадним водама.
- С обзиром да је потреба свих локалних самоуправа у Србији да се удружују и оснивају регионалне депоније отпада, постоје различити организациони, институционални модалитети како до тога стићи и како испунити очекивања, како законска, тако и очекивања која нам намећу нови трендови у управљању животном средином, у првом реду циркуларна економија - истиче Радомир Миловановић консултант „MSP Consulting“ фирме са седиштем у Краљеву.
На питање како би становништво Крупња могло да смањи негативан утицај локалне депоније Миловановић је предложио два начина: један је да становништво почне да селектује отпад и смањи количину отпада која се тренутно одлаже на депонији, а други да људи из овог краја активно буду информисани и да размишљају о промени свог понашања да, када се успостави рад регионалане депоније, што мање количине отпада предају тој депонији.