Berza

  • aero 922 ⚫ 0,00%
  • dnos 3.000 ▼ -14,29%
  • enhl 530 ▼ -3,64%
  • impl 3.800 ▲ 0,03%
  • infm 1.010 ▲ 1,00%
  • kmbn 2.250 ⚫ 0,00%
  • mtlc 1.850 ▲ 1,59%
  • niis 600 ⚫ 0,00%
  • stotn 130 ▼ -2,26%
(23. jun 2016.)
INVESTICIJE ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE STOČARSKE PROIZVODNjE

PRIJAVLjIVANjE U TOKU

U 2016. godini iznos podsticaja je 40 % od vrednosti investicije bez PDV-a, a za područja sa otežanim uslovima rada. Za Opštinu Bogatić na području koje savetodavnim radom pokriva PSSS Šabac iznos je 55 %
Uredbom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u ovoj godini predviđena su investiranja u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu stočarsku proizvodnju za fizička lica. Podsticaji obuhvataju nabavke nove opreme i mehanizacije za poboljšenje organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje i pripremu stočne hrane, nove opreme za smeštaj odnosno odgoj mlečnih krava, tovnih junadi, ovaca, koza, prasadi, živine i kunića, nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka, nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja, kvalitetnih priplodnih grla na domaćem i stranom tržištu, nove opreme za ribnjake i nabavku nove opreme za pčelarstvo.
- Pravo na podsticaje ostvaruju fizička lica, nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom status. Pored fizičkih lica pravo na ostvarivanje ovih podsticaja imaju i preduzetnici i pravna lica. Fizičko lice ostvaruje pravo na podsticaje ako je, između ostalog, realizovalo investicije koje su predmet zahteva, nema dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (osim za kreditnu podršku), izmirilo dospele poreske obaveze, osim doprinosa po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja, ako je investicija realizovana u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja, iznos pojedinačnog računa veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju veći od 50.000 dinara ““ kaže savetodavac Marina Gačić iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Šabac.
Pored ovih uslova lice ostvaruje pravo na podsticaje ako imaju najviše 600 grla goveda, 1.000 grla ovaca, 1.000 grla koza, 3.000 grla svinja, 50.000 grla kunića po turnusu ili 20.000 jedinki živine po turnusu ““ osim za: nabavku nove opreme za ribnjake, gde je uslov da u Registru ima prijavljene površine pod ribnjakom, kao i za nabavku nove opreme za pčelarstvo, gde je uslov da u Registru ima najviše 1.000 košnica. Lice ostvaruje pravo na podsticaje za nabavku kvalitetnih priplodnih grla na domaćem i stranom tržištu ako:
- Uz zahtev se podnosi uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležene poreske uprave, ne starije od tri meseca od dana podnošenja zahteva, uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, račun za nabavku predmetne investicije, otpremnica za nabavku predmetne inesticije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice, dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može se dostaviti samo fiskalni isečaka, garantni list za izvršenu nabavku predmetne opreme, mašina i mehanizacije za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjavu dobavljača da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista, carinska deklaracija - samo ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije, potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije).
Pored navedene dokumentacije u zavisnosti od vrste podsticaja potrebno je dostaviti uverenje o poreklu i proizvodnim osobinama grla (pedigre), kao i uverenje o zdravstvenom stanju životinja overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora ““ za podsticaj za nabavku kvalitetnih priplodnih grla, kupoprodajni ugovor i izjava prodavca na računu da nije u sistemu PDV-a - ukoliko se kvalitetna priplodna grla i/ili selekcionisane matice pčela nabavljaju od fizičkog lica, uverenje o zdravstvenom stanju životinja overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora, kao i uverenje o poreklu selekcionisanih matica pčela izdato od strane glavne odgajivačke organizacije ““ za nabavku selekcionisanih pčelinjih matica.
- Najviši ukupan iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 3.000.000 dinara. Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja Uprave, na namenski račun korisnika podsticaja upisan u Registar. Isplaćuju se po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Za dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi Šabac, Vojvode Putnika broj 26, ili na kontakt telefone 015/301-820 i 015/344-606.
KRAJNjI ROK 15. OKTOBAR
Dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji. Zahtev sa propisanom dokumentacijom dostaviti do 15. oktobra tekuće godine i to u zatvorenoj koverti, na adresu Ministarstvo za poljoprivredu i zaštitu životne sredine ““ Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 84, sa naznakom „Zahtev za korišćenje podsticaja za podršku investicijama u primarnoj stočarskoj proizvodnji“.
O. G.

Najnoviji broj

4. jun 2020.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa