Инфо

3. фебруар 2022.3. феб 2022.
Живан Бајић:  Привреда и привредници  су највећи савезници  једној локалној самоуправи, Фото: "Глас Подриња"

Живан Бајић: Привреда и привредници су највећи савезници једној локалној самоуправи, Фото: "Глас Подриња"

ЖИВАН БАЈИЋ ЧЛАН ВЕЋА ГРАДА ШАПЦА ЗАДУЖЕН ЗА ПРИВРЕДУ

С обе стране стола

Исказао се као директор фабрике обуће „Карина мода“ у Коцељеви италијанског инвеститора, која запошљава 250 радника. Данас на челу Банке Поштанске штедионице у Шапцу, као високообразовани стручњак економског усмерења ( доктор економских наука), жели да унапреди привредни амбијент средине у којој ствара велики број домаћих и страних власника капитала и њихових радника. Градска северозападна зона је многима велики изазов и окосница будућег привредног развоја града
Звање доктора економских наука, стекао је на Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, где је децембра 2020. године одбранио докторску дисартацију на тему: „Управљање иновацијама у функцији унапређења пословања предузећа и банака“.

Живан Бајић, саговорник „Гласа Подриња“ је данас директор Банке Поштанске штедионице Шабац и члан Већа Града Шапца, задужен за привреду. У периоду 2007-2013 радио је као банкарски службеник у истој банци, потом био ( Од 2013-2016) шеф експозитуре Шабац Банке Поштанске штедионице, а од 2016-2017. године генерални директор фабрике обуће „Карина мода“ у Коцељеви која је у власништву италијанског инвеститора и запошљава преко 250 радника.

У овом периоду се налазио са „друге стране стола“, на страни инвеститора и имао је практичну прилику да, како одмах каже, увиди колико је велика и значајна подршка Владе Републике Србије и локалне самоуптаве Коцељева инвеститору и колико је само тај један, отварањем фабрике ципела допринео побољшању квалитета живота у Коцељеви.

- Поред доприноса буџету општине Коцељева, помоћ се огледа и у повећању куповне моћи становника и могућностима да се развијају и опстану мали предузетници, трговинске радње, кафићи, ресторани... каже на почетку Бајић.

Негативно дејство короне
Епидемија је негативно утицала на ниво прихода великог броја привредних субјекта, а сектор туризма и угоситељства претрпео је драстично смањење прихода. Највећи проблеми, са којима су се током епидемије сусрели привредни субјекти у целој Европи, па и у Србији, била су три сегмента пословања: поремећај ланца снабдевања, који се драстично осетио у појединим фабрикама у нашем граду због немогућности добијања компоненти неопходних за нормалан ток произовдње, затим поскупљење цена траспорта у целом свету а који се у значајној мери одражава на крајњу цену производа, затим, промене у понашању потрошача који су далеко опрезније трошили свој новац и оно што је у великој мери утицало на пословање јесу мере затварања у циљу спречавања ширења вируса.
Највећу помоћ у превазилажењу негативних ефеката изазваних пандемијом привредни субјекти нашег града али и цеље земље добили су од Владе Републике Србије. Помоћ jе спроведена кроз више пакета. Директна давања у виду исплате три миналне зараде за све запослене у мирко, малим, средњим предузећима и предузетницима, затим одлагање плаћања доприноса за социјално осигурање и пореза на зараде до јануара 2021. године су директно помогли великом броју привредних субјеката да савчува своје пословање и сигуран сам да без тако добре помоћи државе велики број привредних субјекта би у тим тренуцима био принуђен да прекине своје пословање. Такође, и након тих мера имали смо још један пакет мера када је привредним субјектима исплаћено и два пута по 60 одсто минималне нето зараде. Све ове мере су омогућиле да наведени привредни субјекти буду у могућности да исплате зараде запосленима на време, смање расходе и директно омогуће опстанак и даље пословање.
Надамо се да ће се ускоро ситуација са пандемијом стабилизовати и да ће сви привредни субјекти моћи несметано да наставе пословање. Свакако, узимајући у обзир број приватних предузећа и предузетника у нашем граду, економски опоравак зависиће од успешне адаптације микро, малих, средњих предузећа и предузетника, а град Шабац ће се свакако трудити да буде партнер свим привредним субјектима који послују на територији нашег града и пружи сву неопходну а доступну помоћ, нагласио је Бајић.


Какво је по Вама место и улога шабачке привреде данас и шта је њена основна преокупација?
- Са моје тачке гледишта, привреда и привредници су највећи савезници једној локалној самоуправи. Као порески обвезници они пуне буџет града, а као послодавци обезбеђују егзистенцију великом броју наших суграђана. Привредници су ти који својим стручним саветима, искуством, идејама и пословним контактима могу у великој мери да помогну и локалној самоуправи да унапреди пословни амбијент, како би се град у будућности што снажније развијао.

Због свега наведеног градска власт у Шапцу, на челу са градоначелником др Александром Пајићем, одлучна је да створи још повољније пословно окружење, како за постојеће привредне субјекте, тако и за нове инвеститоре. То потврђује и поседовање сертификата о повољном пословном окружењу које град Шабац поседује од 2016. године. Такође и привредни савет града Шапца обезбеђује активно учешће локалних привредника у процесу доношења градских одлука везаних за привреду, програма развоја, урбанистичких планова, одлука о висини и стопама локалних такси и накнада, као и редовно консултовање и сарадња са представницима градске власти у предузимању одговарајућих мера на стварању подстицајног амбијента за инвестиције, привредни развој и отварање нових радних места. Према томе, рекао бих да је основна преокупација привреде побољшање квалитета живота оних који раде и живе у Шапцу.

Које су то претежно делатности од којих у овом крају живи највећи број људи?
- Шабац је град значајних потенцијала и дуге традиције у индустријској производњи. Шабац има традиционално развијено предузетништво са трговачким наслеђем. У Шапцу тренутно послује преко 1.400 привредних друштава и преко 3.600 предузетника.

Доминантне индустријске гране у привредној активности града су: хемијска, фармацеутска, металопрерађивачка, машинска, прехрамбена, грађевинска, текстилна индустрија...
Узимајући у обзир наглашено развијено предузетништво, највећи број наших суграђана запослен је управо код ове врсте послодаваца.

Nа производној линији “Јазакија” у Шапцу, Фото: "Глас Подриња"


Правац кретања
Узимајући у обзир долазак нових инвеститора који доносе и нове технологије, појављују се и специфичне потребе за различитим кадровима свих нивоа образовања, такође, и потребе постојећих домаћих привредних субјеката за стручним кадровима постају све захтевније, те је из тог разлога неопходно, а у циљу обезбеђивања дугорочног и стабилног пословања привредних субјеката, прилагодити програме образовања образовних институција на нивоу града и школовати младе у складу са потребама привредних субјеката. На овај начин привредни субјекти ће дугорочно имати квалитетне кадрове а млади људи ће се лакше запошљавати након завршеног школовања и дугорочно гледано смањиће се стопа незапослености.
Такође, једна од битних активности на којој треба да радимо, јесте и упознавање домаћих привредних субјеката који послују на територији нашег града са страним инвеститорима који долазе а у циљу укључивања домаћих привредних субјеката у ланац снабдевања великих страних инвестиора, или изналажење могућности да се домаћи привредни субјекти укључе у производни процес великих компанија као подизвођачи појединих радова. На овај начин домаћи привредни субјекти могу стећи референце за наступ на неким новим иностраним тржиштима, могу стећи нова знања и унапредити своје пословање у будућности.
Наставити улагања у инфраструктурно опремање Северозападне радне зоне која представља окосницу будућег привредног развоја нашег града.
Даље, активности које треба предузети јесте проналажење инвеситора или оснивање новог јавног предузећа, које би се бавило прерадом пољопривредних произовода. Узимајући у обзир да смо ми познати као пољопривредни крај и од укупне површине града преко 70 одсто је пољопривредно земљиште од чега је чак 97 одсто обрадиво, незагађено земљиште са повољним природним условима за пољопривредну производњу, имајући у виду и велики број регистрованих пољопривредних газдинстава, образоване стручне кадрове кроз Средњу пољопривредну школу и Високу пољопривредну школу струковних студија, свакако се може закључити да располажемо значајним ресурсом који није довољно искоришћен и у будућности може допринети и да људи на селу живе боље али и да се кроз фабрику за прераду пољопривредних производа отворе нова радна места и у граду, објашњава Бајић.


Да ли постоје планови за привлачење капитала ( иностраног или домаћег) који би ангажовали већи број радника и какви су географски, природни али и други услови за то у Шапцу и околини?
- Северозападна радна зона града Шапца представља највећу индустријску зону региона и самим тим највећу развојну шансу и компаративну предност града. Инвеститорима се нуди земљиште опремљено целокупном инфраструктуром: Вода, струје, гас, атмосферска и канализациона мрежа, приступни пут до парцеле, као и могућност пословања у режиму слободне зоне. Такође, битно је нагласити и да парцелација земљишта није извршена што инвеститорима даје могућност да сами изаберу величину и облик парцеле која у највећој мери одговара њиховим потребама. Земљиште је у власништву града и цена износи седам евра метар квадратни. Треба имати у виду да ће се захваљујући Влади Републике Србије и председника Александра Вучића, остварити вишедеценијски сан о изградњи аутопута Рума-Шабац, чија ће деоница пролазити управо кроз Северозападну радну зону. Верујемо да ће мост преко Саве бити изграђен пре предвиђеног рока, што уз изградњу брзе саобраћајнице Шабац-Лозница, укупно доприноси да интересовање нових, како домаћих, тако и страних инвеститора, у последњих годину дана значајно порасте. Колико је велико интересовање инвеститора показује податак да је у току 2021. године продато 26 хектара земљишта и то веома значајним инвеститорима као што су: „Minth“, „Zorka keramika“, „Royal Impeks“, „Fruti“, „Servis Bosh Debrc“... Већ на почетку 2022. године очекујемо потписивање уговора за продају још 10 парцела укупне површине 21 хектар за још осам нових инвеститора (четири страна и исто толико домаћих).

Град Шабац нуди и посебне погодности инвеститорима који се одлуче за улагање у прехрамбену индустрију.

Инвеститори који купују земљиште површине најмање два хектара за изградњу производних објеката у области пољопривреде-прехрамбене индустрије и који запошљавају најмање 100 радника у првој години имају право на новчани подстицај Града у износу од 50 одсто од вредности инвестиције за куповину земљишта. Управо овде се налази велики потенцијал за улагање, где би се задовољили интереси и пољопривредних произвођача из нашег краја. Део производње који се односи на прву класу пољопривредних производа има свој пласман, међутим други део производње који се односи на нижу класу углавном завршава на пијацама, у преради или одлази у отпад.

И ту се крије потенцијал за капацитете за прераду воћа, у вишковима воћарске производње ниске класе који није могао да се пласира. Ово воће би могло да се преради у даље производе, као што су џемови, сокови, компоти, конзерве... Потенцијални инвеститор не би имао конкуренцију у овом делу Републике Србије.

Треба напоменути да Република Србија има бесцарински режим извоза у земље ЦЕФТА. Ми смо једина земља која има потписани споразум о слободној трговини са Руском федерацијом.

Посебно бих нагласио да све ово не би било могуће без подршке Републике Србије, која је чак и финансијски помогла развој Северозападне радне зоне при доласку великих инвеститора и уложила значајна средства у јачање електро мреже, како би била прилагођена конкретним потребама инвеститора. Истакао бих и одличну сарадњу коју градска управа има и са Развојном агенцијом Србије у реализацији инвестиционих пројеката.
Љ. Ђукић

Најновији број

26. јануар 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa