21. septembar 2023.21. sep 2023.
Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

BUDI PRIJATELj PRIJATELjU (3)

Zakoni i odluke

Prema podacima dobijenim od JKP „Stari grad“-Zoohigijena Šabac, na teritoriji grada je oko 1.000 pasa lutalica. Anketa Udruženja za zaštitu pasa „Pravo na život“ pokazala je da čak 94% naših sugrađana želi da se ovaj problem reši, ali nemaju dovoljno informacija. Lokalni mediji sporadično izveštavaju o ovoj temi, tek ako se dogodi neki incident
Narodna skupština Republike Srbije je Zakon o dobrobiti životinja donela 29. maja 2009. godine, koji je počeo da se primenjuje od 10. juna iste godine.

-Ovim zakonodavnim potezom naša država se svrstala u red evropskih država koje posebnim zakonom štite životinje i njihovu dobrobit. Inače, na evropskom pravnom prostoru, prema dostupnim podacima, nema država koje nemaju zakon kojim se obezbeđuje integralna zaštita životinja. Republika Srbija, iz više razloga, ne sme da bude izuzetak po ovom pitanju koje se ubraja u rad civilizacijskih tekovina, navodi načelnik Gradske uprave Aleksandar Jovanović.

Novčanom kaznom od 10.000,00 dinara će biti kažnjen građanin koji psa ne izvodi na povodniku odnosno
bez zaštitne korpe

Najkonkretnije su odredbe člana 269. Krivičnog zakonika, koje glase:

„(1) Ko kršeći propise ubije, povredi, muči ili na drugi način zlostavlja životinju, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do ubijanja, mučenja ili povređivanja većeg broja životinja, ili je delo učinjeno u odnosu na životinju koja pripada posebno zaštićenim životinjskim vrstama, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(3) Ko iz koristoljublja organizuje, finansira ili je domaćin borbe između životinja iste ili različite vrste ili ko organizuje ili učestvuje u klađenju na ovakvim borbama, kazniće se zatvorom od šest meseci do tri godine i novčanom kaznom“.

Foto: Pixabay


Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji grada doneta je 2016. godine, od kada je više puta menjana i dopunjavana, radi usklađivanja sa propisima i prilagođavanja promenama u oblasti koju reguliše. Poslednja izmena i dopuna doneta je 2021. godine. Međutim, izmenama nisu obuhvaćene brojne odredbe Zakona o dobrobiti životinja (“Sl. glasnik RS“, br. 41/09), kao i niz podzakonskih akata. Zbog toga je na predposlednjoj sednici gradske Skupštine doneta nova Odluka koja prethodnu upotpunjuje.


Navedenom gradskom odlukom se predviđa da će novčanom kaznom od 20.000,00 dinara biti kažnjen vlasnik odnosno držalac psa koji psa drži stalno vezanog na lancu ili na drugi sličan način


Gradska odluka iz 2023.
Novom odlukom trebalo bi da budu zadovoljni odgovorni vlasnici, udruženja za zaštitu životinja, ali i građani koji nemaju ljubimce. Bitne razlike u odnosu na prethodnu Odluku, donetu 2016. godine jesu to što više nema zabrane hranjenja napuštenih pasa i mačaka na ulici i zabrane držanja više od dva psa. Radi se o odredbama koje nisu bile u skladu ni sa Zakonom o dobrobiti životinja.

Novom odlukom je propisano da se psi i mačke mogu držati u stanu, stambenoj zgradi i porodičnoj kući i utvrđena je zabrana njihovog držanja i ostavljanja bez nadzora držaoca na balkonu, terasi i lođi koja pripada stanu, kao i da se psi i mačke mogu, izuzetno, držati i u zajedničkim prostorijama stambene zgrade, po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih vlasnika stanova. Takođe je propisano da se na javne površine mogi izvoditi psi koji su vakcinisani protiv besnila i trajno obeleženi, u skladu sa Zakonom.

Za mučenje i ubijanje životinja predviđene zatvorske kazne
Kaznene odredbe propisane gradskom odlukom proizilaze iz odredbi člana 269. Krivičnog zakonika, koje glase:
„(1) Ko kršeći propise ubije, povredi, muči ili na drugi način zlostavlja životinju, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.
(2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do ubijanja, mučenja ili povređivanja većeg broja životinja, ili je delo učinjeno u odnosu na životinju koja pripada posebno zaštićenim životinjskim vrstama, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.
(3) Ko iz koristoljublja organizuje, finansira ili je domaćin borbe između životinja iste ili različite vrste ili ko organizuje ili učestvuje u klađenju na ovakvim borbama, kazniće se zatvorom od šest meseci do tri godine i novčanom kaznom“.


-Utvrđena je obaveza držaoca, odnosno lica koje izvodi psa na javnu površinu da psa izvodi na povodniku, kao i da to lice snosi punu odgovornost za ponašanje psa na javnoj površini, kao i izuzeci od obaveze nošenja zaštitne korpe za psa. Posebno je navedeno pod kojim uslovima se mogu držati i izvoditi opasni psi, jer nam je prioritetni cilj zaštita i spokoj građana. Propisano je da se pas može puštati sa povodnika da se slobodno kreće u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini, i određeno je vreme kada se pas može puštati sa povodnika u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini.

U istom članu propisana je i zabrana puštanja psa sa povodnika u delu parka i druge javne zelene površine u kojem se nalazi dečje igralište i delu pod cvetnim zasadom. U tom smislu su utvrđeni uslovi i način korišćenja „parkova za pse“ odnosno koje radnje su zabranjene u „parkovima za pse“ i javnim površinama. Propisana je obaveza držaoca, odnosno lica koje izvodi psa ili mačku, da ukoliko pas ili mačka, prilikom izvođenja, na bilo koji način isprlja javnu površinu, isprljanu površinu bez odlaganja očisti. O postavljanju i održavanju opreme za odlaganje fekalija pasa i mačaka u parku stara se preduzeće kome je povereno obavljanje delatnosti uređenja i održavanja javnih zelenih površina, istakao je za „Glas Podrinja“ načelnik Gradske uprave grada Šapca u trenutku donošenja odluke, Aleksandar Jovanović.

Foto: Pixabay


Kaznene mere
Neizostavni deo svake gradske odluke su i kaznene odredbe. Ovim se želi ukazati na one najznačajnije, kako bi građani bili upoznati sa onim što je zabranjeno, a time i kažnjivo ponašanje.

Navedenom gradskom odlukom se predviđa da će novčanom kaznom od 20.000,00 dinara biti kažnjen vlasnik odnosno držalac psa koji drži psa stalno vezanog na lancu ili na drugi sličan način. Dakle, to može činiti samo privremeno i to na produženoj vodilici koja ne može biti kraća od 2 metra.

Vlasnik, odnosno držalac psa dužan je da životinji koja se drži vezana, obezbedi u toku dana period u kome neće biti vezana i u kome će slobodno da se kreće u skladu sa njenim fiziološkim potrebama i potrebama u ponašanju.

Kažnjivo ukoliko lice koje izvodi psa ne očisti javnu površinu koju je pas tom prilikom zaprljao


Novčanom kaznom od 10.000,00 dinara će biti kažnjen građanin koji psa ne izvodi na povodniku odnosno bez zaštitne korpe (pod ovu obavezu ne potpadaju minijaturni i mali psi, kao i štenad do 4 meseca starosti, kao i psi asistenti i terapijski psi). Posebno je kažnjivo ukoliko opasnog psa (Pravilnikom Ministarstva je određeno koji psi su opasni) na javnu površinu izvode maloletna lica odnosno ako ih izvode punoletna lica, a da ovi psi nisu na povodniku odnosno nemaju zaštitnu korpu na njušci, kao i ako vlasnik ovog psa nema uz sebe potvrdu za psa, izdatu u skladu sa posebnim propisom.

Izuzetno od navedenog, pas se može puštati sa povodnika da se slobodno kreće (ovo ne važi za opasne pse, koji se nikako ne mogu puštati sa povodnika) samo u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini i to u vremenu od 22.00 sata do 09.00 sati sledećeg dana, u periodu letnjeg računanja vremena, odnosno, u vremenu od 20.00 sati do 10.00 sati sledećeg dana, u periodu zimskog računanja vremena. U neposrednoj blizini škola, navedeni vremenski periodi ograničavaju se do 5.00 sati sledećeg dana, bez obzira na period računanja vremena, osim za vreme školskog raspusta i neradnih dana.

Takođe je kažnjivo ukoliko lice koje izvodi psa ne očisti javnu površinu koju je pas tom prilikom zaprljao.

Priredila: T.Trifković

Najnoviji broj

16. maj 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa