19. maj 2022.19. maj 2022.
Popravka zbijenih zemljišta i dobijanje sigurnih prinosa
REČ STRUČNjAKA

Popravka zbijenih zemljišta i dobijanje sigurnih prinosa

Zemljište sa povoljnim vazdušnim režimom sadrži 15-25 % pora aeracije, te se takva zemljišta nazivaju zemljišta sa povoljnim vazdušnim režimom. Sa druge strane zemljišta sa nepovoljnim vazdušnim režimom spadaju zemljišta koja su u manjem procentu sadržaja pora od navedenog. Takođe u kvalifikaciju sa najlošijim zemljištima koje imaju zanemarljiv procenat prisutnosti zemljišnih pora ulaze zemljišta na kojima su prisutna vodena ogledala tokom cele godine ili dobrim delom u toku godine.

Zašto postavljamo ovo pitanje?
U ovom periodu kada na njivama gledamo potencijal prinosa strnih žita, u velikoj meri je refleksija prolaska pšenice kroz zimski period donosno kada su velike mogućnosti da tokom kišnih perioda sama pšenica se nalazi u vodi, te ovakav preduslov dovodi do trajnog uništenja biljaka na zasejanim površinama. Ne retko je da u ovom periodu vidimo na parcelama oaze na koje su nerodne u odnosu na okruženje, šta više možemo da konstatujemo da je to pojava koja je sve učestalija naročito posle istorijskih poplava koje su se desile u proleće 2014 godine.

Dakle, popravka vazdušnog režima zemljišta se svodi uglavnom na poboljšanje stanja njegove poroznosti i režima vlaženja koja da bi parcele dovele do optimalnog procentualnog sadržaja pora u zemljištu moramo obratiti pažnju i lečiti ovakve parcele kako ne bi došlo do poražavajućih niskih prinosa zbog ne brige poljoprivrednog proizvođača.

Od agrotehničkih mera na vodini i vazdušni režim zemljišta povoljno se odražava, pre svega, pravilna i blagovremena osnovna obrada zemljišta, pri vlažnosti koja odgovara stanju njihove fizičke zrelosti na obradu, zatim produbljivanje oraničnog sloja i rastresanje na što veću dubinu zbijenog i slabo porozno, te stoga slabo propusnog za vodu i vazduh podoraničnog horizonta kao i povremno rastresanje što dubinskog kojeg zovemo podrivanje odnosno površinskog dela oraničnog horizonta, razbijanjem pookorice.

Naglašavam da na vazdušni režim navodnjavanjih parcela koje se navodnjavaju moraju imati pravilne norme zaliva, pri kome norma zalivanja ne sme biti veća od poljskog vodno kapaciteta sloja zemljišta na parcelama koje navodnjavamo zasejanu biljnu kulturu.
Dipl.ing Darko Simić

Najnoviji broj

26. januar 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa