Инфо

Мали огласи
 • Продајем стан 45+9 квм, затворена лођа, комплет сређен и намештен - Бара, 1. спрат, цг, два лифта, укњижен - цена 55.000 е. 063/87-54-394.
 • Троипоосбан стан 93 квм, 3. спат, ц.г, лифтр, центар, цена 83.700 е. Агенција Колумбо, рег.бр. 334. 015/305-645, 065/305-4444.
 • Центар, Господар Јевремова, кућа 58 квм, плац заједнички, цена 29.900 е. Corona SM, рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Камичак, Мачванска, приземни објекат старије градње 42 квм, на плацу са обимом удела 20/1559, цена 15.000 е. Corona SM, рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Метлић Поцерски, кућа површине 127 квм, укупна површина њива 03.10,37 ха, земљиште са засадом јагоде и дубинским бунаром, цена 27.000 е. Corona SM рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Криваја, стамбено пословни објекат са земљиштем укупне површине 13.594 квм, стамбени обејкат Пр+Пк, ПОВ 235 квм и складиште Пр за рсахлађивање воћа и поврћа пов.266 квм, укупна бруто површина објекта 501 квм, цена 45.000 е. Corona SM рег.бр. 697.
  063/836-836-6
 • Поцерски Добрић, кућа 56 квм укупна површина њива 01.51,44 ха земљиште у комаду, воћњак са засадом вишње и дубинским бунаром, цена 25.000 е.Corona SM, рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Касарске ливаде, породична спратна кућа 152 квм, помоћне згр.118 квм, плац 559 квм, цена 51.500. "Corona SM", рг.бр.697.
  063/836-836-6
 • М.Причиновић, преко пута Протеинке, викенд кућа 21 квм, на плацу од 3017 квм, цена 9.900 е. "Corona SM", рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Горња Врањска, домаћинство, породична кућа 61 квм, помоћна зграда 54 квм, на плацу 5171 квм, цена 18.500 е.Corona SM рег.бр. 697.
  063/836-836-6
 • Шабац, локација Стадион, породична стамбена зграда и помоћни објекти површине 304 квм, на плацу 531 квм, цена 160.000 е.Corona SM, рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Камењак, Вука Караxића, кућа ПР 136 квм, плац заједнички површине 525 квм, цена 39.000, Corona SM, рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Шипурске ливаде, приземна кућа, прилика за инвестицију укупне површине 77 квм, на плацу површине 322 квм, цена 70.000 е."Corona SM" рег.бр. 697.
  063/836-836-6
 • Табановић код шљункаре, кућа 278, квм, плац 906 кдм, цена 46.000 е. Corona SM, рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Живинарник, породична стамбена зграда 1, ПО+ПР+1 155 квм, помоћна зграда бр.4 ПР+1, површине 388 квм, стан, гаража, плац 516 квм, цена 100.000 е. "Corona SM", рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Шабац, Краља Милана кућа пр. пов 67 квм, пом. обј. 14 квм, зајед. двориште, до улице, цена 55.000 е. "Corona SM", рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Живинарник породична стамбена зграда 1 ПР, 78 квм, стамб.зграда 50 квм, помоћна 25 квм са гаражом, плац 276 квм, цена 67.000 е. "Corona SM", рег.бр.697.
  069/33-507-33
 • Кућа на продају у Малој Врањској са помоћним објектима и 2,5 ха земље.
  066/344-138
 • Продајем више плацева од 4,70 - 5,00 ари, предвиђена стамбена изградња, (ПО+П+1+Пк). Плацеви се налазе иза Бекса преко канала до самог насеља.
  064/84-94-014
 • Продајем више плацева од 27,80 - 35,67 ари. Плацеви су предвиђени за изградњу индустријских хала и других објеката, преко канала код ОМВ пумпе.
  064/84-94-014
 • Табановић, њива укупна површина 6098 квм, земљиште у грађевинском подручју, цена 10.500 е. Corona SM, рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Поцерски Добрић, пољопривредно земљиште у грађевинском подручју, укупна површина 85,65 ари земљиште уз асфалт, цена 9.000 е. Corona SM, рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Нова цена! Владимирци, Скупљен, њива 03.81.52 ха змљиште у комаду, воћњак са засадом шљиве и лешника. "Corona SM", рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Шабац, Далматинска, земљиште у грађевинском подручју, њива 2. класе, пов. 7254 квм, цена 11.500 е. Corona SM, рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Поцерски Добрић, Милачка мала земљиште у грађевинском подручју, 2 викенд куће са 3 бунара и струја, укупна, пов. 22,33 ари, земљиште уз асфалт, цена 17.600 е.Corona SM, рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Шабац, Чавић, грађевински плац 72 квм, цена 8.000 е. Corona SM, рег.бр.697.
  069/33-507-33
 • Шабац, Далматинска, земљиште у грађевинском подручју, њива 2. класе, пов. 841 квм, цена 11.000 е. Corona SM, рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Продајем стан на мору на Луштици - Миришту 300 м од мора, преко пута острва Мамула у блзини Жањица и Плаве шпиље. Стан величине 89 квм, са терасом, први спрат, поглед на море. Може замена за Београд.
  064/84-94-014

 • На мору стан од 30 квм + тераса од 10 квм, приземље, нов, неусељен, поглед на море Љуштица - Мириште, 300 м од мора крај главног пута за Жањице.
  064/84-94-014
 • Центар 44 квм, нов стан,III спрат, тераса 1200 е/квм.
  064/472-47-24 (
 • Центар, гарсоњера, нова 30 квм, ИИИ, тераса.
  065/870-24-83
 • Ваљево, ул. Доктора Пантића, једнособан стан 46 квм, ц.г, 4. спрат, цена 38.500 е, "Corona SM", рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Камењак, Стојана Новаковића двособан стан 67 квм, 1. спрат, цг, цена е 59.500.Corona SM, рег.бр.697.
  069/33-507-33
 • Шабац, ул. Камичка, трособан стан - дуплекс 88 квм, ПК 4/4, етажно грејање, ТА, тераса, цена 63.000 е.Corona SM, рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Издајем двособан стан преко пута Хируршког блока и близу Роде, ц.г.
  062/396-833
 • Издајем халу од 455 квм, дељива на два дела, струја, вода, погодно за производњу или магацин. 064/974-974-1
 • Издајем хале 200+125 квм у Заштити биља, погодне за производњу или магацин (струја, вода, приступ). 064/974-974-1.
 • Издајем једнособан стан, намештен са ц.г. 40 квм, код "Галеб" хотела, 150 е. 064/611-39-09.
 • Издајем двособан стан у Б.бари, преко пута Амана, приземље, цена 230 е. 0643/307-287.
 • Издајем гаражу 150 м од Топлане, зграда Ћирила и Методија 24. 064/260-05-00.
 • Издајем локал ул. Господар Јевремова 43, 9 квм, цена по договору.
  063/89-65-261, 385-104
 • Владимирци, Трбушац, наменски пословни објекат, млин ПО+ПР+2+ПК, површине 1100 квм, плац 2445 квм, 310.000 е. "Corona SM", рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Бенска бара, локал у приземљу пословно стамбене зграде ул. Цара Душана 40/1, укупне површине 34 квм, ТА, цена 31.500 е."Corona SM", рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Доњи шор, Краља Милутина, пословна зграда 84 квм+80 квм плац, цена 100.000 е. "Corona SM", рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Центар, Карађорђева, локал 15 квм, први спрат, у ТЦ "Тина", цена 11.900 е. "Corona SM", рег.бр.697.
  069/33-507-33
 • Летњиковачка коса, грађевински плац, површине 401 квм, цена 10.500.Corona SM рег.бр.697.
  069/33-507-33
 • Поцерски Причиновић, пољопривредно земљиште предвиђено за изградњу спортско рекреативних објеката 4. класе, пов.24.043 квм, цена 60.000 е.Corona SM, рег.бр.697.
  063/836-836-6
 • Издајем гарсоњеру, намештена на Тркалишту, шабац.
  015/385-019
 • Издајем намештену помоћну кућу на Триангли код вртића.
  061/63-83-003

 • Издајем стан на Чавићу двособан, од 01. новембра, депозит обавезан.
  063/355-877
 • Издајем намештену гарсоњетру 30 квм, улаз посебан.
  334-106

 • Издајем намештен стан 50 квм, у центру, Карађорђева 6, И спрат, ц.г, клима, 200 еура.
  063/704-30-80 (
 • Издајем празан двособан стан 61 квм, Нова робна кућа, ц.г, интер. тел.
  063/250-426
 • Продајем ТА АЕГ пећи од 4 kw, 3kw и 2 по 2,5 kw.015/343-118, 064/387-79-90.
 • Фиат гранде пунто 1.4 (09), регистрован до фебруара 2022, није лупан, сивиi, као нов. 065/233-15-69.
 • Продајем Пасат караван Б 5 1,9 ТД, 1999.г. 900 е. 069/023-89-95.
 • Фиат Стило 1.9, 2005. дизел, караван.
  064/293-15-79
 • Потребна радница за рад у продаји у пекари. 063/326-360.
 • Потребна жена од 60 - 75 година непушач, за помоћ у кући мушкој особи, могућ брак. 066/370-311.
 • Повољно часови из српског и енглеског језика (припрема за пријемни).
  064/4-105-849
 • Продајем црвену фасадну циглу, опека, блок и стари бибер цреп. 334-106.
 • Распродаја мушких и женских кожних јакни Прица. 063/89-65-261, 015/385-104.
 • Продаје се виљамовка ракија 45 степени, повољно. 064/243-52-18.
 • Поклањам дводелну судоперу 2 м - ростфрај. 065/536-19-17.
 • Продајем разна флаширана вина стара и до 40 година. 064/841-70-60.
 • Грамофонске плоче сингл и ЛП као нове - већа количиа... 064/841-70-60.
 • Перодајем ТА пећ 4 књ, са колицима.
  311-743

 • Издајем гаражу у Беској бари, цена по договору.
  064/933-44-99
 • Продајем ракију од шљиве и кајсије.
  064/293-15-79
 • На продају кревет + 1 гратис, 10 е и сто за компјутер.
  064/177-72-16

Најновији број

14. октобар 2021.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa