25. avgust 2022.25. avg 2022.
Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Podnošenje zahteva za podsticaje za sertifikaciju kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

Dokumentacija treba da glasi na podnosioca zahteva i da bude izdata u periodu od 1. novembra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla, podnosi se Ministarstvu – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od od 15. aprila do 31. oktobra tekuće godine.

Podsticaji obuhvataju podršku sertifikaciji:
-sistema upravljanja bezbednošću hrane prema ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R standardu,
-dobre poljoprivredne prakse prema GLOBALG.A.P. standardu,
-sistema kvaliteta hrane prema HALAL standardu,
-sistema kvaliteta hrane prema KOSHER standardu,
-proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje,
-proizvoda sa oznakom geografskog porekla, kao i
-proizvoda sa oznakom „srpski kvalitet”.

Pravo na podsticaje imaju lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to:
-Fizičko lice, nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
-Preduzetnik,
-Pravno lice, kao i
-Udruženje.

Fizičko lice ima pravo da podnese zahtev za podsticaje za sertifikaciju dobre poljoporivredne prakse GLOBALG.A.P. standard, proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje, proizvoda sa oznakom geografskog porekla, kao i proizvoda sa oznakom „srpski kvalitet”.

Preduzetnik i pravno lice imaju pravo da podnesu zahtev za sve podsticaje propisane Pravilnikom, a udruženje samo za podsticaje sertifikacije proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje i proizvoda sa oznakom geografskog porekla.

Uz zahtev se dostavlja sledeća dokumentacija:
1) sertifikat u zavisnosti od vrste podsticaja, odnosno potvrda da je proizvod, proizvodnja i/ili proces proizvodnje u skladu sa propisima kojima se uređuje organska proizvodnja; odnosno potvrda o usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom, za proizvode sa oznakom „srpski kvalitet”,

2) račun od izdavaoca sertifikata (direkcije, ogranka ili zvaničnog predstavnika, koji je na zvaničnom sajtu sertifikacionog tela), odnosno potvrdu o usaglašenosti proizvoda, za proizvode sa oznakom „srpski kvalitet“ na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu troškova sertifikacije za podsticaj za koji se podnosi zahtev, odnosno račun ovlašćene kontrolne organizacije za podsticaje za proizvode dobijene metodama organske proizvodnje,

3) dokaz o izvršenom plaćanju troškova i to nalog za uplatu i odgovarajući izvod overen od strane banke za pravno lice, preduzetnika i udruženje, kao i za fizičko lice koje je plaćanje izvršilo bezgotovinski, odnosno odgovarajući fiskalni isečak ukoliko je fizičko lice plaćanje izvršilo gotovinski,

4) sertifikat o akreditaciji, kao i obim akreditacije sertifikacionog tela koje je izršilo poslove sertifikacije, izdat od strane nadležnog tela za poslove akreditacije, za podsticaje za sertifikaciju sistema upravljanja bezbednošću hrane prema ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R standardu, kao i dobre poljoprivredne prakse prema GLOBALG.A.P. standardu,

Dokumentacija treba da glasi na podnosioca zahteva i da bude izdata u periodu od 1. novembra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili overenoj kopiji, osim sertifikata, potvrde za organsku proizvodnju, potvrde za proizvode sa oznakom „srpski kvalitet”, kao i sertifikata o akreditaciji, koji mogu da se dostavi u formi kopije.

Za svu dokumentaciju izdatu na stranom jeziku, dostavlja se prevod iste, izdat od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Iznos podsticaja je 50% od vrednosti troškova plaćenog iznosa sertifikacije, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost. Najviši ukupni iznos podsticaja po korisniku je 1.000.000 dinara.
Savetodavac za agroekonomiju Mirjana Milošević

Najnoviji broj

11. jul 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa