Info

18. jul 2019.18. jul 2019.
Objavljen javni poziv za ostvarivanje  prava na podsticaje za nabavku novih  mašina i opreme u stočarskoj proizvodnji
AGRARNA POLITIKA

Objavljen javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku novih mašina i opreme u stočarskoj proizvodnji

Od 10. jula do 30. avgusta. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000 dinara
Postupak za ostvari-vanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem Zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u 2019. godini u periodu od 10. jula do 30. avgusta 2019. godine preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, Beograd, ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.
Pravo na podsticaj ostvaruje nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva – lice upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju), a u zavisnosti od vrste proizvodnje i predmeta zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje na poljoprivrednom gazdinstvu ima:
(1) za investicije koje se odnose na proizvodnju kravljeg mleka, do najviše 19 krava,
(2) za investicije koje se odnose na proizvodnju ovčijeg i kozijeg mleka, objekat upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo,
(3) za investicije koje se odnose na pčelarstvo, od pet do 1000 košnica pčela prijavljenih u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja kod Uprave za veterinu,
(4) za investicije koje se odnose na proizvodnju mesa, ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, i to: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu,
(5) za investicije koje se odnose na proizvodnju konzumnih kokošijih jaja, objekat upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo. koji je između ostalog, u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara tekuće godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.
Vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje mora biti jednaka ili veća od 80.000 dinara i ako je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 25.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 25.000 dinara. Kod investicija koje se odnose na pčelarstvo, vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje mora biti jednaka ili veća od 50.000 dinara, odnosno iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 20.000 dinara.
Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000 dinara, osim podsticaja za investicije u nabavku novih mašina i opreme za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja za koje najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini iznosi 3.000.000 dinara.
Podsticaji obuhvataju podsticaje za investicije u nabavku novih mašina i opreme:
- za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane,
- za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka,
- kojom se štiti dobrobit životinja,
- za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja,
- za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja i
- za pčelarstvo.
Savetodavac Mirjana Milošević

Najnoviji broj

14. januar 2021.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa