7. april 2022.7. apr 2022.
Lukova muva -Hylemia antiqua
Reč stručnjaka

Lukova muva -Hylemia antiqua

Lukova muva je najopasnija štetočina luka u našim područjima, a javlja se kada su proleća vlažna. Najopasnija je prva, prolećna generacija, koja napada još nerazvijene biljke. Štete izaziva larva koja se unutar stabljike hrani njenim sadržajem. Na mestima oštećenja razvijaju se gljive čađavice koje izazivaju truljenje biljaka.

U polju se napad lukove muve može lako prepoznati, napadnute biljke počinju naglo da venu, listovi žute, središnji list se suši i lagano izvlači iz stabljike. Kod jakog napada u jednoj biljci može biti i do 50 larvi. Međutim, dovoljna je samo jedna larva u mladoj stabljici luka da bi izazvala truljenje.

U našim uslovima lukova muva ima 2 - 3 generacije godišnje. Prezimi kao lutka u zemlji. Let počinje u drugoj polovini aprila i često se produžava tokom prve polovine maja. Desetak dana nakon početka leta ženka polaže jaja između listova luka, na vrat korena mladih biljaka.

Nedelju dana nakon odlaganja jaja izlaze larve koje se odmah ubušuju u mlade stabljike luka gde se intenzivno hrane. Usled toga lišće žuti, vene i suši se. Na mlađim biljkama štete su veće. Nakon 15

- 20 dana intenzivne ishrane larava se izvlači iz biljke ulutkava se u zemlji ili lukovici.
Stadijum lutke traje 2 nedelje nakon čega izleće odrasla muva druge generacije čije larve prave manje štete jer je luk već dobro razvijen. Druga generacija lukove muve može napraviti veće štete na praziluku.

Za zaštitu luka preporučamo insekticid na bazi aktivne materije hllorpirifosa. Ovaj insekticid treba uneti u zemljište pre sadnje luka. Deluje gasno i kontaktno, u količini 20-30 kg/ha.

Ako insekticid nije unešen u zemljište pre sadnje, biće potrebno tretirati iznikle biljke rastvorom sledećeg sadržaja: a.m. hlorpirifos+cipermetrin (u koncentraciji 0,15%), a.m. acetamiprid ( u dozi primene 0,25 kg/ha), a.m.cijantraniprol (u dozi primene 0,75 l/ha).

Tretiranje se ne preporučuje na luku koji će se koristiti kao mladi za ishranu.
Prilikom ovakvog načina zaštite treba svakako voditi računa o karenci.
PSSS Šabac, Slavica Maksimović dipl.ing.
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa