13. januar 2022.13. jan 2022.
Izveštaji o radu inspekcija
MESEČNI KOLEGIJUM

Izveštaji o radu inspekcija

Načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac je u utorak 11. januara 2022. godine održao prvu sednicu kolegijuma u 2022. godini, u elektronskoj formi. Izveštaj o radu za mesec decembar dostavili su svi učesnici elektronske sednice uz navođenje aktivnosti i problema u radu.

Načelnik Odeljenja republičke tržišne inspekcije Miladinka Jovanović, navodi da je izvršeno 53 nadzora, od kojih 46 redovnih, 7 vanredna i 2 službene savetodavne posete. Doneto je 11 rešenja iz redovnog nadzora, 2 rešenja iz vanrednih nadzora i podneto 13 prekršajnih prijava.

Inspekcijske poslove je obavljalo 9 izvršilaca. Kao efekat sprovedenih nadzora urađeno je 55 zapisnika, doneto je 13 rešenja o pokretanju prekršajnog postupka, dva za otklanjanje nedostataka po članu 33. Zakona o inspekcijskom nadzoru, tri o oduzimanju i uklanjanju robe, tri o otklanjanju nedostataka i pet o otklanjanju nedostataka i zapisnički naloženo postupanje. Izdate su tri potvrde o privremeno oduzetoj robi. Vrednost robe stavljene van prometa zbog kvaliteta iznosi 14.300,00 dinara.

Privremeno je zabranjen promet robe bez dokumentacije o nabavci u tri trgovinske radnje koje vrše promet robe na pijaci. Doneta su dva rešenja po članu 33.stav 1. Zakona o inspekcijskom nadzoru fizičkim licima koji su bespravno obavljali promet tekstilne robe na pijacama u Šapcu i Loznici. Kontrola prometa tekstilnih proizvoda u Loznici rađena je u saradnji sa PU Loznica. Oduzeta roba smeštena je u magacin Jadar ad Loznica. Na pijaci Živinarnik u Šapcu oduzeta je manja količina rezanog duvana. Zbog nepoštovanja Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500 i Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica, doneta su dva rešenja o otklanjanju nedostataka i podnete su dve prekršajne prijave. Zbog nepoštovanja reklamacionog postupka kod dva pravna lica, naloženo je otklanjanje nedostataka, a biće podnete i prekršajne prijave. Doneta su dva rešenja o konačnom oduzimanju intelektualne svojine.

Načelnik Odeljenja inspektorata za rad Milica Filipović, obaveštava da je inspekcijske poslove obavljalo 8 inspektora, koji su izvršili 169 kontrola, od kojih 154 nenajavljene i 15 najavljenih inspekcijskih nadzora. Na osnovu predstavke pravnog ili fizičkog lica sprovedeno je 28 vanrednih inspekcijskih nadzora. Sa nalogom je izvršeno 146 nadzora, 23 je izvršeno bez naloga, a kontrolnih je bilo 17 nadzora. Inspektori su doneli 27 upravnih mera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti.

Prilikom kontrola registrovanih privrednih subjekata 6 lica je zatečeno na faktičkom radu “radu na crno”. Podneto je 18 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i to 17 zahteva protiv registrovanih privrednih subjekata i jedan zahtev protiv neregistrovanog privrednog subjekta. Nije bilo pritužbi na rad inspekcije. Sprovedene su dve obuke i to: Obuka za rad u aplikaciji e-inspektor i Obuka “Etika i integritet”.

Republički turistički inspektor Živadin Bošković je izvršio 35 nenajavljenih inspekcijskih nadzora, od kojih je 15 bilo vanrednih i 12 redovnih. Sa nalogom je izvršeno 24 nadzora, a bez naloga 11. Broj kontrolnih inspekcijskih nadzora KIZ-3 i KIR-5. Na osnovu predstavke pravnog ili fizičkog lica izvršen je jedan vanredni inspekcijski nadzor. Izvršena su tri inspekcijska nadzora koja se odnose na obavljanje delatnosti i vršenje aktivnosti od strane neregistrovanih subjekata i subjekata iz člana 33.stav 2. Zakona o inspekcijskom nadzoru. Tom prilikom je otkriveno tri neregistrovana subjekta i subjekta iz člana 33.stav 2.Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Izrečeno je 9 upravnih mera i to 6 registrovanim i 3 neregistrovanim privrednim subjektima. Zapisnički su naložene 4 mere za otklanjanje nepravilnosti. U tri slučaja je naložen upis u osnovni registar i zabrana obavljanja delatnosti, a u jednom slučaju zabrana obavljanja delatnosti. Podneto je 13 prijava za kažnjavanje nadziranih subjekata i to 9 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv registrovanih subjekata i 4 zahteva protiv neregistrovanih privrednih subjakata.

Šef Odseka za sanitarni nadzor Vladan Rašić, ističe da je urađeno 1908 nadzora, od kojih su 233 redovni, 1455 vanredni i 220 kontrolni. Inspekcijske poslove obavljalo je 4 izvršioca. Gradska uprava Šabac dodelila je jedno lice na ispomoć. Evidentirano je 1444 obolela lica, sa 787 lica u kontaktu. Kao efekat rada inspekcije, doneto je 949 rešenja, od kojih 162 iz redovnog nadzora i 787 iz vanrednih nadzora.

Dnevne kontrole objekata pod sanitarnim nadzorom nad primenom protivepidemijskih mera obavljaju se samostalno. Noćne kontrole Kovid sertifikata obavljane su sa komunalnom milicijom grada Šapca.
Šef Odseka veterinarske inspekcije Jasmina Kojičić Stefanović, navodi da je izvršeno 531 kontrola od kojih su 107 redovne, 424 vanredne i 65 kontrolne u okviru redovnih nadzora. Podneto je 15 prekršajnih prijava, doneto je 36 rešenja iz redovnog nadzora i 76 rešenja iz vanrednih nadzora. Koordinator republičke poljoprivredne inspekcije Goran Bošković, obaveštava da su izvršene 24 kontrole, od kojih 13 redovnih i 11 vanrednih. Doneto je 3 rešenja iz redovnog nadzora. Inspekcijske poslove obavljaju dva izvršioca. Oblasti kontrole su: usaglašenost proizvodnje prehrambenih proizvoda, vina i jakih alkoholnih pića po Zakonu o bezbednosti hrane; kontrole dodatnih higijenskih mera i postupaka u cilju sprečavanja ili svođenja na najmanju moguću meru rizika od kontaminacije virusom Kovid 19, sprovođenje Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500 i provera i overa VI 1 obrazaca za izvoz vina u EU.

Republički inspektor za zaštitu životne sredine Branislava Tešić, ističe da je izvršeno 18 nadzora, po 9 redovnih i vanrednih. Obavljeni su po zahtevu Agencije za zaštitu životne sredine, Uprave za agrarna plaćanja i predstavkama građana.

Republički vodni inspektor Dragan Tadić je izvršio 6 nadzora od kojih 1 redovni i 5 vanrednih, svi kao nenajavljeni. Doneto je 3 rešenja i to jedno za otklanjanje nezakonitosti, jedno za pribavljanje vodnih akata i jedna zabrana obavljanja delatnosti - vađenje rečnih nanosa iz korita i obale reke Drine u KO Jelav, grad Loznica. Podneta je i jedna prekršajna prijava. Inspekcijske kontrole su se odnosile na radne ciljeve i to: uređenje vodotoka; zaštita od štetnog dejstva voda i korišćenje voda.
Republički fitosanitarni inspektor Miroslav Aleksić je sproveo 19 kontrola i to pet po Uredbi iz oblasti podsticaja za podignute višegodišnje zasade voća i naslona; jednu kontrolu ispunjenosti uslova iz oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja; jednu iz oblasti preatestiranja semena poljoprivrednog bilja; jednu vezano za izvoz svežeg voća (plodovi kruške ) u Rusku Federaciju i 11 iz oblasti zdravlja bilja. Izdato je 11 fitosertifikata.

Republički šumarski i lovni inspektor Aleksandra Đurković, sa sedištem rada u Šapcu je izvršila 17 kontrola, sve po Zakonu o šumama. Problema u radu nije bilo.
Republički zdravstveni inspektor Ivana Antonijević, je na trudničkom bolovanju.
Kabinet načelnika Vladana Krasavca

Najnoviji broj

26. januar 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa