9. septembar 2021.9. sep 2021.
Redovne kontrole i vanredni nadzori
IZVEŠTAJ SA KOLEGIJUMA

Redovne kontrole i vanredni nadzori

Zbog trenutne epidemiološke situacije načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac je u četvrtak 02. septembra održao devetu sednicu kolegijuma u 2021. godini, u elektronskoj formi.
U izveštajima koji su u elektronskoj formi dostavljeni šefu Odseka navedene su aktivnosti koje su bile tokom prethodnog meseca u inspekcijskim službama Mačvanskog upravnog okruga, pa je s tim u vezi izvršena analiza rada inspekcijskih organa za mesec avgust 2021. godine.

Načelnik Odeljenja republičke tržišne inspekcije Miladinka Jovanović, navodi da je izvršeno 55 nadzora, od kojih 50 redovnih i 5 vanrednih. Doneta su 2 rešenja iz vanrednih nadzora i podneto 9 prekršajnih prijava.

Inspekcijske poslove je obavljalo 5 izvršilaca.Kao efekat sprovedenih nadzora urađeno je 55 zapisnika, doneto je 9 rešenja o pokretanju prekršajnog postupka i 2 po članu 33. Zakona o inspekcijskom nadzoru. Izdato je 2 potvrde o privremeno oduzetoj robi. U kineskoj radnji oduzeta je razna roba sa krivotvorenim žigom,a zbog neposedovanja dokumentacije o nabavci robe podneta je prekršajna prijava. Prekršajna prijava je podneta protiv pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog nepoštovanja reklamacionog postupka i neizdavanja računa. Zbog bespravnog obavljanja frizerske delatnosti doneta su 2 rešenja o zabrani obavljanja delatnosti i podnete 3 prekršajne prijave.

Načelnik Odeljenja inspektorata za rad Milica Filipović, obaveštava da je inspekcijske poslove obavljalo 8 inspektora, koji su izvršili 131 kontrolu i sve su bile nenajavljeni vanredni inspekcijski nadzori. Na osnovu predstavke pravnog ili fizičkog lica sprovedeno je 22 vanredna inspekcijska nadzora. Sa nalogom je izvršen 131 nadzor, a kontrolnih je bilo 17. Inspektori su doneli 16 upravnih mera prema registrovanim privrednim subjektima. Tokom sprovedenih nadzora doneto je 16 mera za otklanjanje nepravilnosti. Prilikom kontrola registrovanih privrednih subjekata 48 lica su zatečena na faktičkom radu, radu na crno. Podneto je 16 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv registrovanih privrednih subjekata. Koordinisanih inspekcijskih nadzora sa drugim inspekcijama bio je jedan,a predmet nadzora je bio rad na crno. Nije bilo pritužbi na rad inspektora.
Republički turistički inspektor Živadin Bošković je izvršio 11 nenajavljenih inspekcijska nadzora, od kojih su 3 bila vanredni, 6 redovni i 1 vanredni inspekcijski nadzor na osnovu predstavke. Sa nalogom je izvršeno 7 nadzora, a bez naloga 4. Broj kontrolnih inspekcijskih nadzora KIZ-1 i KIR-1. Izrečeno je 9 upravnih mera i to 7 registrovanim i 2 neregistrovanim privrednim subjektima.

Šef Odseka za sanitarni nadzor Vladan Rašić, ističe da je urađeno 1058 nadzora, od kojih su 223 redovni, 710 vanredni, 125 kontrolni i 1 službena savetodavna poseta. Inspekcijske poslove obavljalo je 2 izvršioca. Evidentirano je 989 obolelih lica, sa 667 lica u kontaktu. Kao efekat rada inspekcije, doneto je 839 rešenja i to 162 iz redovnog nadzora i 667 iz vanrednih. Kancelarijskim nadzorom kontrolisana je zdravstvena ispravnost vode za piće iz objekata centralnog vodosnabdevanja, mikrosistema vodosnabdevanja objekata proizvodnje hrane, zdravstvena ispravnost vode u ambulantama i školama uvidom u izveštaje o ispitivanju iz internog monitoringa.Redovnim nadzorima kontrolisan je rad KBI-Komisija protiv bolničkih infekcija u zdravstvenim ustanovama. Obavljane su pojačane kontrole ciljanih vanrednih nadzora nad objektima pod sanitarnim nadzorom u primeni protivepidemijskih mera na suzbijanju Kovid epidemije, samostalno.

Šef Odseka veterinarske inspekcije Jasmina Kojičić Stefanović, navodi da je izvršeno 639 nadzora od kojih su 57 redovni, 582 vanredni i 19 kontrolni.Podneto je 6 prekršajnih prijava. U Budžet Republike Srbije uplaćeno je na ime taksi 4.285.464,00 dinara.

Koordinator republičke poljoprivredne inspekcije Goran Bošković, obaveštava da je izvršeno 7 kontrola, od kojih 5 redovnih i 2 vanredne. Doneto je 4 rešenja iz redovnog nadzora. Inspekcijske poslove obavljaju dva izvršioca. Oblasti kontrole su: usaglašenost proizvodnje prehrambenih proizvoda sa Zakonom o bezbednosti hrane; proizvođači rakije i vina; uzorkovanje piva limenaka(monitoring) na prisustvo kalaja; provera i overa obrazaca za izvoz vina u EU. Inspektori su koristili godišnji odmor.

Republički inspektor za zaštitu životne sredine Branislava Tešić, ističe da je izvršeno 16 nadzora i to 11 redovnih i 5 vanrednih. Nadzori su obavljeni po predstavkama građana, seveso objekata, po zahtevu Uprave za agrarna plaćanja, promet zaštićenih vrsta, nadzor postupanja sa otpadom, zaštita vazduha i voda.

Republički vodni inspektor Dragan Tadić je izvršio 9 nenajavljenih inspekcijskih nadzora i to 4 redovna i 5 vanrednih. Doneto je 4 rešenja zabrane obavljanja delatnosti -vađenje rečnih nanosa. Podneto je 7 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom u Šapcu i Loznici zbog nelegalnog vađenja rečnog nanosa iz korita i sa desne obale reke Drine u Badovincima i Salašu Crnobarskom-opština Bogatić; na reci Jadar u Lešnici-grad Loznica i Donje Kašice-opština Ljubovija.

Republički fitosanitarni inspektor Miroslav Aleksić je sproveo 20 kontrola i to: 3 iz oblasti sredstava za zaštitu bilja; 4 iz oblasti podsticaja za podignute višegodišnje zasade voća; 5 iz oblasti proizvodnje GMO soje, kojom prilikom je uzeto 5 uzoraka; 1 kontrola iz oblasti zdravlja bilja, kada je izdat 1 sertifikat; 7 iz oblasti proizvodnje nelegalnog duvana u list roda 2021.godine prilikom kojih je doneto 5 rešenja ,uništeno 11.98,68 ha, količina duvana 23.973,60 kg, čija je vrednost 8.3907,60 dinara.

Republički šumarski i lovni inspektor Aleksandra Đurković, sa sedištem rada u Šapcu je izvršila 12 kontrola od kojih 9 po Zakonu o šumama, 2 po Zakonu o zdravlju bilja i 1 po Zakonu o divljači i lovstvu.

Republički zdravstveni inspektor Ivana Antonijević, je izradila nedeljne izveštaje u formi tabelarnog pregleda za AG testiranja u privatnim laboratorijama na području Mačvanskog, Kolubarskog, Zlatiborskog i Moravičkog upravnog okruga. Vršila je proveru aktivnih i brisanih preduzetnika i ažurirala bazu podataka otvorenih ordinacija privatne prakse na području Mačvanskog upravnog okruga.
Kabinet načelnika Vladana Krasavca

Najnoviji broj

14. oktobar 2021.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa