Инфо

Берза

 • aero 1.695 ▼ -0,24%
 • alfa 33.990 ▼ -0,03%
 • crfs 6.000 ▼ -29,41%
 • enhl 680 ▼ -7,48%
 • glos 181 ▼ -8,59%
 • impl 3.151 ▲ 5,00%
 • jesv 5.050 ⚫ 0,00%
 • kmbn 2.141 ▲ 4,08%
 • niis 687 ▲ 0,15%
 • rmks 2.000 ▲ 8,28%
 • rso1488 119,68 ▼ -6,06%
 • rso18171 107,65 ▲ 0,50%
 • sjpt 150 ⚫ 0,00%
 • thhm 235 ⚫ 0,00%
 • ztpk 420 ⚫ 0,00%
(23. јун 2016.)
ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

ПРИЈАВЉИВАЊЕ У ТОКУ

У 2016. години износ подстицаја је 40 % од вредности инвестиције без ПДВ-а, а за подручја са отежаним условима рада. За Општину Богатић на подручју које саветодавним радом покрива ПССС Шабац износ је 55 %
Уредбом Министарства пољопривреде и заштите животне средине у овој години предвиђена су инвестирања у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну сточарску производњу за физичка лица. Подстицаји обухватају набавке нове опреме и механизације за побољшење организације и ефикасности сточарске производње и припрему сточне хране, нове опреме за смештај односно одгој млечних крава, товних јунади, оваца, коза, прасади, живине и кунића, нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију чврстог и течног стајњака, нове опреме којом се штити добробит животиња, квалитетних приплодних грла на домаћем и страном тржишту, нове опреме за рибњаке и набавку нове опреме за пчеларство.
- Право на подстицаје остварују физичка лица, носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статус. Поред физичких лица право на остваривање ових подстицаја имају и предузетници и правна лица. Физичко лице остварује право на подстицаје ако је, између осталог, реализовало инвестиције које су предмет захтева, нема дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (осим за кредитну подршку), измирило доспеле пореске обавезе, осим доприноса по основу обавезног социјалног осигурања, ако је инвестиција реализована у периоду од 16. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за коришћење подстицаја, износ појединачног рачуна већи од 50.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију већи од 50.000 динара ““ каже саветодавац Марина Гачић из Пољопривредне саветодавне и стручне службе Шабац.
Поред ових услова лице остварује право на подстицаје ако имају највише 600 грла говеда, 1.000 грла оваца, 1.000 грла коза, 3.000 грла свиња, 50.000 грла кунића по турнусу или 20.000 јединки живине по турнусу ““ осим за: набавку нове опреме за рибњаке, где је услов да у Регистру има пријављене површине под рибњаком, као и за набавку нове опреме за пчеларство, где је услов да у Регистру има највише 1.000 кошница. Лице остварује право на подстицаје за набавку квалитетних приплодних грла на домаћем и страном тржишту ако:
- Уз захтев се подноси уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежене пореске управе, не старије од три месеца од дана подношења захтева, уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, рачун за набавку предметне инвестиције, отпремница за набавку предметне инестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице, доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може се доставити само фискални исечака, гарантни лист за извршену набавку предметне опреме, машина и механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа, царинска декларација - само ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције, потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације).
Поред наведене документације у зависности од врсте подстицаја потребно је доставити уверење о пореклу и производним особинама грла (педигре), као и уверење о здравственом стању животиња оверено од стране надлежног ветеринарског инспектора ““ за подстицај за набавку квалитетних приплодних грла, купопродајни уговор и изјава продавца на рачуну да није у систему ПДВ-а - уколико се квалитетна приплодна грла и/или селекционисане матице пчела набављају од физичког лица, уверење о здравственом стању животиња оверено од стране надлежног ветеринарског инспектора, као и уверење о пореклу селекционисаних матица пчела издато од стране главне одгајивачке организације ““ за набавку селекционисаних пчелињих матица.
- Највиши укупан износ подстицаја по подносиоцу захтева је 3.000.000 динара. Подстицаји се исплаћују на основу решења Управе, на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар. Исплаћују се по редоследу подношења уредно поднетих захтева у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а до износа финансијских средстава утврђеног посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
За додатне информације пољопривредни произвођачи могу се обратити Пољопривредној саветодавној и стручној служби Шабац, Војводе Путника број 26, или на контакт телефоне 015/301-820 и 015/344-606.
КРАЈЊИ РОК 15. ОКТОБАР
Документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији. Захтев са прописаном документацијом доставити до 15. октобра текуће године и то у затвореној коверти, на адресу Министарство за пољопривреду и заштиту животне средине ““ Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра 84, са назнаком „Захтев за коришћење подстицаја за подршку инвестицијама у примарној сточарској производњи“.
О. Г.

Најновији број

8. новембар 2018.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa