Инфо

21. септембар 2023.21. сеп 2023.
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

БУДИ ПРИЈАТЕЉ ПРИЈАТЕЉУ (3)

Закони и одлуке

Према подацима добијеним од ЈКП „Стари град“-Зоохигијена Шабац, на територији града је око 1.000 паса луталица. Анкета Удружења за заштиту паса „Право на живот“ показала је да чак 94% наших суграђана жели да се овај проблем реши, али немају довољно информација. Локални медији спорадично извештавају о овој теми, тек ако се догоди неки инцидент
Народна скупштина Републике Србије је Закон о добробити животиња донела 29. маја 2009. године, који је почео да се примењује од 10. јуна исте године.

-Овим законодавним потезом наша држава се сврстала у ред европских држава које посебним законом штите животиње и њихову добробит. Иначе, на европском правном простору, према доступним подацима, нема држава које немају закон којим се обезбеђује интегрална заштита животиња. Република Србија, из више разлога, не сме да буде изузетак по овом питању које се убраја у рад цивилизацијских тековина, наводи начелник Градске управе Александар Јовановић.

Новчаном казном од 10.000,00 динара ће бити кажњен грађанин који пса не изводи на поводнику односно
без заштитне корпе

Најконкретније су одредбе члана 269. Кривичног законика, које гласе:

„(1) Ко кршећи прописе убије, повреди, мучи или на други начин злоставља животињу, казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана дошло до убијања, мучења или повређивања већег броја животиња, или је дело учињено у односу на животињу која припада посебно заштићеним животињским врстама, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до три године.

(3) Ко из користољубља организује, финансира или је домаћин борбе између животиња исте или различите врсте или ко организује или учествује у клађењу на оваквим борбама, казниће се затвором од шест месеци до три године и новчаном казном“.

Фото: Pixabay


Одлука о држању домаћих животиња на територији града донета је 2016. године, од када је више пута мењана и допуњавана, ради усклађивања са прописима и прилагођавања променама у области коју регулише. Последња измена и допуна донета је 2021. године. Међутим, изменама нису обухваћене бројне одредбе Закона о добробити животиња (“Сл. гласник РС“, бр. 41/09), као и низ подзаконских аката. Због тога је на предпоследњој седници градске Скупштине донета нова Одлука која претходну употпуњује.


Наведеном градском одлуком се предвиђа да ће новчаном казном од 20.000,00 динара бити кажњен власник односно држалац пса који пса држи стално везаног на ланцу или на други сличан начин


Градска одлука из 2023.
Новом одлуком требало би да буду задовољни одговорни власници, удружења за заштиту животиња, али и грађани који немају љубимце. Битне разлике у односу на претходну Одлуку, донету 2016. године јесу то што више нема забране храњења напуштених паса и мачака на улици и забране држања више од два пса. Ради се о одредбама које нису биле у складу ни са Законом о добробити животиња.

Новом одлуком је прописано да се пси и мачке могу држати у стану, стамбеној згради и породичној кући и утврђена је забрана њиховог држања и остављања без надзора држаоца на балкону, тераси и лођи која припада стану, као и да се пси и мачке могу, изузетно, држати и у заједничким просторијама стамбене зграде, по претходно прибављеној сагласности свих власника станова. Такође је прописано да се на јавне површине моги изводити пси који су вакцинисани против беснила и трајно обележени, у складу са Законом.

За мучење и убијање животиња предвиђене затворске казне
Казнене одредбе прописане градском одлуком произилазе из одредби члана 269. Кривичног законика, које гласе:
„(1) Ко кршећи прописе убије, повреди, мучи или на други начин злоставља животињу, казниће се новчаном казном или затвором до две године.
(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана дошло до убијања, мучења или повређивања већег броја животиња, или је дело учињено у односу на животињу која припада посебно заштићеним животињским врстама, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до три године.
(3) Ко из користољубља организује, финансира или је домаћин борбе између животиња исте или различите врсте или ко организује или учествује у клађењу на оваквим борбама, казниће се затвором од шест месеци до три године и новчаном казном“.


-Утврђена је обавеза држаоца, односно лица које изводи пса на јавну површину да пса изводи на поводнику, као и да то лице сноси пуну одговорност за понашање пса на јавној површини, као и изузеци од обавезе ношења заштитне корпе за пса. Посебно је наведено под којим условима се могу држати и изводити опасни пси, јер нам је приоритетни циљ заштита и спокој грађана. Прописано је да се пас може пуштати са поводника да се слободно креће у парку и на другој јавној зеленој површини, и одређено је време када се пас може пуштати са поводника у парку и на другој јавној зеленој површини.

У истом члану прописана је и забрана пуштања пса са поводника у делу парка и друге јавне зелене површине у којем се налази дечје игралиште и делу под цветним засадом. У том смислу су утврђени услови и начин коришћења „паркова за псе“ односно које радње су забрањене у „парковима за псе“ и јавним површинама. Прописана је обавеза држаоца, односно лица које изводи пса или мачку, да уколико пас или мачка, приликом извођења, на било који начин испрља јавну површину, испрљану површину без одлагања очисти. О постављању и одржавању опреме за одлагање фекалија паса и мачака у парку стара се предузеће коме је поверено обављање делатности уређења и одржавања јавних зелених површина, истакао је за „Глас Подриња“ начелник Градске управе града Шапца у тренутку доношења одлуке, Александар Јовановић.

Фото: Pixabay


Казнене мере
Неизоставни део сваке градске одлуке су и казнене одредбе. Овим се жели указати на оне најзначајније, како би грађани били упознати са оним што је забрањено, а тиме и кажњиво понашање.

Наведеном градском одлуком се предвиђа да ће новчаном казном од 20.000,00 динара бити кажњен власник односно држалац пса који држи пса стално везаног на ланцу или на други сличан начин. Дакле, то може чинити само привремено и то на продуженој водилици која не може бити краћа од 2 метра.

Власник, односно држалац пса дужан је да животињи која се држи везана, обезбеди у току дана период у коме неће бити везана и у коме ће слободно да се креће у складу са њеним физиолошким потребама и потребама у понашању.

Кажњиво уколико лице које изводи пса не очисти јавну површину коју је пас том приликом запрљао


Новчаном казном од 10.000,00 динара ће бити кажњен грађанин који пса не изводи на поводнику односно без заштитне корпе (под ову обавезу не потпадају минијатурни и мали пси, као и штенад до 4 месеца старости, као и пси асистенти и терапијски пси). Посебно је кажњиво уколико опасног пса (Правилником Министарства је одређено који пси су опасни) на јавну површину изводе малолетна лица односно ако их изводе пунолетна лица, а да ови пси нису на поводнику односно немају заштитну корпу на њушци, као и ако власник овог пса нема уз себе потврду за пса, издату у складу са посебним прописом.

Изузетно од наведеног, пас се може пуштати са поводника да се слободно креће (ово не важи за опасне псе, који се никако не могу пуштати са поводника) само у парку и на другој јавној зеленој површини и то у времену од 22.00 сата до 09.00 сати следећег дана, у периоду летњег рачунања времена, односно, у времену од 20.00 сати до 10.00 сати следећег дана, у периоду зимског рачунања времена. У непосредној близини школа, наведени временски периоди ограничавају се до 5.00 сати следећег дана, без обзира на период рачунања времена, осим за време школског распуста и нерадних дана.

Такође је кажњиво уколико лице које изводи пса не очисти јавну површину коју је пас том приликом запрљао.

Приредила: Т.Трифковић

Најновији број

30. новембар 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa