Инфо

18. јануар 2024.18. јан 2024.
Фото: "Глас Подриња"

Фото: "Глас Подриња"

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ШАБАЦ ПРАТИ КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У ГРАДУ

Индивидуална ложишта и саобраћај највећи извори загађења

Геоморфолошке особине подручја града су врло неповољне са аспекта аерозагађења. Индивидуална ложишта, као и издувни гасови моторних возила емитују примарне ПМ 10 честице. Међутим, постоје и секундарне ПМ 10 честице које настају из гасова, каже дипл. инг. технологије специјалиста хемијских наука ЗЗЈЗ Шабац Душица Мијаиловић
Мерне станице Завода за јавно здравље последњих дана и седмица показују честа. загађења ваздуха. Дозвољене границе прелазе ПМ 10 и ПМ 2,5 честице (које су део ПМ 10 честица). Грађани податке о квалитету ваздуха могу да прате на апликацији Чувари здравља која на сатном нивоу ажурира податке добијене из аутоматских мерних станица. Мониторинг ваздуха спроводи се на седам места у граду.

-Геоморфолошке особине подручја града су врло неповољне са аспекта аерозагађења. Град је окружен широком равницом што смањује могућност природних процеса самопречишћавања. Сава узрокује високу влажност ваздуха што доводи до трансформације примарних политаната у, далеко токсичније, секундарне полутанте. Због тога некада и ниже концентрације загађујућих материја у атмосфери могу код хроничних болесника да створе ефекат додатног оптерећења, објашњава дипл. инг. технологије специјалиста хемијских наука ЗЗЈЗ Шабац Душица Мијаиловић.

Унапређен мониторинг
-ЗЗЈУ Шабац, односно лабораторија санитарне хемије са екотоксикологијом спроводи мониторинг загађујућих материја на седам мерних станица. Мониторинг је дефинисан у односу на програм контроле квалитета ваздуха који доноси локална самоуправа, а одобрава надлежно Министарство. Тим програмом су дефинисана мерна места у граду, параметри који се мере и динамика мерења. Прошле године у августу проширили смо мониторинг, унапредили смо мерно место Ватрогасни дом постављањем најсавременије аутоматске мерне станице која омогућава мерење осам параметара: сумпор диоксида, азот диоксида, озона, ПМ10, ПМ 2,5, угљен моноксида, бензена, толуена, етилбензена, ксилена (BTEX). Софтвер је подешен да се на сатном нивоу добијају индекси квалитета ваздуха, на основу којих наши лекари специјалисти хигијене дају препоруке за понашање пупулације, објашњава Душица Мијаиловић.


Како наводи, у урбаним срединама, на малом подручју концентрисан је велики број различитих извора загађења: индустија, индивидуална ложишта, енергетски сектор, саобраћај. ПМ 10 честице, које су један од најчешћих детекотаних проблема, највише емитују индивидуална ложишта. Наша саговорница објашњава да постоје и секундарне ПМ 10 честице.

-Индивидуална ложишта, као и издувни гасови моторних возила емитују примарне ПМ 10 честице. Ми пратимо садржај ПМ 10 честица на Чавићу, где је велики број индивидуалних ложишта, у Бенској Бари, где је углавном све прикључено на Топлану и код Геронтолошког центра. На основу годишњег извештаја који тренутно радимо уочено је највеће повећање средње годишње вредности ПМ 10 честица на мерном месту Чавић. Међутим, постоје и секундарне ПМ 10 честице које настају из гасова. Када у атмосфери имамо сумпор диоксид и азот диоксид временом кроз транформације и хемијске реакције добијамо секундарне ПМ 10 честице. Највећи емитери ових госова су термоелектране. Немамо их у Шапцу, али их имамо у Србији и нису нам тако далеко, наводи Душица Мијаиловић.

Наша саговорница каже да је на основу извештаја за 153 дана мерења (од 1. августа до 31. децембра на мерном месту Чавић до прекорачења граничних вредности дошло током 48 дана, само у децембру у чак 26 дана.

Фото: "Глас Подриња"


Сваки појединац је важан
Директор ЗЗЈЗ Шабац МСц Бранко Вујковић каже да, према подацима Светске здравствене организације из 2019. године, више од 90 одсто популације на свету је изложено повишеним концентрацијама ПМ 2,5 честица. Додаје да је доказано да је више од 7 милиона смртних исхода, пре свега особа са хроничним болестима, изавано прекомерним загађењем ваздуха.
-Ми као здравствена установа и као здравствени радници смо учинили све што је било могуће, обезбедили смо најмодернији мониторинг, утврдили колико је прекомерно загађење, које су честице доминантне, у којим деловима града доминира која врста загаађења. Оно што ћемо сигурно у наредном периоду радити је да ћемо утврдити састав честица на основу чега ћемо моћи јасније да кажемо шта доминира у загађењу у одређеним годишњим добима. Јако је важно да сви на нивоу Мачванског округа, а пре свега локалне самоуправе, предузмемо све да смањимо унутрашње, амбијантално загађење, као и спољашње загађење. Потребно је да се сва удружења грађана укључе активно у промоцију важности заштите животне средине и да заједно аплицирамо у фондовима ЕУ и републичким фондовима да пробамо да променимо овај лош тред. То није нешто што може брзо да се реши, али сви треба да кренемо од себе. Сваки појединац је важан, јер збир капљица је водопад, каже др Вујковић.


ЗЗЈЗ Шабац ради и анализе ПМ честица на тешке метале како би утврдили од чега су оне сачињене. Прошле године у овим мерењима је искочио бензоапирен (и то три пута више од максималних дозвољених вредности), који је пореклом из издувних гасова моторних возила.

Честице ПМ 2,5 су део ПМ 10 честица, а постоје и оне ситније, ПМ 1. Како истиче наша саговорница, што је честица мања она је и опаснија због тога што има могућност дубљег продирања у дисајне органе.
ЗЗЈЗ нема могућност да ваздух учини чистим. Могу да дају препоруке мера како да загађење буде мање, што на основу годишњих извештаја и раде.

-Неке од мера су покушаји контроле сагоревања, праћења индивидуалних ложита, прелазак индивидуалних ложишта на Топлану, коришћење геотермалне енергије. Генерално, људи ложе свашта што је велики проблем. Због ложења угља лошег квалитета зими је много већа концентрација сумпор диоксида и угљеничних органских једињења, каже Мијаиловић.

За контролу индивидуалних ложишта надлежна је локална еколошка инспекција.
Индустрија је у надлежности републичких органа.

-Ми смо проширили мониторинг да се на мерном месту Геронтолошки центар мере амонијак и флуороводоник, који се мере и на другим мерним станицама, а који се емитују при производњи минералних ђубрива. Вредности су под контролом, каже Душица Мијаиловић.
М.М.

Најновији број

18. јул 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa