31. decembar 2015.31. dec 2015.
Od 1. januara poČelo

elektronsko izdavanje graĐevinskih dozvola

Prvog januara na snagu su stupile odredbe Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem. Navedenim aktima propisano je da se razmena dokumenata i podnesaka između podnosioca zahteva, nadležnog organa - u ovom slučaju Odeljenja za urbanizam i imalaca javnih ovlašćenja sprovodi isključivo elektronskim putem.
Zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, rešenja po članu 145, upotrebne dozvole, prijava radova, prijava temelja i objekta u konstruktivnom smislu, podnošenje zahteva za pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara i podnošenje zahteva za priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu ne mogu se podneti u papirnoj formi na Jedinstvenom šalteru Gradske uprave grada Šapca, već se zahtev podnosi preko portala APR.
Uslov za podnošenje zahteva jeste da podnosilac zahteva ima elektronski sertifikat. Gradska uprava grada Šapca je u obavezi da u potpunosti poštuje važeće zakone kao i druga podzakonska akta, tako da ovakav način rada nije slobodna i proizvoljna odluka Gradske uprave grada Šapca, već zakonska obaveza.
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa