Инфо

25. август 2022.25. авг 2022.
др Милан Глишић, Фото: "Глас Подриња"

др Милан Глишић, Фото: "Глас Подриња"

Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам

Традиција дуга шест деценија

Кроз реформу образовања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја формира Академију струковних студија Шабац у чијем саставу се данас налази Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам. На Одсеку се у овом тренутку образује преко 500 студената на 5 студијских програма основних и једном студијском програму мастер струковних студија
Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам има традицију дугу 60 година. Настао као Виша пољопривредна школа “Александар Лала Станковић” у Шапцу давне 1960. године. Прилагођавајући се савременим начинима пословања, као и увођењем Болоњског процеса у систем образовања Републике Србије, школа 2007. године постаје Висока пољопривредна школа струковних студија Шабац.

Кроз реформу образовања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја формира Академију струковних студија Шабац у чијем саставу се данас налази Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам. На Одсеку се у овом тренутку образује преко 500 студената на 5 студијских програма основних и једном студијском програму мастер струковних студија.

Сања Сакић
Захваљујући знању стеченом на одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам, где сам студирала на студијском програму Заштита биља, кроз стручну праксу указала ми се прилика да у компанији „Tomsin“ D.O.O. започнем своју каријеру.

Фото: "Глас Подриња"


Наиме, након завршених студија, препознавши моју амбицију и интересовање, а након стеченог стручног звања указује ми се прилика за стално запослење.
Активно сам укључена у рад стручне службе где кроз константну едукацију и обилазак терена радим на личном усавршавању из области на којој сам успешно дипломирала. Поред теренског рада, у оквиру свог радног места обављам административне послове и послове везане за област финансија.
У фирми у којој сам запослена уз велику подршку колега сам научила да знање стечено кроз школовање применим у пракси. Мој циљ је да стекнем нова знања и наставим са даљим усавршавањем.Континуираном применом савремених метода образовања и праћењем најновијих научно-истраживачких достигнућа образујемо младе и квалитетне стручњаке који ће бити оспособљени да својим знањем и радом допринесу пројектованом друштвеном развоју.

Како би наши студенти били конкурентни на тржишту рада у области аграра, инжењерских, туристичких и финансијских система, Одсек нуди студијске програме Заштита биља, Биотехнологија са два модула: Ратарство и повртарство и Зоотехника, Заштита животне средине, Менаџмент са модулима:
Агроменаџмент и Предузетништво и најновији студијски програм Туризам.

Милош Димитријевић
По завршетку средње школе, школовање сам наставио на Академији струковних студија у Шапцу, на Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам, студијски програм Агроменаџмент. Знање стечено на основним студијама надоградио сам уписом Специјалистичких струковних студија, смер Инжењерски менаџмент у пољопривреди.

Фото: "Глас Подриња"


Одмах након студија добио сам посао у фирми „DPS KLAS GROUP“ D.O.O. из Шапца на позицији Комерцијалиста на терену. Недуго после тога прелазим на позицију главног пословође Индустријског комплекса „Поповић Дебрц“, који послује у оквиру исте фирме, на којој се и сада налазим.
Посао који обављам у највећој мери се састоји од менаџерских активности јер руководим тимом људи која је запослена у овој пословној јединици, као и читавим пословањем које обухвата пријем и склдиштење житарица, куповину и продају меркантилних роба, уговарање и кооперацију са пољопривредним произвођачима у вези репроматеријала за сетву ратарских култура, продају брашна итд.
Тренутно похађам мастер струковне студије на одсеку за пољопривредно-пословне студије и турзам, студијски програм Менаџмент у агробизнису. Циљ ми је да проширим до сада стечена теоријска и практична знања, а такође сматрам да ће овај вид студирања у великој мери помоћи даљем развоју моје каријере.


Поред основних струковних студија школске 2020/2021. године акредитоване су и мастер струковне студије на студијском програму Менаџмент у агробизнису у трајању од 2 године. По завршетку мастер струковних студија, студент добија додатних 120 ЕСПБ бодова.

Наш одсек је препознао значај учешћа у различитим пројектима који подразумевају сарадњу са универзитетима у земљи и иностранству, како би се наши студенти упознали са наставним процесима у другим високошколским установама. У складу са тим, студентима се пружа могућност мобилности на универзитете у иностранству у оквиру програма ЕRASMUS+ и CEEPUS.

За више информација посетите сајт Одсекa www.vpssa.edu.rs
Др Милан Глишић, предавач
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa