Инфо

8. октобар 2020.8. окт 2020.
маријана костадиновић,  начелница ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ

маријана костадиновић, начелница ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Град Шабац

Нацрт одлуке о градском буџету

Укупни приходи, примања, и пренета неутрошена средства у 2019. години износила су 4.541.000.000, а укупни расходи и издаци 3.922.000.000 и исказан је суфицит од 619.944.000 динара. Када посматрамо сам буџет, текуће приходе у претходној години они су износили 3.623.000.000 за око 200.000.000 више него у години пре
Усвајањем нацрта одлуке о завршном рачуну буџета града Шапца за 2019. годину од стране Градског већа утврђени укупни приходи, примања, расходи и издаци.

-Укупни приходи, примања, и пренета неутрошена средства у 2019. години износила су 4.541.000.000, а укупни расходи и издаци 3.922.000.000 и исказан је суфицит од 619.944.000 динара. Када посматрамо сам буџет, текуће приходе у претходној години они су износили 3.623.000.000 за око 200.000.000 више него у години пре, а у самој структури прихода повећање бележи порез на зараде и порез на приходе од самосталних делатности у укупном износу од 225.000.000 динара, што аутоматски показује да је број запослених у граду у претходној години драстично повећан. Пренета неутрошена средства износила су 768.000.000 тако да су укупни буџетски приходи били 4.392.000.000 милиона. Извршени расходи у претходној години су 3.922.000.000, консолидовани, односно 3.809.000.000 у самом буџету града, што је 80,8% извршења у односу на план. У самој структури расхода 17,7% су расходи који се односе на расходе за запослене (плате, социјални доприноси, превоз, социјална давања запосленима), коришћење роба и услуга 28%, капитална улагања (инвестициони пројекти) 32% што је по стандардима Светске банке изузетно добар резултат. Такође, и смањење расхода за запослене, испод 20%, код нас је 17,7% указује да је новац из буџета трошен по свим стандардима Европске уније, Светске банке и Међународног монетарног фонда - рекла начелница Одељења за финансије Маријана Костадиновић је и додала да су током протекле године измирене све обавезе према запосленима, добављачима, банкама и остварен суфицит.

Законски рок за усвајање одлуке о завршном рачуну након увођења ванредног стања је померен на основу Уредбе Владе Републике Србије о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава, и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести Ковид 19.

Најновији број

29. јул 2021.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa