Инфо

25. август 2022.25. авг 2022.
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Подношење захтева за подстицаје за сертификацију квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла

Документација треба да гласи на подносиоца захтева и да буде издата у периоду од 1. новембра претходне календарске године до дана подношења захтева
Захтев за остваривање права на подстицаје за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла, подноси се Министарству – Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од од 15. априла до 31. октобра текуће године.

Подстицаји обухватају подршку сертификaцији:
-система управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R стандарду,
-добре пољопривредне праксе према GLOBALG.A.P. стандарду,
-система квалитета хране према HALAL стандарду,
-система квалитета хране према KOSHER стандарду,
-производа добијених методама органске производње,
-производа са ознаком географског порекла, као и
-производа са ознаком „српски квалитет”.

Право на подстицаје имају лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, и то:
-Физичко лице, носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
-Предузетник,
-Правно лице, као и
-Удружење.

Физичко лице има право да поднесе захтев за подстицаје за сертификацију добре пољопоривредне праксе GLOBALG.A.P. стандард, производа добијених методама органске производње, производа са ознаком географског порекла, као и производа са ознаком „српски квалитет”.

Предузетник и правно лице имају право да поднесу захтев за све подстицаје прописане Правилником, а удружење само за подстицаје сертификације производа добијених методама органске производње и производа са ознаком географског порекла.

Уз захтев се доставља следећа документација:
1) сертификат у зависности од врсте подстицаја, односно потврда да је производ, производња и/или процес производње у складу са прописима којима се уређује органска производња; односно потврда о усаглашености производа са спецификацијом, за производе са ознаком „српски квалитет”,

2) рачун од издаваоца сертификата (дирекције, oгрaнкa или званичног представника, који је на званичном сајту сертификационог тела), односно потврду о усаглашености производа, за производе са ознаком „српски квалитет“ на име подносиоца захтева о плаћеном износу трошкова сертификације за подстицај за који се подноси захтев, односно рачун овлашћене контролне организације за подстицаје за производе добијене методама органске производње,

3) доказ о извршеном плаћању трошкова и то налог за уплату и одговарајући извод оверен од стране банке за правно лице, предузетника и удружење, као и за физичко лице које је плаћање извршило безготовински, односно одговарајући фискални исечак уколико је физичко лице плаћање извршило готовински,

4) сертификат о акредитацији, као и обим акредитације сертификационог тела које је изршило послове сертификације, издат од стране надлежног тела за послове акредитације, за подстицаје за сертификацију система управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R стандарду, као и добре пољопривредне праксе према GLOBALG.A.P. стандарду,

Документација треба да гласи на подносиоца захтева и да буде издата у периоду од 1. новембра претходне календарске године до дана подношења захтева.

Документација се доставља у оригиналу или овереној копији, осим сертификата, потврде за органску производњу, потврде за производе са ознаком „српски квалитет”, као и сертификата о акредитацији, који могу да се достави у форми копије.

За сву документацију издату на страном језику, доставља се превод исте, издат од стране овлашћеног судског тумача.

Износ подстицаја је 50% од вредности трошкова плаћеног износа сертификације, без обрачунатог пореза на додату вредност. Највиши укупни износ подстицаја по кориснику је 1.000.000 динара.
Саветодавац за агроекономију Мирјана Милошевић

Најновији број

2. фебруар 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa