22. septembar 2022.22. sep 2022.
Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Podsticaji za osiguranje u poljoprivredi

Pravo na regresiranje premije osiguranja imaju lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu i to: fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice, ukoliko su kod osiguravajućeg društva osigurali useve, plodove, rasadnike, mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod i životinje u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine, za prijavljene površine pod odgovarajućom kulturom do najviše 20 ha.

Sve parcele na kojima se nalaze biljne kulture koje su osigurane, moraju biti upisane u Registar, i to pod odgovarajućom šifrom biljne kulture, a osigurane životinje moraju u Registru imati prijavljen stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju).

Podsticaji se odnose na osigurane:

Ratarske kulture (žitarice i industrijsko bilje) – maksimalni iznos podsticaja 100.000 dinara.

Povrtarske kulture – maksimalni iznos podsticaja 500.000 dinara,

Voćarske kulture, vinovu lozu i hmelj – maksimalni iznos podsticaja 1.000.000 dinara,

Rasadnike i mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod – maksimalni iznos podsticaja 500.000 dinara i

Životinje – maksimalni iznos podsticaja 2.000.000,00 dinara.

Od 16.novembra prethodne do 15.novembra tekuće godine,za prijavljene površine pod odgovarajućom kulturom do najviše 20 ha


Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu finansija i privrede – nadležnoj Upravi za trezor, prema prebivalištu, odnosno sedištu nosioca gazdinstva, jedanput godišnje za osigurane kulture, odnosno životinje, u dva primerka od 1. jula do 15. novembra tekuće godine.
Regresira se 40% od ukupno plaćene premije osiguranja umanjene za iznos poreza na premiju, odnosno 45% od ukupno plaćene premije osiguranja umanjene za iznos poreza na premiju, za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, a 70% od ukupno plaćene premije osiguranja umanjene za iznos poreza na premiju, za moravički, zlatiborski, podunavski, šumadijski i kolubarski upravni okrug, i to za prijavljene površine pod odgovarajućom kulturom, do najviše 20 ha.

Ukupno za sve vrste podsticaja korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno 2.500.000 dinara.

Uz zahtev se podnosi i sledeća dokumentacija:

Original ili overena kopija polise osiguranja izdata od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine, kao i

Original potvrda od strane društva za osiguranje o ukupno plaćenoj premiji osiguranja.
Savetodavac za agroekonomiju Mirjana Milošević

Najnoviji broj

26. januar 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa