ОДРЖАНА ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

УСВОЈЕНИ ПЛАНОВИ ПОСЛОВАЊА

Усвојен Стратешки план Дома здравља за период од 2017. до 2021. године. Дата сагласност ЈКП “Водоводу Шабац” да може бити садужник – јемац код пословне банке

  • Број 3618 (2. мар 2017.)
  • М.М.
Скупштина града Шапца у среду је заседала 11. пут у овом сазиву. На дневном реду било је 26 тачака.
Усвојени су програми пословања јавних предузећа за ову годину.
ЈКП “Топлана Шабац” планира да уради адаптацију и модернизацију котловског постројења топлане “Тркалиште”. За то су предвиђена средства из Програма КФЊ 4 у износу од 452.000 евра.
Према плану ЈКП “Водовод Шабац” планиране су инвестиције у систем водоснабдевања, систем одвођења отпадних вода, у водовод и канализацију у приградским насељима и текуће одржавање сливничке мреже. Укупна средства предвиђена за све ове намене су 251,5 милиона динара. Скоро половина ових средстава је из донација КФЊ програма, а један део је и из донација Делегације европске уније.
Планом ЈКП “Стари град” у циљевима дефинисаним за наредни период јесу проширење и модернизација пијачних простора, проширење Новог гробља, као и проширење капацитета Прихватилишта за псе.
Јавном предузећу за управљање грађевиснким земљиштем прошле године је припојена Дирекција за путеве, а од марта ове године ЈСП “Стан” и ЈП “Спортски центар”. Сада је рад у овом ЈП организован по секторима: Сектор за становање, Сектор за спорт, Служба за опште и правне послове, Финансијска служба и Сектор за изградњу града у оквиру ког раде: Служба за уређење грађевинског земљишта и Служба за одржавање путева.
Планирана инвестициона активност за период до 2019. године у ЈКП “Паркинг Шабац” своди се на план редовног одржавања, односно на обезбеђивање финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности за текуће одржавање. Нису планирали ни повећање цена својих услуга у овој години.
Усвојен је Стратешки план Дома здравља за период од 2017. до 2021. године. Први стратешки циљ према овом плану јесте промоција здравих стилова живота, превенција и рано откривање болести. Други циљ је повећање компетенција запослених, трећи обезбеђење финансијске стабилности установе и четврти унапређење услова за рад и доступност информација.
Одборници су дали сагласност Дому здравља за издавање у закуп простора амбуланте у Мајуру, као и простор амбуланте у Липолисту. Одлуком Управног одбора ти простори се могу дати у закуп искључиво у сврху обављања здравствене делатности.
Дата је сагласност ЈКП “Водоводу Шабац” да може бити садужник – јемац код пословне банке.”Водоводу”се обратила ЈКП “Топлана Шабац” са молбом за прихватање статуса садужника – јемца, по основу уговора о кредиту код Аик банке, у износу од 130 милиона динара, са роком отплате од 24 месеца.
Донета је Одлука о улагању непокретности, зграде Дома војске у капитал Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем. Како стоји у образложењу, ово Јавно предузеће, с обзиром на делатност и квалификације запослених може да обезбеди адекватно управљање и одржавање објекта.
Основан је Фонд за промовисање демократских вредности и промовисање и унапређење културе, уметности и образовања “Станислав Винавер”.
Расправа је протекла у демократској и фер атмосфери, без много одступања од тема дневног реда.