(23. mart 2017.)
RAZGOVOR SA NENADOM BESEROVCEM, PREDSEDNIKOM OPŠTINE BOGATIĆ

STRATEŠKI NA DOBROM PUTU

STRATEŠKI NA DOBROM PUTU
Investicioni planovi Opštine Bogatić, vezani su za pre svega realne mogućnosti, i projektovani su Odlukom o budžetu za 2017. godinu, koja iznosi 640 miliona. Sagledavajući finansijsku situaciju u ovoj opštini su se, po rečima predsednika opštine Nenada Beserovca, opredrelili za nekoliko strateških infrastrukturnih projekata koje planiraju da realizuju u ovoj kalendarskoj godini.
Koji su to projekti od strateškog značaja?
- Pre svega to je završetak dugogodišnjeg projekta izgradnje sportske hale Mačvanske srednje škole, započetog još 2011. godine, koji je ušao u završnu fazu. Od unutrašnjih radova preostalo je da se postavi sportski pod i montiraju sedišta na tribinama, a od spoljašnjih uređenje parking prostora oko i ispod hale. Za ovu investiciju Opština je predvidela 10 miliona dinara, a razliku od 6 miliona obezbediće Ministarstvo privrede, Sektor za regionalni razvoj, preko Evropske investicione banke. Konkurs je završen 17. februara i očekujemo da ministarstvo raspiše tender za izbor izvođača radova. Kada je Mačvanska srednja škola u pitanju, u saradnji sa Ministarstvom prosvete biće realizovan projekat dogradnje dve učionice, sa pratećom infrastruktrom i javna nabavka za ovaj posao je u toku.
Kada očekujete okončanje projekta i stavljanje u funkciju kanalizacione mreže u Bogatiću?
- Kada je kanalizacija u pitanju, mi smo planirali sredstva u iznosu od 34 miliona za nastavak radova na Glavnom potisnom cevovodu od crpne stanice Bogatić do recepijenta, reke Save, pre svega za ugradnju hidromašinskih pumpi na do sada izgrađenom delu kolektora, a prilikom posete delegacije opštine Bogatić, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, ministar Nedimović je obećao da će iz republičkog budžeta obezbediti nedostajućih 30 miliona dinara za završetak radova, čime bi se stekli uslovi da se prvi korisnici, koji se nalaze uz trasu kolektora, priključe na isti.
Još jedan strateški infrastrukturni projekat koji se realizuje u saradnji sa JVP „Srbija vode“ i Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, jeste rekonstrukcija 20 km odbrambenog nasipa duž reka Drine i Save, od Pavlovića mosta do Banovog Broda. U prošloj godini sredstvima Kancelarije u iznosu od 100 miliona dinara, rekonstruisano je 7km do Salaša Crnobarskog, a za preostalih 13km, završen je međunarodni tender za izbor izvođača i radovi će biti nastavljeni sa prvim lepim prolećnim danima, a čitav projekat koji će se realizovati u naredne dve godine, koštaće oko 5 miliona evra i finasiraće se iz fondova EU. Učešće Opštine u ovom projektu, bio je sprovođenje postupka eksproprijacije na 576 parcela duž nasipa, neophodnih za njegovo proširenje. Ovaj zahtevan i u tehničkom smislu veoma obiman posao završen je u prethodne dve godine, a za otkup i uknjižbu predmetnih parcela utrošeno je 10 miliona dinara.
Nedavno je predstavljena Studija za toplifikaciju objekata javne namene u Bogatiću. Kolika će biti ušteda za lokalnu samoupravu po okončanju ovog projekta?
- Što se projekta toplifikacije tiče, on je započet 2012. godine, kada je sredstvima Evropske unije, preko IPA 2010 programa, finansirana za potrebe Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine „Pred-studija izvodljivosti – Bogatić“, koja je sagledala mogućnost zagrevanja 13 javnih ustanova, sa geotermalnog izvora BB-1 u Bogatiću, nakon čega se praktično krenulo u realizaciju ovog projekta.
Opština Bogatić će do kraja ove nedelje raspisati javnu nabavku za izradu Projekta za građevinsku dozvolu i planirala je u saradnji sa timom Rudarsko geološkog fakulteta, da polovinom godine raspiše tender za izvođenje radova i da novu zimu dočeka sa novim sistemom grejanja. S obzirom da je u toku i izmena odnosno revizija Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Bogatić, koja će precizirati i trasu toplovoda, praktično će biti otklonjene sve smetnje za realizaciju izvođačkog projekta. Ušteda na godišnjem nivou, računajući i redovno održavanje sistema bi trebalo da bude od 100 do 150 hiljada evra.
Ovo je pretežno poljoprivredni kraj, na koji način lokalna samouprava podstiče proizvodnju?
- Krajem prošle godine skupštinskom odlukom osnovan je Budžetski fond za poljoprivredu, a sredstva planirana za realizaciju programa iz oblasti poljoprivrede, podsticaje i mere podrške za sprovođenje politike ruralnog razvoja, koje su dobile prethodnu sagalasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, iznose 34,5 miliona dinara. Na osnovu Sporazuma o poslovnoj saradnji sa Bankom Intesom, opština Bogatić je već krenula u realizaciju kreditiranja individualnih poljoprivrednih gazdinstava, kratkoročnim kreditima za prolećnu setvu. Opština će izdvojiti preko 8 miliona dinara, za 100% subvencionisanje kamate i obradu podataka, tako da će naših preko 300 poljoprivrednih proizvođača, koji su podneli zahteve, a nekima su već i odobrena sredstva, praktično dobiti beskamatne kredite, a banka će za realizaciju ovog Sporazuma plasirati 105 miliona dinara.
Krajem prošle godine potpisan je sporazum sa Rusima o saradnji iz oblasti poljoprivrede, eksploatacije obnovljivih izvora energije, turizma, obrazovanja i kulture. Od kolikog je to značaja za razvoj opštine?
-Avgusta prošle godine, delegacija Mačvanskog upravnog okruga boravila je u Rusiji, gradu Brijansku, sedištu Brijanske gubernije i učestvovala na Petom slovenskom ekonomskom forumu, koji se organizovao u tom periodu. Kao član delegacije imao sam čast da sa gradonačelnikom Hlimankovim u ime opštine Bogatić potpišem Protokol o namerama, a nakon što je ovaj protokol dobio saglasnost obe administracije, krajem godine prilikom posete delegacije grada Brijanska našoj Opštini, pretočen je u Sporazum o uzajamnoj saradnji, na polju obrazovanja, kulture, sporta, ali i na onom što pre svega nas interesuje, na polju ekonomije. Razgovaralo se o unapređenju poljoprivredne proizvodnje, koristeći njihova iskustva, jer u okviru Brijanskog državnog agrarnog univerziteta, posebno mesto zauzima Poljoprivredni fakultet i nauka je na visokom nivou primenjena u ovu oblast njihove privrede, zatim o investiranju u geotermalne potencijale, ali i u prerađivačke kapacitete, kako naši proizvodi na njihovo tržište ne bi bili plasirani samo kao sirovina, već bar kao poluproizvod ili gotov proizvod.
Brijansk je grad od 450 hiljada stanovnika, a čitava oblast broji oko 1,8 miliona ljudi i mi iz ovog Sporazuma, naravno ako budemo znali i umeli, možemo izvući samo korist i benefite za naše građane. Konkretizacija sardnje treba da bude definisana prilikom posete gubernatora Brijanske gubernije gospodina Bogomaza našem Okrugu, koja je planirana u drugoj polovini ove godine.

Ulaganje u školstvo ulaganje u budućnost
Sa Vladinom Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, realizujemo i projekat obnove zgrade OŠ „Mika Mitrović“, vredan oko 40 miliona dinara. u prošloj godini Opština je finasirala rekonstrukciju krova na ovom objektu, investicija vredna preko 3 miliona dinara, a u ovoj fazi biće izrađena spoljna fasada, izvršena kompletna unutrašnja krečenja, zamenjeni podovi u učionicama, zamenjeni svetlarnici PVC stolarijom, rekonstruisani mokri čvorovi. Javna nabavka je u toku, radovi će biti započeti i pre kraja školske godine, a nakon završetka objekat škole će dobiti energetski pasoš, kao i protivpožarni sertifikat.
oš jedan u finasijskom smislu manji, ali ne i manje značajan jeste projekat izgradnje potuno novog objekta predškolske ustanove u Belotiću, vredan oko 6,3 miliona dinara, koji će se finasirati iz sopstvenih sredstava. Trenutno je u fazi izdavanja građevinske dozvole, nakon čega će biti raspisana javna nabavka za izbor izvođača radova, koji bi trebalo da budu završeni do početka nove školske godine.
T.T.

Najnoviji broj

22. oktobar 2020.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa