(7. novembar 2019.)
STOP KRIMINALITETU MLADIH(7)

Problematični pre 14. godine

Prema podacima dobijenim od Centra za socijalni rad broj dece u sukobu sa zakonom u Šapcu je u stalnom porastu. U skladu sa tom činjenicom cilj projekta “STOP kriminalitetu mladih”je povećeati stepen znanja i informisanosti o značaju i načinu prevencije društveno neprihvatljivog ponašanja dece i mladih u cilju smanjenja kriminaliteta. Realizaciju Projekta finansijski je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Problematični pre 14. godine
Kategorije maloletnih učinilaca prekršaja ili krivičnih dela obuhvata maloletnike ispod i iznad 14 godina, s tom razlikom što se maloletniku koji, u vreme protivpravnog dela, u zakonu predviđenog kao krivično delo , nije navršlo četrnaest godina, ne mogu izreći krivične sankcije, niti primeniti druge mere koje predviđa zakon, ističe Ljubica Žuržinović, sociolog u Centru za socijalni rad “Šabac”.
Prema statistici iz prve polovine prošle godine, od januara do juna 2018, broj maloletnika mlađih od 14 godina u sukobu sa zakonom iznosio je 24. Više je dečaka u odnosu na devojčice, a većina dece je došla iz porodica u kojima su roditelji i dalje u braku.
-Gledajući starosnu strukturu maloletnika sa problemima u ponašanju ispod 14 godina, uočavamo da je više dečaka (14), ali da više nije zanemarljiv ni broj devojčica (10). Takođe, veći je broj dece sa seoskog područja (selo 18, grad 6). Među decom je sedmoro romske dece.
Veći broj dece je iz bračnih zajednica. To ranije nije bio slučaj, ali ni samo po sebi nije odlučujuće, jer kvalitet veza unutar svake porodice je ono što je bitno. A na kvalitet tih istih veza utiče i socio-ekonomski status. U većem broju slučajeva reč je o osboma solidnog socio-ekonomskog statusa, mada je u osam slučajeva reč o korisnicima NSP i povremenih jednokratnih novčanih pomoći, koji žive u lošim stambenim uslovima. U tri slučaja, roditelji povremeno odlaze na rad u inostranstvo.
Kada je reč o obrazovnom statusu roditelja, uglavnom su to roditelji sa srednjim stručnim obrazovanjem. Među njima je i sedam romskih porodica. Porodice su uglavnom višegeneracijske- objašnjava Žuržinovićeva.
Sudeći po raspoloživim podacima, od ukupnog broja maloletnih prestupnika u ovom periodu, sedmoro njih je već dve godine na evidenciji Centra, dok su među njima i dva rođena brata, kao i brat i sestra. Troje dece ide na tretmane u Razvojno savetovalište, a jedan maloletnik ide u školu po IOP-u. Od dece koja redovno pohađaju školu, uglavnom su svi dobri đaci i većina se bavi sportom.
Kada je reč o problemima, najčešći su izostanci iz škole, ali zabrinjava i pojava samopovređivanja i pokušaja suicida.
-Izostanci iz škole su uglavnom posledica smanjene kontrole roditelja, koji su odsutni zbog vrste posla kojom se bave kao i zbog nedostatka roditeljske svesti o značaju vaspitno-obrazovnih potreba deteta. Samo postojanje suicida i samopovređivanja među ovom decom je zabrinjavajuće i ukazuje na emocionalne probleme sa kojima se maloletnik suočava i reakcije na okolinu u kojoj živi. Imali smo i slučaj deteta koji zbog fobije izlaska van kuće neredovno odlazi u školu- kaže sociolog Centra za socijalni rad “Šabac”, i dodaje:
-Kod ove grupe maloletnika ohrabruje svakako činjenica da su se roditelji odazivali na poziv Centra i da su deca dolazila u pratnji sa ocem ili majkom. Samo u jednom slučaju roditelji nisu imali sluha, i s toga možemo da zaključimo da uglavnom shvataju situaciju i traže rešenje koje može biti izuzetno kompleksno, jer zavisi i od mnogo faktora na koje oni kao pojedinci ne mogu da utiču.

Maloletnici ispod 14 godina - odbačene krivične prijeve
Stručnjaci se slažu da su deca ispod 14 godina, jedna od važnijih kategorija maloletnika, jer ukoliko u ovom uzrastu ne shvate ozbiljnost svojih dela, u narednom periodu odrastanja mogu otići niz stranputicu sa koje se teže prelazi na pravi kolosek.
-Prema statistici stoji da su u grupi dece u sukobu sa zakonom mlađih od 14 godina, kod kojih je odbačena krivična prijava, dečaci u većoj meri, dok su teritorijalno istovetno zastupljen i selo i grad. Romske dece je troje, a skoro sva deca su iz bračnih zajednica , solidnog socio-ekonomskog statusa. Kada se pogleda obrazovni status roditelja, mali broj njih ima nepotpunu osnovnu školu, dok sa druge strane ima roditelja sa visokom stručnom spremom- ističe Žuržinovićeva, i objašnjava:
-Imamo slučaj dva rođena brata da su u sukobu sa zakonom. To nije ništa novo, jer nam je od ranije poznato da se deca iz jedne porodice godinama pojavljuju na evidenciji Centra kao maloletni učinioci prekršaja i krivičnih dela.
Kada se pogleda struktura učinjenih dela, svakako se najviše izdvaja maltretiranje starije osobe koje je naknadno imalo smrtni ishod.
-Iako su učesnici mlađi od 14 godina bili u ulozi ili posmatrača ili direktnih učesnika, slučaj je alarmantan i ukazuje da se svakom društveno-neprihvatljivom delu mora pristupiti odlučno i sa jasnom porukom šta je ispravno da se maloletnici ne bi upuštali u ozbiljna krivična dela koja će im ostaviti pečat za ceo život- izjavila je Ljubica Žuržinović i zaključila:
-Dobra stana je da su se i kod ove kategorije maloletnika roditelji odazvali na poziv Centra, i da su deca dolazila u pratnji oca ili majke, ili sa oba roditelja. Samo u jednom slučaju se roditelji nisu odazvali. Sve to nam daje nadu da roditelji uviđaju problem i traže rešenje, do kojeg je put težak, ali moguć. Iako postoje brojni faktori, na koje roditelj kao pojedinac ne može da utiće, fokus treba staviti na porodične i lične kapacitete roditelja i dece.

Najnoviji broj

27. februar 2020.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa