25. avgust 2022.25. avg 2022.
dr Milan Glišić, Foto: "Glas Podrinja"

dr Milan Glišić, Foto: "Glas Podrinja"

Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam

Tradicija duga šest decenija

Kroz reformu obrazovanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formira Akademiju strukovnih studija Šabac u čijem sastavu se danas nalazi Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam. Na Odseku se u ovom trenutku obrazuje preko 500 studenata na 5 studijskih programa osnovnih i jednom studijskom programu master strukovnih studija
Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam ima tradiciju dugu 60 godina. Nastao kao Viša poljoprivredna škola “Aleksandar Lala Stanković” u Šapcu davne 1960. godine. Prilagođavajući se savremenim načinima poslovanja, kao i uvođenjem Bolonjskog procesa u sistem obrazovanja Republike Srbije, škola 2007. godine postaje Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija Šabac.

Kroz reformu obrazovanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formira Akademiju strukovnih studija Šabac u čijem sastavu se danas nalazi Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam. Na Odseku se u ovom trenutku obrazuje preko 500 studenata na 5 studijskih programa osnovnih i jednom studijskom programu master strukovnih studija.

Sanja Sakić
Zahvaljujući znanju stečenom na odseku za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, gde sam studirala na studijskom programu Zaštita bilja, kroz stručnu praksu ukazala mi se prilika da u kompaniji „Tomsin“ D.O.O. započnem svoju karijeru.

Foto: "Glas Podrinja"


Naime, nakon završenih studija, prepoznavši moju ambiciju i interesovanje, a nakon stečenog stručnog zvanja ukazuje mi se prilika za stalno zaposlenje.
Aktivno sam uključena u rad stručne službe gde kroz konstantnu edukaciju i obilazak terena radim na ličnom usavršavanju iz oblasti na kojoj sam uspešno diplomirala. Pored terenskog rada, u okviru svog radnog mesta obavljam administrativne poslove i poslove vezane za oblast finansija.
U firmi u kojoj sam zaposlena uz veliku podršku kolega sam naučila da znanje stečeno kroz školovanje primenim u praksi. Moj cilj je da steknem nova znanja i nastavim sa daljim usavršavanjem.Kontinuiranom primenom savremenih metoda obrazovanja i praćenjem najnovijih naučno-istraživačkih dostignuća obrazujemo mlade i kvalitetne stručnjake koji će biti osposobljeni da svojim znanjem i radom doprinesu projektovanom društvenom razvoju.

Kako bi naši studenti bili konkurentni na tržištu rada u oblasti agrara, inženjerskih, turističkih i finansijskih sistema, Odsek nudi studijske programe Zaštita bilja, Biotehnologija sa dva modula: Ratarstvo i povrtarstvo i Zootehnika, Zaštita životne sredine, Menadžment sa modulima:
Agromenadžment i Preduzetništvo i najnoviji studijski program Turizam.

Miloš Dimitrijević
Po završetku srednje škole, školovanje sam nastavio na Akademiji strukovnih studija u Šapcu, na Odseku za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, studijski program Agromenadžment. Znanje stečeno na osnovnim studijama nadogradio sam upisom Specijalističkih strukovnih studija, smer Inženjerski menadžment u poljoprivredi.

Foto: "Glas Podrinja"


Odmah nakon studija dobio sam posao u firmi „DPS KLAS GROUP“ D.O.O. iz Šapca na poziciji Komercijalista na terenu. Nedugo posle toga prelazim na poziciju glavnog poslovođe Industrijskog kompleksa „Popović Debrc“, koji posluje u okviru iste firme, na kojoj se i sada nalazim.
Posao koji obavljam u najvećoj meri se sastoji od menadžerskih aktivnosti jer rukovodim timom ljudi koja je zaposlena u ovoj poslovnoj jedinici, kao i čitavim poslovanjem koje obuhvata prijem i skldištenje žitarica, kupovinu i prodaju merkantilnih roba, ugovaranje i kooperaciju sa poljoprivrednim proizvođačima u vezi repromaterijala za setvu ratarskih kultura, prodaju brašna itd.
Trenutno pohađam master strukovne studije na odseku za poljoprivredno-poslovne studije i turzam, studijski program Menadžment u agrobiznisu. Cilj mi je da proširim do sada stečena teorijska i praktična znanja, a takođe smatram da će ovaj vid studiranja u velikoj meri pomoći daljem razvoju moje karijere.


Pored osnovnih strukovnih studija školske 2020/2021. godine akreditovane su i master strukovne studije na studijskom programu Menadžment u agrobiznisu u trajanju od 2 godine. Po završetku master strukovnih studija, student dobija dodatnih 120 ESPB bodova.

Naš odsek je prepoznao značaj učešća u različitim projektima koji podrazumevaju saradnju sa univerzitetima u zemlji i inostranstvu, kako bi se naši studenti upoznali sa nastavnim procesima u drugim visokoškolskim ustanovama. U skladu sa tim, studentima se pruža mogućnost mobilnosti na univerzitete u inostranstvu u okviru programa ERASMUS+ i CEEPUS.

Za više informacija posetite sajt Odseka www.vpssa.edu.rs
Dr Milan Glišić, predavač

Najnoviji broj

20. jun 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa