Комунална инфраструктура

НОВИ КОНТЕЈНЕРИ И КАНТЕ

У оквиру „ГИЗ ИМПАЦТ“ пројекта ЈКП „1. мај“ Крупањ добило опрему у вредности од 1,2 милиона динара

  • Број 3620 (16. мар 2017.)
  • Д. Жугић
Као што је и најављено у четвртак 2. марта 2017. године у Крупњу је потписивањем протокола од стране председника општине Крупањ Ивана Исаиловића и Клауса Шмита вође пројекта „ГИЗ ИМПАЦТ“ извршена свечана примопредаја 30 контејнера запремине 1,1 кубни метар и 100 канти за смеће запремине 120 литара у укупној вредности од 1,2 милиона динара.
Набављена опрема предата је на управљање ЈКП „1. мај“ из Крупња које ће кроз анализу и израду плана сакупљања отпада одредити локације за постављање нових канти и контејнера. Средства за набавку опреме обезбеђена су од стране немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој. Процењено је да ће се на тај начин повећати количина прикупљеног отпада за 25 процената и смањити настајање дивљих депонија.
- Ова донација ће свакако подићи квалитет услуга нашег комуналног предузећа, а допринос пројекта је немерљив и у едукативном и у материјалном смислу. Ову опрему, а да ни у шта друго не улажемо, сопственим средствима не бисмо могли набавити ни за годину дана и та чињеница само говори о томе колико је ова донација значајна за наше предузеће и општину Крупањ - каже директор ЈКП „1. мај“ Милутин Поповић.
Председник општине Крупањ Иван Исаиловића поздравио је представнике ГИЗ-а и захвалио се на свему што је ГИЗ учинио од поплава па до данас за Крупањ, али је истакао и чињеницу да је ГИЗ присутан у овој општини још од 2012. године и да од тада општини Крупањ пружа неизмерну подршку.
Да је одлагање смећа на депоније последња опција и да треба радити на модернизацији система управља отпадом говори господин Клаус Шмит вођа пројекта „ГИЗ ИМПАЦТ“:
- Немачка Савезна Влада подржава Републику Србију у унапређењу управљања отпадом поготово у односу на климатске промене и ми кроз овај пројекат пружамо подршку општинама да унапреде системе када се говори о том модерном начину управљања отпадом, најпре кроз увођење компостирања, рециклаже, производњи биогаса и све то ће допринети бољој заштити животне средине и унапређењу стања у области отпада.
Заједнички закључак је да се мора ставити акценат на едукацију и комуникацију са становништвом о значају очувања животне средине, јер само на тај начин се могу остварити сви будући планови и програми у области унапређења управљања отпадом.
Немачка Савезна Влада кроз програм развојне сарадње са Републиком Србијом подржава општине и градове у Србији у испуњавању еколошких стандарда Европске уније. Кроз пројекат „ИМПАЦТ“ који спроводи Немачка организација за техничку сарадњу (ГИЗ) пружена је финансијска подршка општини Крупањ кроз набавку опреме у циљу повећања услуге сакупљања комуналног отпада.