14. oktobar 2021.14. okt 2021.
Jednake šanse za sve
Dve godine projekta „Podrška deci i porodici iz osetljivih
društvenih grupa u pružanju jednakih mogućnosti za učenje i razvoj“

Jednake šanse za sve

Projekat čija vrednost Granta iznosi 4 ipo miliona dinara, prilika je da ove institucije rade zajedno na terenu i budu dostupnije na celoj teritoriji
Šabac je jedan od prvih gradova u kojem je počela realizacija projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ koji se sprovodi uz podršku Svetske banke i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Projekat je započeo u septembru 2019. godine i njegov završetak očekujemo krajem oktobra 2022. godine. Baš ovih dana kada se obeležava i dečja nedelja, obeležavamo dve godine projekta koji je posvećen deci od rođenja do 5,5 godina i njihovim porodicama.
Nosilac projekta je grad Šabac, a protokol o saradnji i obavezu da će podjednako da rade na projektnim aktivnostima potpisali su Centar za socijalni rad „Šabac“, Predškolska ustanova „Naše dete“, Dom zdravlja „Dr Draga Ljočić“ i UG „Liga za zdravlje“. Svi koji su dobili Grant bili su u obavezi da daju naziv svom delu projekta, pa je ovaj naš nazvan „Podrška deci i porodici iz osetljivih društvenih grupa u pružanju jednakih mogućnosti za učenje i razvoj“. Naziv nije slučajno baš ovakav. Proistekao je iz iskustva pomenutih institucija i organizacija da sve porodice na teritoriji grada nemaju podjednake mogućnosti u razvoju porodičnih odnosa i dostupnosti usluga ovih institucija (zbog razuđenosti sela ili nedovoljno informacija). Takođe, uočili smo nedovoljno preventivnih aktivnosti i to da stručnjaci na teren uglavnom izlaze onda kad se javi potreba za intervencijom.
Zbog svega toga, ovaj projekat čija vrednost Granta iznosi 4 ipo miliona dinara, prilika je da ove institucije rade zajedno na terenu i budu dostupnije na celoj teritoriji Grada. Radi lakšeg odlaska na teren nabavljen je automobil sa sedam sedišta. Planirano je da projektom proširimo obuhvat i osiguramo redovnost pohađanja predškolskih programa, obezbeđivanjem besplatnog prevoza za decu iz udaljenih zaseoka; da proširimo ponudu besplatnih programa za decu i roditelje. Da unapredimo podršku porodicama iz osetljivih društvenih grupa u odgajanju i vaspitavanju dece u porodici, osnaživanju i informisanju u cilju ostvarivanja prava i benefita u socijalnom, zdravstvenom pravnom i obrazovnom smislu.

Potpisivanje protokola o saradnji


Jačanje roditeljskih kompetencija realizujemo kroz projektne aktivnosti „Mobilna škola roditeljstva“, „Porodični klub“, „Mesec očeva“, „Roditeljski sastanci, „Mobilno savettovalište“.
Potpisivanjem intersektorskog protokola uspostavili smo sistem dugoročne i održive međusektorske saradnje koje ima za cilj rano otkrivanje, procenu rizika i sprečavanje osipanja iz sistema školovanja. Na ovaj način omogućavamo i realizaciju Strategije održivog razvoja grada Šapca za peiod 2020-2025, koja će doprineti ostvarivanju cilja Društveno blagostanje.
Osim pomenutih institucija, podršku kroz protokol o saradnji i učešćem u aktivnostima dali su: Biblioteka Šabačka, kroz projektnu aktivnost „Biblioteka iz kofera“, Oladinsko pozorište Vožd kroz aktivnost „Učimo kroz umetnost“, Tv Šabac, Radio TIM, medijskim praćenjem projekta i Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju „Živimo zajedno - Šabac“.
S obzirom da je ovaj projekat i humanitarnog karaktera, pa osim higijenskih paketa za korisnike nabavljenih sredstvima Granta prikupljena su sredstva najpre Humanitarnim koncertom održanom krajem 2019. godine, zatim donacijama humanitarne organizacije Humano srce Šapca, kao i donacijama pojedinaca. Posebno bih istakla donaciju jedne grupe vrtića „Bambi“ čija su deca i roditelji bili naročito senzibilisani da daju svoj doprinos.

Mobilno savetovalište


Sredstvima Granta adaptirane su prostorije stare Mesne zajednice u Petlovači gde je otvorena još jedna mešovita grupa dece predškolskog uzrasta. Nabavljena su sredstva za rad i didaktički materijal.
Ukupan broj dece uključene u programe kroz projekat je oko 400. Broj porodica koje su dobile podršku za razvoj roditeljskih kompetencija u sklopu granta je oko 200.
Ukupan broj roditelja koji je bio uključen u bilo koji vid aktivnosti – radionice, edukacije i sl je oko 300.

Mesec očeva


Da unapredimo podršku porodicama iz osetljivih društvenih grupa u odgajanju i vaspitavanju dece u porodici, osnaživanju i informisanju u cilju ostvarivanja prava i benefita u socijalnom, zdravstvenom pravnom i obrazovnom smislu


U maju ove godine smo učestvovali na Konferenciji u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnolopkog razvoja gde smo mi, pored još četiri grada predstavili svoj primer dobre prakse. Na tom predstavljanju svako je prikazao ono po čemu se izdvojio tokom protekle dve godine realizacije projektnih aktivnosti, a ono po čemu je Šabac naročito poznat je upravo veoma dobra saradnja među institucijama u lokalnoj zajednici, naročito onim koji rade sa decom i porodicama i za decu i porodice.
Biljana Mrkonjić, v.d. direktora Centra za socijalni rad „Šabac“ i koordinator projekta

Najnoviji broj

22. februar 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa