28. februar 2021.28. feb 2021.
Odgovor Evropske zelene partije Zavodu za javno zdravlje Šabac

Odgovor Evropske zelene partije Zavodu za javno zdravlje Šabac

Postavlja se pitanje zašto Zavod za javno zdravlje Šabac nije uputio dopis Prvoj televiziji i istakao primedbe na reči koje izgovora spikerka te televizije i kojima nije bio zadovoljan, nego je kao adresu izabrao Evropsku zelenu partiju koju u tom prilogu niko nije pomenuo i njenog predsednika dr Dejana Pavlovića koji u svojoj izjavi za Prvu televiziju ni jednom ne pominje Zavod. Izgleda da je želja Zavoda za javno zdravlje da se uključi u politička dešavanja pa mi predlažemo Zavodu da podnese zahtev za registraciju političke partije Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i istovremeno, pošto pledira da odlučuje da li ovo Ministarstvo radi po zakonu ili ne, podnese zahtev za proveru da li je Evropska zelena partija registrovana u skladu sa Zakonom o političkim strankama. Međutim, moramo da podsetimo Zavod da mu je njegov osnivač namenio ulogu javne ustanove koja treba da radi u interesu dobrog zdravlja građana, a ne da, u trenutku kada naša država vakciniše i strane državljane i velikodušno vakcinama pomaže susedne države, saopštenjima u kojima deli građane o kojima treba da brine na bitniju i manje bitnu nacionalnost prikriva sopstvenu nestručnost i nesposobnost i zamagljuje sliku realnog stanja kvaliteta vazduha u Šapcu. Cilj ovog saopštenja je i da se obeshrabre ljudi koji su izuzetni stručnjaci u svojim oblastima i na kvalitetan način se bave svojim poslom. Cilj je da se oni spreče u iznošenju naučnih istina u javnost i da se obstruira rad institucija i tela kojima je, za razliku od Zavoda za javno zdravlje Šabac, zdravlje i dobrobit građana na prvom mestu.

Prema podacima sa sajta Zavoda merenja PM10 i PM2,5 čestica se obavljaju samo na jednom mernom mestu u Šapcu, a ne na četiri kao što je to netačno saopšteno iz Zavoda. Prva dostupna merenja datiraju iz januara 2016. godine, ali su vršena samo radnim danima, a vikendom i državnim praznicima građani su ostajali uskraćeni za informaciju koliko je vazduh koji udišu opterećen česticama smrti. Upravo to su industrijski zagađivači koristili i pojačavali proizvodnju u tim danima. U pojedinim mesecima kao što su mart 2016. godine, januar 2017. i maj 2019. godine PM čestice nisu uopšte merene, a u većini meseci merenja nisu vršena ni svim radnim danima. Ono što je veoma neobično jeste da Zavod, uprkos svojoj četrdesetogodišnjoj tradiciji i činjenici da je u Šapcu od uvek postojao ogroman broj individualnih i industrijskih ložišta na fosilna goriva, prvi put tek u decembru 2019. godine u izveštajnoj tabeli obeležava sedam dana u kojima su PM10 čestice iznad granične vrednosti što se poklapa sa snažnim aktivnostima Evropske zelene partije na dokazivanju da vazduh u Šapcu nije baš tako čist kao što je to zavod prikazivao.

Mi pitamo Zavod za javno zdravlje kakva su to ovlašćenja i akreditacije, tradicija, usklađenost sa propisima kad niko ne veruje vašim merenjima? Ne veruju vam građani koji su instalirali svoju gradsku mrežu senzora za merenje PM10 i PM2,5 čestica. Ne veruje vam Toplana Šabac koja je pomagala u procesu instalacije te mreže senzora. Ne veruje vam Agencija za zaštitu životne sredine koja je rekla ipak ćemo postaviti još jednu našu mernu stanicu u Šapcu kako bi smo i mi merili suspendovane čestice. Ne veruje vam grad Šabac koji je za jednogodišnja merenja PM čestica, olova, kadmijuma, arsena, nikla i benzo(a)pirena koja su počela 1. februara prošle godine angažovao Zavod za javno zdravlje Beograd. Ne veruju vam stručnjaci koji pripremaju akcioni plan za zaštitu kvaliteta vazduha na teritoriji grada Šapca već predlažu novu mrežu mernih stanica i nove parametre kvaliteta vazduha. Ne veruje vam ni vaša krovna ustanova Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ koja vas u svom izveštaju za 2019. godinu opominje da je zapazila diskontinuitet u merenjima, potrebu za uvođenjem automatskih mernih stanica, potrebu da se zadaci službe higijene sa humanom ekologijom harmonizuju sa programima Svetske zdravstvene organizacije, da obim monitoringa amonijaka u Šapcu smatra nedovoljnim. Ne veruje vam inicijativa Za Šabac bez smoga, ne veruje vam Eko straža Šabac, ne veruju vam Mame Šapčanke.

Mi želimo da se ovo stanje popravi. Na to smo već ukazivali u proteklom periodu i borićemo se da lokalna samouprava i državne institucije pomognu u tome, jer sva dosadašnja istraživanja ukazuju da PM čestice značajno deluju na zdravlje izložene populacije, posebno na decu i starije osobe, i da nije utvrđena doza ispod koje se štetni efekti ne javljaju što znači da je svaka koncentracija PM čestica opasna i da građani moraju imati pravovremene informacije. Ali, moramo da pitamo da li je Zavod usvojio bilo kakav plan kako će se boriti protiv zagađenja vazduha, kako će unaprediti monitoring kvaliteta vazduha, kako će obaveštavati građane kada je vazduh opasan po zdravlje? Neka Zavod objavi program poslovanja, akcioni plan, usvojenu strategiju, i objasni nam šta će preduzeti. Neka objavi i belešku sa običnog papira, samo neka pokaže građanima na čijoj je strani. Neka građani vide da li je institucija koja se bavi javnim zdravljem, zdravljem svakoga od nas, svakog deteta, svakog hroničnog bolesnika, svakog radno sposobnog pojedinca, svake bake i svakog deke nekog unučeta, na strani potencijalnih zagađivača ili građana zabrinutih za svoje zdravlje. Ono što je evidentno je da Zavod za javno zdravlje Šabac, pored mogućeg nedostatka kreativnosti i preduzimljivosti, nema ni dovoljno sredstava da realizuje ono što je interes građana u ovom trenutku. Pokazatelj je i to što je ova ustanova za posetioce na svom sajtu stavila opciju „Donirajte“. Ova opcija obično postoji na sajtovima udruženja građana i dobrotvornih organizacija, a ne na sajtovima ustanova koje se finansiraju iz republičkog i lokalnog budžeta i komercijalnih poslova sa privredom i građanima. Smatramo da je naša dužnost da o teškoj materijalnoj situaciji ove ustanove obavestimo osnivača Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i mi ćemo to učiniti. Predložićemo i da osnivač smeni trenutnog vršioca dužnosti direktora i na njegovo mesto postavi neko od veoma stručnih lica iz ove ustanove, kao što su Dušica Mijailović ili Igor Dragičević, koji bi Zavod za javno zdravlje Šabac vodili putem struke i nauke, a ne putem palanačke politike prizemnog prepucavanja.
Evropska zelena partija

Najnoviji broj

15. april 2021.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa