Инфо

18. август 2022.18. авг 2022.
Рок за пријаве 29. август
Конкурс за доделу средстава за набавку нове опреме за наводњавање у 2022. години

Рок за пријаве 29. август

Пријаве на конкурс се подносе закључно са 29.08.2022. године. Конкурсна документација доставља се на адресу:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
-Управа за пољопривредно земљиште, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за пољопривредно земљиште објавила је Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2022. години.

Једана од најбитнијих инвестиционих улагања за пољопривредне произвођаче је набавка нове опреме за
наводњавање. Физичко лице – носилац пољопривредног газдинства може да оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање, и то за опрему набављену у 2022. години, ако је уписана у Регистар у активном статусу и ако је уписао у Регистар парцеле на којима се поставља опрема за наводњавање.

Физичко лице - носилац пољопривредног газдинства може да оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање ако за сву набављену опрему поднесе једну пријаву, с тим да вредност набављене опреме по пријави износи минимално 40.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Процентуално учешће средстава за физичко лице – носиоца пљопривредног газдинства за набавку нове опреме за наводњавање је 60 % од вредности инвестиције без ПДВ-а, а максимални износ средстава по кориснику који може бити одобрен по поднетој пријави износи 3.000.000 динара.
Прихватљива инвестициона улагања за набавку нове опреме за наводњавање представља набавка нове опреме за наводњавање, и то:
- пумпе, агрегата за пумпу (на дизел, бензински и електропогон) максималне снаге мотора 10 kw, фреквентног регулатора, командног ормана за покретање пумпе и заштиту од рада на сувом, фертигатора, фертигационе пумпе, манометра, филтера, окитена (доводних цеви), разводних цеви, дрипова/латерала, капаљки, распрскивача (спринклера), тифона, тифона са кишном рампом, кишне рампе, кишног крила, воденог топа/топа за наводњавање, центар пивота, резервоара и цистерне у функцији обезбеђивања воде за наводњавање,
- за потребе изградње бунара: бунарска цев, филтерска бунарска цев.

Подносилац пријаве на конкурс обавезно подноси:
1. Попуњен и потписан образац пријаве;
2. Рачун за предметно инвестиционо улагање издат у 2022. години;
3. Отпремницу потписану од стране подносиоца пријаве;
4. Гарантни лист за набавку опреме за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву продавца да опрема не подлеже гаранцији;
5. Доказ о плаћању инвестиционог улагања и то: потврду о извршеном налогу за пренос или извод који је оверен од стране пословне банке, или фискални исечак код готовинског плаћања;
6. Потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према седишту подносиоца пријаве, да за набавку опреме за наводњавање не користи подстицаје по неком другом основу.
Пријаве на конкурс се подносе закључно са 29.08.2022. године.

Конкурсна документација доставља се на адресу:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
-Управа за пољопривредно земљиште
ул. Немањина 22-26, 11000 Београд
са назнаком: За КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2022. ГОДИНИ – (набавка нове опреме за наводњавање).
Додатне информације могу се добити позивом на број телефона 015/ 301 – 820.
ПССС Шабац, др Зоран Бељић

Најновији број

24. новембар 2022.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa