Инфо

10. новембар 2022.10. нов 2022.
ПОЉОПРИВРЕДНА ЗЕМЉИШТА И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ

Што је ораница квалитетнија и плодност је већа

Типови обрадивог пољопривредног земљишта на подручју деловања ПССС Шабац и њихово одржавање
Савети које упућујемо нашим пољопривредним произвођачима, односе се на земљиште и препоруке за правилну агротехнику и очување ораничног слоја који је од изузетног значаја за гајене биљке. Ако погледамо попречни пресек земљишта, видећемо да постоји горњи слој – ораница и други слој који се налази испод оранице и назива се здравица. Иако, ова два слоја чине целину, ипак се разликују по квалитету, где ораница представља најважнији део земљишта, где биљке шире највећи део својих жила и жилица. Што је ораница квалитетнија и родност земљишта је већа. У равничарском делу оранични слој је дубљи, док је у брдско-планинском делу плићи. Испод оранице се налази здравица, слој који се не обрађује пољопривредним машинама, слој који је хладнији, нема довољно ваздуха због чега су и многи процеси који се иначе одвијају у земљишту у овом слоју слабији. Ипак, у овај слој могу продрети жилице неких биљних врста, па је и овај слој од користи за висину приноса, јер од њених особина зависи пропустљивост за воду – водни режим, дубина обрађивања и плодност земљишта.

Како се у земљишту под утицајем различитих чинилаца одигравају физички, хемијски и биолошки процеси за чије нарушавање је у многоме крив човек, који треба да применом различитих мера утиче да се гајеним биљкама обезбеди потребна база за развој и развиће. То се може обезбедити правилним деловањем на земљиште превођењем биљних хранива на приступачан ниво за усвајање, што се назива активација. Биљна хранива морају бити доступна што дужи временски период и да се у земљишту задрже, а не да се исперу у дубље слојеве. Способност земљишта да усваја и задржава биљна хранива, назива се адсорпција, тако да земљишне честице заједно са хранивом и водом, представљају адсорптивни комплекс. Уколико су земљишне честице засићене, што показује киселост земљишта, а од тога којим јонима су засићене, показује вредност киселости. Уколико је адсорптивни комплекс засићен водониковим јонима, тада је земљиште киселе реакције, ако је засићен базама онда је базна реакција, а уколико у одговарајућем односу има и водоникових јона и база, тада је реакција неутрална, што је најбољи однос за биљке и микрофлору у ораничном слоју. Од квалитета оранице зависи родност земљишта.

Пољопривредници морају знати да заоравањем жетвених остатака или ђубрење органском материјом, доприносе одржавању свих параметара (физичких, хемијских и биолошких), што подразумева богаћење земљишта хумусом. Зато се пољопривредницима саветује да не пале жетвене остатке, него да их увек заоравају уз додатак неког азотног ђубрива, како би сачували ниво азота у земљишту.

Поменућемо и други слој земљишта који се налази испод ораничног и назива се здравица. Ово је слој који се не обрађује пољопривредним оруђима, сем неких врста махуњача чији корен продре у овај слој. Овај слој се одликује тако што је хладнији и нема довољно ваздуха, па се процеси много слабије одигравају у њему. И поред својих мана, веома је значајан за висину приноса, јер управо од његових особина зависи пропустљивост за воду, дубина обрађивања и плодност.

На подручју деловања ПССС Шабац, преовлађују следећи типови земљишта, али ћемо поменути псеудоглеј као најраспрострањеније и врло неповољних особина за пољопривредне произвођаче. Псеудоглејно земљиште има доста ограничену плодност због нарушавања водноваздушних својстава. То је подтип поџола код кога су процеси деструкције и опоџољавања најмање одмакли. Парапоџол је типичан за заталасан и брежуљкаст део Шабачке Посавине и Поцерине. Парапоџол спада у бескарбонатна и кисела земљишта. Потпуно одсуство CаCО3 све до дубине од 150 цм последица је утицаја безкречне језерске глине на којој је ово земљиште настало. Садржај хумуса се креће од 2,91% (Јеленча) до 4% (Липолист и Јевремовац).

У периоду зиме и пролећа псеудоглеј се засити водом па озиме културе могу страдати од измрзавања или недостатка кисеоника, а и сетва се тешко може извршити на време. Псеудоглеј се користи за комбиновану њивско-ливадску и за воћарску производњу. Од њивских усева добро успевају жита-пшеница, овас и кукуруз, затим црвена детелина и кромпир, а од воћарских култура шљиве, јабуке и малине.

Од осталих типова који су заступљени у нашем подручју поменућемо само неке, као што су:
Излужени или бескарбонатни чернозем је природно најплодније земљиште на ком се могу узгајати све културе са високим приносом, јавља се у атарима села Узвеће, Шеварице, Дреновац, Ноћај. Процес испирања креча утицао је на промену боје и структуре ове врсте чернозема. Хумусни хоризонт је дубок од 50-70 цм и нешто је затвореније боје од карбонатног чернозема. Излужени чернозем је у погледу садржаја хумуса богатији од карбонатног, у површинском слоју количина хумуса износи 4,11 – 4,44%. Има грудвичасту структуру.

Чернозем у огајњачавању представља даљу етапу деградације чернозема, и он и даље представља земљиште за све културе али даје слабије приносе од претходног. Јавља се у атарима Засавице, Ноћаја и Салаша Ноћајског, у средњем делу Мачве између Глушаца, Узвећа, Метковића, Белотића и Дубља, и у источном делу Мачве у атарима села Шеварице и Дреновац. По морфолошком изгледу доста се разликује од нормалног чернозема, јер услед покретљивости минералних састојака, пре свега кретања гвожђа, он се налази у процесу интезивног заруђивања и на њему се на многим местима јасно испољавају већи процеси огајчавања. У процесу огајчавања смањује се садржај хумуса тако да га у ораничном слоју има 3%.

Гајњача нормална представља земљиште мање плодности али још увек даје добре приносе. Она чини јединствен комплекс у западној Мачви, од Прњавора на југу до Совљака на северу и обухвата делове атара села Прњавор, Рибари, Очаге, Змињак, Клење, Салаш Црнобарски, Дубље, Скрађани и Совљак. Мањих површина има у атарима Раденковића, Равња, Мачванског Причиновића, Табановића, Шапца, Јевремовца и Поцерског Причиновића а у Посавини између Драгојевца и Прова.

Главна морфолошка особина гајњача је њихова смеђа (руда) боја, условљена слабо хидратисаним оксидима гвожђа. Хумусни хоризонт је тамноруде, аређе смеђе и мрке боје дубине 25-35 цм.

Гајњача лесивирана (или у опоџољавању) има слабија филтрациона својства и склоност преовлажавање, тако да се може користити за ограничен број култура. Она представља прелаз између нормалне гајњаче (код које процеси испирања још нису изражени) и поџола (код којег је спирање већ одмакло). Јавља су у подручју западне и средње Мачве у атарима Црне Баре, Бановог Поља, Богатића, Метковића, а у источној Мачви око Мајура. У Шабачкој Посавини јавља се у атарима села Драгојевац, Прово, Предворица, Миокус, Кујавица, Вучевица и Мишар.

Гајњача у лесивирању има сивкасту боју, грашкасту или лискасту структуру. Хумус се разлаже или испира, а водне, ваздушне и топлотне особине су знатно лошије, него код нормалних гајњача.
Зато је веома важно да се пољопривредницима укаже на то да своје парцеле знају да сачувају од деградације и испирања хумусног слоја који је један од најбитнијих чинилаца за успешну пољопривреду што се може постићи применом добре пољопривредне праксе.
Дипл. инж. ГОРДАНА РЕХАК

Најновији број

13. јун 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa