29. mart 2019.29. mar 2019.
Realizacija novog projekta obezbediće šansu za zaposlenje osoba sa invaliditetom u Mačvankom okrugu
Podrška Evropske unije zapošljavanju

Realizacija novog projekta obezbediće šansu za zaposlenje osoba sa invaliditetom u Mačvankom okrugu

U Bogatiću je 28. marta 2019. godine u Svečanoj sali opštine Bogatić zvanično obeležen početak realizacije projekta „Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva”. Tom prilikom je potpisan partnerski sporazum. Projekat realizuje Caritas Šabac u saradnji sa opštinom Bogatić i konzorcijumom socijalnih kooperativa C.O.S.M. (Consorzio Operativo Salute Mentale) iz Italije.

Cilj projekta je povećanje mogućnosti za zapošljavanje osoba iz društveno ugroženih grupa, podsticaj sektora socijalne ekonomije i doprinos ekonomiji i podizanju svesti o socijalim problemima na opšem nivou. Projekat traje 24 meseca. Ukupna vrednost projekta je 205.555,24 evra.

Direktor Caritas-a Šabac Miroljub Nikolić je rekao da je uveren da će se kroz projekat predstaviti dobar model socijalnog preduzetništva kao i savremen način rada sa osobama sa mentalnim smetnjama koji omogućava njihovo zapošljavanje. „Realizacijom projektnih aktivnosti sagledaćemo iskustva iz Italije i uporediti ih sa mogućnostima u Srbiji što će biti osnov za predlog i preporuku novog zakonskog rešenja sa jedne strane a sa druge strane koristićemo iskustvo socijalnih kooperativa iz Italije u radnom uključivanju osoba sa mentalnim smetnjama. Italijanski model zaštite mentalnog zdravlja u zajednici je najbolji i koristi se kao primer u čitavom svetu. Italija je prva zemlja koja je sprovela proces deinstitucionalizacije i naša je želja da primenimo njihov model, rekao je on.“

Nakon ceremonije zvaničnog početka realizacije projekta i potpisivanja partnerskog sporazuma održan je okrugli sto.


Teme okruglog stola su bile:
- Doprinos koji socijalna preduzeća daju lokalnoj zajednici i
- Analiza i definicija modela koji može da unapredi dijalog između neprofitnih i profitnih preduzeća radi sistematičnijeg radnog uključivanja osoba sa mentalnim smetnjama.


Govornici na okruglom stolu su bili:
- Miroljub Nikolić, Caritas Šabac;
- Dina Rakin, Evropski pokret u Srbiji;
- Daniele Bombardi, Caritas Italiana;
- Michela Vogrig, C.O.S.M.;
- Pietro Boriotti, C.O.S.M.


Osim govornika i predstavnika partnera učestvovali su predstavnici Kabineta premijerke Republike Srbije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Koalicije za razvoj solidarne ekonomije, socijalna preduzeća, obrazovne institucije, predstavnici kompanija i osobe sa mentalnim smetnjama, koji su krajnji korisnici projekta.


Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, vrednog 4.7 miliona evra, koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projektom upravlja Ministarstvo finansija - Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Projekat “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih” vredan 4.7 miliona evra, koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta, koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije i obrazovne ustanove, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju i zapošljavanju, inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja, i na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj i konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja i upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politike u skladu sa najboljom praksom EU, kao i efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

Projektom upravlja Ministarstvo finansija - Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.Najnoviji broj

2. februar 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa