Берза

 • aero 799 ▼ -0,13%
 • cero 1.000 ⚫ 0,00%
 • dnos 1.705 ⚫ 0,00%
 • impl 3.125 ▼ -4,05%
 • ineu 31.242 ▲ 0,17%
 • kmbn 2.798 ▼ -1,06%
 • kmbnpb 1.165 ⚫ 0,00%
 • kopb 5.100 ▲ 2,00%
 • mtlc 2.011 ▼ -1,85%
 • niis 747 ▲ 0,27%
 • prgs 38 ▲ 26,67%
 • puns 436 ⚫ 0,00%
 • sjpt 180 ⚫ 0,00%
 • vdav 4.100 ⚫ 0,00%
 • vzen 175 ⚫ 0,00%
(14. мај 2015.)
У ШабаЧкој Високој Школи струковних студија за васпитаЧе

МОДЕРАН СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Комисија за акредитацију и проверу квалитета одобрила упис 25 студената на иновативни студијски програм. Савремена концепција васпитања и образовања специјалиста за рад са децом раног узраста. Јавна политика и васпитно-образовна пракса засноване на универзалним правима детета
Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу је 20. фебруара ове године од Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије добила уверење о акредитацији новог студијског програма специјалистичких струковних студија - Образовање струковних васпитача - специјалиста за рад са децом раног узраста и овлашћење за упис 25 студента.
Ово је пети студијски програм који се у Школи реализује на другом нивоу високог образовања. Специјалистички студијски програм за образовање васпитача, који ће бити посебно обучени за рад са децом узраста до три године, представља новину и значајан напредак у педагошком концепту образовања, утемељеном на савременим опсервацијама раног детињства, свеобухватном развоју у том периоду и његовом изузетном значају за будући развој личности. Програм је наставак образовања струковних васпитача деце јасленог узраста са основних струковних студија.
Усвајање савремених знања и компетенција као адекватан одговор васпитача у стварању квалитетног амбијента за рано учење и развој је сврха овог новог специјалистичког студијског програма. Компетенције се односе на разумевање и критичко процењивање концепција о значају раног развоја детета, на разумевање улоге васпитача у подстицању раног развоја. Студијски програм конципиран је тако да одговори захтевима нових, трансформисаних предшколских установа, као и подигнутом квалитету програма и услуга у њима, подигнутим нивоом компетенција васпитача. Поред стицања компетенција, које студентима омогућавају трогодишње струковне студије, сврха је да се студенти на савременим специјалистичким студијама оспособе у пуном капацитету за примену инструмената ране неге и васпитања, као услова за развијање посебне осетљивости за потребе, интересовања и права детета раног узраста. Нови специјалистички студијски програм омогућује крајњу оспособљеност будућег васпитача - специјалисте за комплексно сагледавање своје професионалне улоге, професионалне и личне одговорности за квалитет свога рада и за континуирани процес самоевалуације и унапређивања властите делатности, како би његов рад на адекватан начин припремао дете за активну улогу у даљем учењу.
Струковни васпитач - специјалиста за рад са децом раног узраста биће оспособљен за разумевање и критичко процењивање концепција о значају раног развоја детета, имајући у виду новија истраживања која показују да је новорођенче далеко способније него што се раније мислило, да су прве године живота период најбржег развоја мозга, али и да се ови темељи не могу успоставити без квалитетне и подстицајне средине.
Савладавањем овог специјалистичког студијског програма на Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу, студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији његовог будућег квалитетног рада са децом раног узраста, што у савременим условима значи оспособљеност за улогу креатора, организатора и критичара сопствене праксе. То подразумева умешност за интегрисани приступ неговању, развоју, васпитању и образовању деце од 6 месеци до 3 године, за партнерски однос са децом и родитељима, за континуирану самоевалуацију, истраживање, систематско преиспитивање, мењање и усавршавање, за разумевање и унапређивање сопственог рада.
У складу са савременим концепцијама васпитања и образовања, као динамичких, флексибилних, интерактивних и отворених процеса у развоју и еманципацији детета, на овим студијама студенти ће бити оспособљени да изграђују аутентичан програм, који се, додатно, темељи на схватању да је дете активно, интерактивно и креативно биће; да је свако дете особена личност, са сопственим стилом и начином учења, темпом развоја и темпераментом; са урођеном радозналошћу и мотивацијом за учење и откривање; дете учи и сазнаје када има лични разлог за учење, када је прихваћено и уважено; оно учи путем властите активности, учи и сазнаје кроз игру.
Студенти овог студијског програма биће оспособљени да постојећи програм развијају у сарадњи са децом и родитељима, у вези са индивидуалним потребама и интересовањима деце. Они ће стећи компетенције аутономног развијања програма, избора активности и садржаја, облика и средстава, речју, аутономног методичког приступа. Тај приступ ће се огледати у откривању и препознавању различитих дечјих могућности и интересовања; у стварању флексибилних васпитних ситуација, које ће се претворити у провокације и прилике за учење; у усмеравању деце да истражују и уочавају односе међу појавама које их окружују; у структурисању и систематисању дечјег знања и нуђењу нових извора сазнања; у подстицању конструктивне размене међу децом; у развијању педагошке заједнице деце, родитеља, васпитача; у ширењу мрежа места за учење, у коришћењу животних ситуација, као прилика, за учење.
Обавезни предмети на овом специјалистичком студијском програму (Рани развој детета, Нега и васпитање деце раног узраста и Васпитни рад са децом раног узраста) омогућују будућем васпитачу да стекне потребне методичке компетенције за рад са децом раног узраста у институцијском контексту. Струковни васпитач - специјалиста за рад са децом раног узраста моћи ће да одговори на захтеве јавних политика, чији се однос према раном развоју деце у значајној мери променио у великом броју земаља, па и у нашој земљи. Република Србија се обавезала да, у оквиру реалних могућности, обезбеди сваком детету адекватне услове за рани развој и учење, као и активну улогу самог детета у обликовању сопственог развоја по принципу Марије Монтесори: „Помози ми да урадим сам!“ Међу изборним предметима налазе се и они који подржавају матичне области методика, али и они који се тичу општих циљева предшколског васпитања и образовања - да се допринесе целовитом развоју детета, да се створе услови за развој његових способности и особина личности, да се проширују искуства, изграђују сазнања о себи, другим људима, свету, да се створе основе за стицање нових облика учења, сазнавања и понашања. Предмет Истраживање у области васпитања и образовања будуће струковне васпитаче - специјалисте оспособљава за истраживачке поступке и пројекте у раду са децом, за адекватну евалуацију и критички однос према сопственој пракси..
У садржајима свих предмета на овом студијском програму, посебно се негују знања и компетенције будућег васпитача који се тичу психологије дечје игре, дечјих права, баштине, сарадње са породицом.
Нови програм афирмише интерактивне и активне облике рада, самосталност рада студената, подстиче студенте на креативан приступ, развија критички однос према понуђеним моделима, способност долажења до нових, креативних решења. Методе извођења наставе су, поред предавања и вежби, радионичарски рад, дискусије, менторски рад, консултације, самостално истраживање, израда пројеката, самосталне и тимске презентације.
Закон о високом образовању, који је преиначио концепт улоге универзитетске наставе, заснивањем нових студијских програма на принципима Болоњске декларације 2003. године, са циљем прикључивања Србије европском простору високог образовања, обавезивање наше земље да ће јавну политику и праксу према деци засновати на универзалним правима (право на живот и развој, најбољи интерес детета, недискриминација и партиципација, и Правилник о општим основама предшколског програма, који је донео Национални просветни савет, одредили су, у крајњем, сврху специјалистичког студијског програма за образовање струковних васпитача - специјалиста за рад са децом раног узраста. на Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу.
У школској 2015/2016. години биће уписана прва генерација од 25 студената, а добродошлица је упућена свим свршеним струковним васпитачима.
Упис почиње од 15. јуна.

Најновији број

25. април 2019.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa