9. decembar 2021.9. dec 2021.
Mapiranje prostora za mlade
PETA SEDNICA SAVETA MUO

Mapiranje prostora za mlade

Sednici Saveta prisustvovali su :Vladan Krasavac, načelnik Mačvanskog upravnog okruga, Vukašin Grozdanović, koordinator OPENS-a,prestavnici gradova i opština sa područja Mačvanskog upravnog okruga i mediji. Tema sednice bilo je ”Predstavljanje Projekta OPENS, sa akcentom na mapiranje prostora za mlade u lokalnim samoupravama Mačvanskog upravnog okruga”, a izvestilac Vukašin Grozdanović, koordinator OPENS-a.

Na samom početku načelnik Vladan Krasavac je istakao značaj teme o kojoj će se razgovarati jer je briga o mladima i njihovom organizovanju jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije.

-Funkcionisanje omladinskih organizacija u lokalnim samoupravama, realizacija razvojnih projekata, razmena iskustava u ovoj oblasti, učešće u različitim konkursima u zemlji i inostranstvu su neka od pitanja kojima ćemo se baviti u narednom periodu. Tema je započeta još u julu mesecu ove godine kada je sa načelnicima Upravnih okruga sa područja Vojvodine i uz učešće Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga u Novom Sadu predstavljen projekat o kome danas razgovaramo. Cilj je izrada Studije izvodljivosti sa mrežom omladinskih centara u Republici Srbiji- istakao je Krasavac.

U ime domaćina prisutne je pozdravio Ljubinko Đokić, pomoćnik gradonačelnika Loznice. Izneo je aktivnosti Kancelarije za mlade grada Loznice, ističući da su mladi prioritet naše Vlade i predsednika,pa su u Loznici oni uključeni u sve sfere društvenog života.

-Kancelarija za mlade osnovana je pre 14 godina,a uz pomoć gradonačelnika Loznice i Italijanske vlade izgrađen je Omladinski centar gde se nalazi i kancelarija za mlade sa brojnim sadržajima. Loznički mladi su bili u Savetodavnom odboru kada se donosila Nacinalna strategija za mlade i Akcioni program za realizaciju Nacionalne strategije, a kao nagrada za kontinuiran rad za unapređenje položaja mladih kancelarija je dobila nagradu “Mlad grad”, a kasnije i jedno specijalno priznanje. Kroz kancelariju je prošlo na hiljade mladih u različitim programima neformalnog obrazovanja. Veliki je broj volontera, a organizovane su i posete mnogim zemljama. Realizuje se jedan jedinstveni program u Srbiji “Loznica najboljima”, namenjen najboljim studentima fakulteta, kako bi se zadržali u Loznici, a oni koji su otišli da se vrate u svoj grad. Za ove mlade ljude obezbeđeno je zaposlenje i dodatna sredstva kako bi se angažovali na određenim projektima. Predsednica Vlade je uručila rešenja za 18 lica koji su primljeni u radni odnos i koji su dobili sredstva za određene projekte.

Njihov zadatak je da podignu kvalitet usluga u institucijama u kojima su angažovani, a sve u interesu naših građana. Pre tri godine,po ugledu na Petnicu, a uz pomoć Vlade Republike Srbije i gradonačelnika izgradili su naučno obrazovni kulturni centar u Tršić, za izučavanje društvenih nauka u kome je mladima iz svih krajeva naše zemlje i dijaspore omogućeno da na kvalitetan način mogu da izučavaju naš jezik i kulturu. Loznica je lokalna samouprava koja ima ozbiljan odnos prema mladima, što se vidi iz dugogodišnjih aktivnosti koje se prema mladima i za mlade preduzimaju. Postoji spremnost da se iskustva koje je grad Loznica stekao u ovoj oblasti podele sa drugim lokalnim samoupravma, ali i da se steknu nova saznanja koja će se koristiti u narednom periodu- istakaoje Đokić.

-OPENS je u periodu od 2016.do 2020.godine realizovao projekat od Nacionalnog značaja za Republiku Srbiju koji je za cilj imao realizaciju aktivnosti iz aplikacije grada Novog Sada kojom je grad poneo titulu Omladinske prestonice Evrope 2019.godine u konkurenciji pet evropskih gradova. Od 2016 do 2020.godine prikupljeno je sedam miliona evra za realizaciju programa koji su sprvedeni kroz veliki broj aktivnosti u Novom Sadu, Republici Srbiji,a li i internacionalno. Realizacijom projekta dosegnuto je preko tri miliona mladih, implementirano preko tri hiljade aktivnosti i ostvareno preko 185 partnerstava sa različitim organizacijama i institucijama. Različiti programi koji su organizovani ostvarili su značajan finasijski efekat u budžet lokalne zajednice, pa je ulaganje u mlade ekonomski isplativo kroz prihode koji se ostvaruju po različitim osnovama. Na ovaj način izgrađena je nova zgrada Omladinskog centra u Novom Sadu, površine 950 kvadratnih metara, koja je 12.avgusta ove godine svečano puštena u rad. Od tada do danas preko 10.000 mladih je prošlo kroz Omladinski centar, kroz različite programe.Za lokalne samouprave je potrebna podrška sa nacionalnog nivoa, kako bi se objekti koji nisu u funkciji opredelili za potrebe mladih i adaptirali za tu namenu.I grad- izjavio je Vukašin Grozdanović koordinator OPENS-a.

Od 2020. godine uz podršku Ministarstva omladine i sporta započete su aktivnosti vezan za sagledavanje stanja u lokalnim samoupravama po pitanju prostora za omladinski aktivizam. Poslati su upitnici svim lokalnim samoupravma, kao polazna osnova za sagledavanje stanja i otpočinjanje rešavanja pitanja od značaja za uspostavljanje prostornih kapaciteta neophodnih za održavanje programa za mlade.Formirana je i Radna grupa za kreiranje standarda rada omladinskih klubova centara sa idejom da se sagleda šta sve postoji i kako se može unaprediti budući rad. Uključene su i brojne druge organizacije kako bi se dobila potpuna slika i izradio kvalitetan krovni dokument. Nakon dobijanja podataka sa terena informisaće Ministarstvo omladine i sporta i Vladu Republike Srbije, bez čije pomoći se neće moći realizovati organizovanje mreže omladinskih centara u Srbiji. Od naredne godine u planu je pilot projekat za četiri do pet jedinica lokalne samouprave, koje će dobiti podršku sa nacionalnog nivoa za obezbeđenje prostora za mlade, kako bi se omogućilo mladima da jačaju svoj kapacitet.

Govorilo se i o mogućnostima lokalnih samouprava za izgradnju stanova za mlade kako bi se nakon školovanja zadržali u svojim sredinama. Korisno bi bilo u lokalnim samoupravama razmotriti postojanje zemljišta na kome bi se gradili stanovi za mlade, po uzoru na projekat gradnje stanova za pripadnike služba bezbednosti.

Nakon upoznavanja sa načinom rada OPENS-a i aktivnostima koje se realizuju predstavnici lokalnih samouprava predstavili su stanje u svojoj sredini.

Dejan Živanović ,savetnik za poslove kulture i informisanja u Gradskoj upravi grada Šapca,pozdravio je prisutne i naveo aktivnosti koje grad Šabac realizuje vezano za potrebe mladih. Grad Šabac sprovodi određene socijalne usluge prema mladima. Pored već nabrojanih dodaje još učeničke i studentske stipendije koje grad dodeljuje, prevoz učenika osnovnih i srednjih škola, vantelesnu oplodnju zainteresovanim parovima i brojne druge aktivnosti. Mladi su uzrasna kategorija od 15 do 30 godina. Realizuje se i usluga ličnog pratioca, namenjena deci,odnosno uzrastu do 15 godina,a postoji i Ustanova za mlade sa poremećajima u razvoju u Bogosavcu, namenjena mladima od 15 do 30 godina .Od donošenja Zakona o mladima grad Šabac je otvorio kancelariju za mlade. Nije bilo finasijske podrške za otvaranje Omladinskog centra,što bi bilo izuzetno korisno. Konstatuje da postoji disproporcija u odnosu na grad Loznicu kada je u pitanju broj stanovnika i broj zaposlenih lica koji se bave pitanjima mladih.U Šapcu, koji broji oko 116.000 stanovnika radno angažovano je jedno lice,a u Loznici koja ima 79.000 stanovnika poslove obavljaju dva lica stalno zaposlena i dva pripravnika.

Kancelarija za mlade u gradu Šapcu nalazi se u Kulturnom centru i dostupna je svima. S obzirom da u Šapcu nemaju Centar za mlade ,koriste se Centar za stručno usavršavanje i Trening centar za potrebe mladih. Do 2020.godine postojao je i Startit centar za koji je grad finansirao troškove i koji je bio dostupan udruženjima građana tokom cele godine.U Šapcu su udruženja uglavnom okrenuta socijalnoj politici, pa navodi dva udruženja “Karitas” i “Asocijacijua Duga “.U sferi omladinskog organizovanja ostali su malo uskraćeni, jer je izostala institucionalna podrška od strane gradskog rukovodstva. Grad Šabac sprovodi aktivnosti koje su zakonom određene za mlade, sprovodi Lokalni akcioni plan ima kancelariju za mlade,nemaju Omladinski centar, ali Centar za stručno usavršavanje koriste i mladi.

Mišljenja je da je interesantna ideja izgradnje stanova za mlade ,a grad može da opredeli zemljište za ovu namenu. Navodi da oko polovina stanovnika Šapca živi u gradu, a druga polovina je na seoskom području. Šabac ima tri rejona i to šabačku Posavinu, šabačku Pocerinu i šabačku Mačvu. Postojala je ideja da se u svakom od ovih regija napravi po jedan centar za mlade. Trenutno se rekonstruiše zgrada Doma kulture na Mišaru sa oko 1000 kvadrata, gde će se prostor koristiti i za mlade. Ističe problem koji je prisutan u svim sredinama, a to je odlazak mladih nakon završetka fakulteta. Navodi da je jedna od osobenosti našeg kraja to što sela nisu ušorena kao što je to u slučaju Vojvodini, već su to sela malskog tipa. Veoma je teško obezbediti uslove za svaki deo sela , put, internet...pa su potrebna i velika finansijska sredstva. U školama u tim selima je mali broj đaka,a školski objekti su uređeni i obnovljeni.
Kabinet načelnika MUO Vladana Krasavca

Najnoviji broj

26. januar 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa