21. jun 2024.21. jun 2024.
Predstavljanje istraživanja Programa PRO u Šapcu (Foto: Glas Podrinja)

Predstavljanje istraživanja Programa PRO u Šapcu (Foto: Glas Podrinja)

Istraživanje Programa PRO: Zadovoljstvo građana kvalitetom života u lokalnoj zajednici i uslugama lokalnih samouprava

Program PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu orgnizovao je predstavljanje nalaza istraživanja javnog mnjenja pod nazivom „Zadovoljstvo građana kvalitetom života u lokalnoj zajednici i uslugama lokalnih samouprava“ u Šapcu.

Kakvi su stavovi građana o kvalitetu života u lokalnoj zajednici, kako gledaju na rad lokalnih organa vlasti, administracije i službenika, koliko poverenja imaju u lokalne institucije, neki su od nalaza istraživanja predstavljeni su na skupu.

Istraživanje je sprovedeno u 50 gradova i opština u Srbiji, na reprezentativnom uzorku od 11.461 punoletnih građana.

-Na osnovu ankete izrađen je sveobuhvatan izveštaj koji prikazuje zadovoljstvo građana uslugama dostupnim u njihovim lokalnim samoupravama, intenzitetom korišćenja usluga, da li oni imaju poverenje u svoje lokalne samouprave. Takođe, kojim oblastima su najviše zadovoljni, a kojima su najmanje zadovoljni. Kako se informišu o dostupnim uslugama-istakla je Slađana Komatina iz CESID-a i dodala da kada je reč o Šapcu rezultati ankete ne odstupaju drastično od drugih gradova.

-Šapčani su više zadovoljni nego nezadovoljni uslugama koje im se preužaju od sgtrane javnih službi. Kada je reč o elementima života kojima su građanai manje ili više zadovoljni. Ono što se pokazalo je da veće sredine, kao što je Šabac, pokazuju veliko nezadovoljstvo stanjem u saobraćaju, pre svega nedostatkom parking mesta i urbanizmom. Sa druge strane zadovoljni su dostupnošću mesta za kupovinu, rekreaciju, i generalnim stanjem u obrazovim i zdravstvenim institucijama. U donosu na ranija istraživanja najveći napredak je u domenu vodovoda i kanalizacije. U domenu informisanosti zanimljivo je da se građani najviše informišu putem lokalne televizije i štampanih medija. Šapčani su štampu navodili kao relevantan izvor preko koga se informišu o radu gradskih vlasti.

Zajednički UN program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ doprinosi poboljšanju kvaliteta života građana i građanki kroz unapređenje lokalnog upravljanja, socijalne uključenosti i zaštite životne sredine u 110 gradova i opština širom Srbije, koji mogu da konkurišu za podršku programa.

Program zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji - UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

-Ovo je veoma kompleksan program koji ima tri osnovna stuba: dobro upravljanje, socijalnu uključenost i upravljanje i zaštitu životne sredine. Finansiran je od strane Vlade Republike Švajcarske da 9 miliona evra, a podržalo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo rada i Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Pomento Ministarstvo Državne uprave želi da optimizuje kvalitet usluga koji građani dobijaju -pojasnio je viši službenik za dobro upravljanje u Programu PRO- Lokalno upravljanje za ljude i prirodu Dragan Mladenović.

U periodu do 31. decembra 2026. godine, program će sprovoditi aktivnosti kroz pružanje tehničke podrške, izgradnju kapaciteta i obezbeđivanje bespovratnih sredstava za projekte koji će biti odabrani kroz konkurentne procese, putem javnih poziva.

-Grad Šabac već duži niz godina sprovodi aktivnosti uz podršku Vlade Republike Švajcarske i Kancelarijom Ujedninjenih nacija za projektne usluge. Mogu slobodno da kažem da smo tokom godina sprovodeći projektne aktivnsoti imali sjajne rezultate u oblasti socijalne zaštite, unapređenja rodne ravnopravnosti i dobrog upravljanja. Zadovljstvo nam je što Grad Šabac ovu saradnju nastavlja kroz Pro program. Mislim da razultati istraživanja mogu poslužiti donosiocima odluka kao dobar alat za bolje planiranje i unapređenje usluga koje pruža lokalna samouprava- pojasnila je šef Odseka za lokalni ekonomski razvoj i preduzetništvo Ana Marinković.
M.Ž.B.

Najnoviji broj

11. jul 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa