Info

15. decembar 2022.15. dec 2022.
Čišćenje i dezinfekcija neophodni
Zaštita plastenika i staklenika pred narednu setvu

Čišćenje i dezinfekcija neophodni

U cilju dobijanja visokih prinosa, kvalitetnog i tržišno konkurentnog proizvoda u zatvorenom prostoru kao što su staklenici, plastenici, tople leje ili tuneli potrebno je voditi računa i redovno održavati higijenu kako unutrašnjeg tako i prostora oko samih o bjekata koji se koriste za biljnu proizvodnju. Nakon svakog ciklusa proizvodnje, plastenik je potrebno očistiti i dezinfikovati. Dezinfekciju obavljati tokom jeseni, zime ili u rano proleće.

Prilikom proizvodnje u plastenicima i drugim zatvorenim prostorima stvaramo optimalne uslove za razvoj gajenih biljaka, ali istovremeno visoka temperatura i vlažnost omogućavaju razvoj patogena i štetočina, koji mogu naneti velike štete pa čak i u potpunosti desetkovati proizvodnju. Zbog toga je neophodno redovno (posle svakog proizvodnog ciklusa) čistititi i obavljati dezinfekciju same unutrašnjosti plastenika kao i opreme, zemljišta i oruđa koje koristima za rad u plasteniku. Za dezinfekciju plastenika možemo koristiti:

Sumpor i to za dezinfekciju 1m³ potrebno je utrošiti 10g do 20g sumpora, maksimalno 30g. Sagorevanjem sumpora nastaje sumpordioksid koji deluje parom pa je stoga potrebno plastenik ostaviti četiri do pet dana zatvoren i tek nakon toga otvoriti da se provetri. Kada se sumporne trake zapale, potrebno je brzo napustiti plastenik i dobro ga zatvoriti. Na plasteniku je potrebno zatvoriti sve otvore, a dezinfekciju vršiti na temperaturi iznad 12C tokom jeseni ili zime, da ne bi došlo do neželjenih efekata na gajenim biljkama tokom proleća.

Formalin se koristi u količini od 10 ml za 1 m3 prostora. Brže isparavanje se postiže dodavanjem 250 g kalijum-permanganata na 1 l formalina. Tokom primene obavezna je lična zaštitna oprema a nakon primene postupiti kao i sa sumpornim trakama.

5% rastvor Plavog kamena (bakar sulfat) se primenjuje kod dezinfekcije drvene konstrukcije. Ne korisiti se za dezinfekciju armature od metala da ne bi došlo do nagrizanja

Dezinfekcija se može vršiti i kalijum permanganatom.kao i u prethodnim primerima objekat mora biti zatvoren, a temperatura mora biti viša od 12 stepeni. Dezinfikovani prostor zatvoriti 24 sata, a potom objekat provetriti. U objekat se može uneti i alat, pribor, ambalaže, saksije i dr u cilju uspešne dezinfekcije.

Sav alat koji se koristi u plasteniku tokom zime potrebno je očistiti, pripremiti za novu sezonu (naoštriti), dobro oprati vrelom vodom ili premazati alkoholom. Dezinfekcija alata i pribora može se uraditi i potapanjem alata u 5% rastvor plavog kamena.

U plasteniku ne treba pušiti, jer je duvan prenosnik mnogih virusnih oboljenja biljaka. Oko plastenika ne sme biti otpada – uklanjati korov i saditi biljke koje svojim mirisom i materijama koje luče teraju štetočine i umanjuju vitalnost prouzrokovača oboljenja.

Alkohol je sredstvo koje služi za dezinfekciju noževa i ruku kojima se prenosi veliki broj patogena, pre svega virusa, pri zalamanju biljaka ili tokom drugih radova kada biljke dodirujemo. Natrijum hipohlorid, poznat kao varikina, se takođe može koristitikao dezinfekciono sredstvo za alat, ambalažu, saksije i radne površine, a koristi se sa vodom u srazmeri 1:5.

U plasteničkoj proizvodnji najvažnija mera pre počeka novog proizvodnog ciklusa je dezinfekcija zemljišta. Ovom merom štitimo proizvodnju od štetnih organizama i korova koji se u zemljištu nagomilavaju usled višegodišnje proizvodnje na istom mestu.Takođe i smanjujemo primenu pesticida čime se sve više teži. Postoje više načina dezinfekcije.

Termičkom dezinfekcijom se u zemljište ubrizgava vodena para uz pomoć posebnih uređaja i održava temperatura od 70 do 80 stepeni sat vremena, posle 15 dana može se pristupiti setvi ili sadnji.
Solarizacija je dezinfekcija zemljišta iskorišćavanjem sunčeve energije.Najčešće od juna do avgusta.

Dezinfekcija zemljišta primenom insekticida i fungicida je najčešća kod nas. Nakon aplikacije preparata na zemljište ,unese se u plitki sloj(10-15 cm) i tako štiti biljku od infekcije i štetočina.
Fumigacija je najefikasnija dezinfekcija zemljišta. Fumigacijom se mogu suzbijati i korovi i nematode. Fumiganti su jaki otrovi i treba biti obazriv sa njima. U plasteniku ako se radi fumigacija najbolje je u jesen i on mora biti prazan.

Biofumigacija podrazumeva setvu određenih biljaka (najčešće iz roda Brassica) koje nakon zaoravanja u vlažnoj sredini oslobađaju izotiocijanate koje smanjuju brojnost nekih patogenih gljiva prouzrokovača bolesti i umanjuju nicanje korova. Za biološku dezinfekciju zemljišta u zaštićenom prostoru koriste se kadifica i neven. Setvom kao predhodni usev, čisti zemljište od nematoda i nekih štetnih gljiva.
Dipl.inž.Sanja Popović PSSS ŠABAC

Najnoviji broj

23. mart 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa