7. septembar 2023.7. sep 2023.
Mačvapress.rs

Mačvapress.rs

Saopštenje JKP Bogatić o požaru na deponiji Nišno Polje

Od nedelje 20.08.2023. godine kada je u jutarnjim časovima došlo do požara na opštinskoj Centralnoj javnoj deponiji „Nišno Polje“ radnici JKP „Bogatić“ Bogatić, koje upravlja deponijom, se svakodnevno bore sa požarom koji je izbio usled sagorevanja smeća.

Požar je nastao kao posledica samozapaljivanja usled visokih temperatura ili kao posledica paljenja od strane nesavesnih sakupljača sekundarnih sirovina.

Na gašenju su angažovani svi raspoloživi kapaciteti JKP „Bogatić“ uz angažovanje mehanizacije „Rojal-Trijumf“ Bogatić i veliku pomoć Vatrogasne jedinice iz Bogatića i Šapca. Zbog prisustva vetra požar se brzo širio zahvatajući veliku površinu pod naslagama dugogodišnje odlaganog smeća.

Prvog dana požar je stavljen pod kontrolu i sprečeno je dalje širenje na susedne parcele pod ratarskim kulturama koje se graniče sa deponijom.

Narednih dana su nastavljene aktivnosti na gašenju, ali zbog velike površine koja je zahvaćena požarom i nepovoljnih vremenskih uslova prilaz žarištima vatre je bio otežan i zbog velikog prisustva dima koji se širio i prema naselju.

Radili smo prvo na ravnanju površinskog terena gde je goreo otpad, a potom na dopremanju zemlje sa više lokacija i zatrpavanju deponije, tako da je već jedan dobar deo pod zemljom.

U nedelju 03.09.2023. godine rukovodstvo Opštine Bogatić je održalo hitan sastanak sa direktorom i odgovornim rukovodiocima JKP „Bogatić“, a u vezi preduzimanja svih neophodnih mera potrebnih za gašenje požara na deponiji.

Iako je požar lokalizovan prethodne nedelje, vatra i dalje tinja. Problem je što smeće i dalje gori po dubini, pa je zatrpavanje zemljom jedini način da se vatra potpuno zaustavi.

Danas se sprovodi niz aktivnosti na veoma malim lokacijama gde još ima dima. Doprema se zemlja i prekrivaju se preostali delovi deponije, gde je prisutan dim koji se probija iz donjih slojeva.

Opština Bogatić i JKP „Bogatić“ preduzimaju sve mere koje su potrebne da do požara ne dolazi. Požari koji se dešavaju na deponijama spadaju u akcidentne situacije i nisu normalna pojava. Inspekcija je u prethodnom periodu intervenisala u ovim slučajevima tako što je izvršila inspekcijski nadzor nad pomenutom lokacijom, sačinila zapisnik i donela određene mere. To što je požarom bio zahvaćen dublji sloj deponije je dovelo do pojave dima i nakon izvršenog gašenja požara.

Požari na neuređenim deponijama komunalnog otpada su česti odnosno, u utrobi deponije stalno tinjaju. Tako da deponija u Bogatiću nije nikakav izuzetak i godinama unazad je bilo više požara na ovoj deponiji. Požari na smetlištima, kao što je ovo u Bogatiću, mogu biti površinski i dubinski (tinjajući požari) izazvani razgradnjom otpada kojom prilikom nastaje lako zapaljiv deponijski gas. Kada se steknu određeni vremenski uslovi može doći do samozapaljenja ovog gasa što osim požara donosi i čitav niz drugih posledica.

Poseban problem predstavljaju i nesavesni građani koji pale smeće radi sakupljanja sekundarnih sirovina, jer se u tom slučaju prvo pojavljuje problem sa dimom i nesnosnim smradom, a potom još veći sa sagorevanjem otpada i oslobađanjem veoma toksičnih materija. Opasnost po zdravlje stanovništva, ugrožavanje životne sredine i materijalna šteta zbog angažovanja svih službi je rezultat takvog neodgovornog postupanja.
JKP „Bogatić“ Bogatić

Najnoviji broj

11. jul 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa