16. januar 2020.16. jan 2020.
Povoljniji za dužnike
OD NOVE GODINE NA SNAZI NOVI ZAKON O IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU

Povoljniji za dužnike

Nova pravila važe samo za slučajeve gde je predlog za izvršenje podnet posle 1. januara. Za građane je svakako najvažnije što je došlo do promena kod namirenja novčanih potraživanja plenidbom penzije ili zarade
Od 1. januara na snazi su izmenjene i dopunjene odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Pored toga što javni izvršitelji dobijaju u nadležnost postupanje po nekim novim dugovanjima, čime se rasterećuju sudovi, donosi i povoljnosti za dužnike.
Važno je istaći da izmene i nova pravila važe samo za slučajeve gde je predlog za izvršenje podnet posle navedenog datuma. Za ostale predmete važe stare odredbe.
Značajna izmena je i to što od sada neće morati na oglasnoj tabli suda da proveravaju da li imaju nedostavljenu poštu, nego će na sajtovima sudova biti elektronska oglasna tabla gde će dužnici moći da provere da li imaju neki postupak izvršenja.
Za građane je svakako najvažnije što je došlo do promena kod namirenja novčanih potraživanja plenidbom penzije ili zarade.
-Izvršenje na zaradi može da se sprovede u visini jedne polovine zarade, odnosno jedne četvrtine ako ja zarada minimalna ili jedne trećine ukoliko ne prelazi iznos prosečne neto zarade. Do sada su se plenile dve trećine zarade, odnosno jedna polovina kod minimalne zarade. Izvršenje na penzijama se sprovodi u visini jedne trećine ili jedne četvrtine ako penzija ne prelazi prosečan iznos, odnosno jedne desetine ako ne prelazi najniži iznos. Kada se radi o zakonskom izdržavanju izvršenje se može sprovesti do jedne polovine primanja, objašnjava javni izvršitelj Mila Milosavljević.
Kada je u pitanju izvršenje na sredstvima sa tekućeg računa izvršnog dužnika, odnosno na računu u banci, sredstva se prenose na namenski račun javnog izvršitelja, a dužnik može u roku od osam dana od prenosa da obavesti izvršitelja da je tom prilikom došlo do povrede ograničenja. Konkretno, izvršitelj ne zna odakle je novac na računu pa dužnik može da uloži prigovor ukoliko se radi o novcu koji prima po osnovu zakonskog izdržavanja, naknadi za telesno oštećenja, primanjima po osnovu socijalne zaštite ili privremene nezaposlenosti, kao i o zakonskoj finansijskoj podršci porodici sa decom ili stipendije.
Nove odredbe brane i prodaju nepokretnosti u slučaju malih komunalnih dugova. Ipak, postoje neki uslovi.
-Ne može se odrediti izvršenje prodajom jedine nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika fizičkog lica radi namirenja potraživanja čija glavnica ne prelazi 5.000 evra. Ovo se odnosi samo na komunalne predmete, navodi Milosavljevićeva.
Takođe, umanjena je i tarifa izvršitelja što je povoljno i za izvršne poverioce i za dužnike. Ova novina će se najviše odraziti na manja potraživanja, do 30.000 dinara.
-Dužniku se sada pruža mogućnost dobrovoljnog namirenja novčanog potraživanja pre početka izvršnog postupka. Postupak počinje predlogom izvršnog poverioca uz koji javnom izvršitelju dostavlja izvršnu ili verodostojnu ispravu. Poverilac plaća predujam, nakon čega javni izvršitelj poziva dužnika da dobrovoljno namiri novčano potraživanje, predočavajući mu koje su prednosti toga. Postupak se smatra okončanim kada istekne 60 dana zaključenjem sporazuma između stranaka ili dobrovoljnim namirenjem, objašnjava Mila Milosavljević.
Doneta je i odredba kojom se izričito zabranjuje raspolaganje predmetom izvršenja ili obezbeđenja od dana donošenja rešenja o izvršenju. Upis zabrane vršiće se u registar koji tek treba da se formira.
Javni izvršitelji dobili su nove nadležnosti. Do sada su odlučivali o predlogu za izvršenje u predmetima gde je poverilac komunalno preduzeće, a sada će odlučivati i o predlogu za izvršenje radi namirenja novčanog potraživanja kada je izvršni dužnik Republika Srbija, autonomna pokrajina, lokalna samouprava ili indirektni korisnik budžetskih sredstava i to po predlogu na osnovu izvršne isprave (npr. presude). Na osnovu verodostojne isprave (fakture) rešenje o izvršenju donosi sud.
Takođe odlučivaće i o predlozima za izvršenje kada su u pitanju komunalna preduzeća i na osnovu izvršne isprave, a do sada su odlučivali samo na osnovu verodostojne.

Elektronska prodaja
Velika novina je elektronska prodaja nepokretnosti i pokretnih stvari. To bi trebalo da eliminiše neozbiljne kupce, koji su samo uplaćivali jemstvo, a nisu učestvovali u nadmetanju, kao i da isključi mogućnost ucena.
-Od marta će ovakav način prodaje primenjivati izvršitelji koji to žele, a od septembra će biti obavezan. Ko ne bude učestvovao u nadmetanju izgubiće jemstvo. Identitet učesnika će biti zaštićen do kraja postupka, tako što će svi učesnici imati identifikacioni broj. Na portalu u javnoj prodaji mogu da učestvuju samo registrovani korisnici, a registracija će biti simbolična. Svako od učenika je samo broj. Putem PIN-a svako može da podiže cenu, nema limita. Jemstvo se više ne uplaćuje na račun javnog izvršitelja nego na račun Ministarstva pravde, kaže Mila Milosavljević.


M.M.

Najnoviji broj

14. januar 2021.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa