Info

5. maj 2022.5. maj 2022.
Višestruka štetočina
Kruškina buva

Višestruka štetočina

U proizvodnji kruške ekonomski najznačajnija štetočina je kruškina buva Psylla Pyri
Kruškina buva prezimljava kao odrasli insekt u pukotinama kore stabla i grana kruške. Pojava insekta je rano u proleće kada se 2-3 dana temperatura ustali i dostigne 10°C. Prezimljujuće forme se pare i polažu jaja u osnove cvetnih i lisnih pupoljaka. Jaja su prvo bledo žute boje a kasnije pred piljenjem narandžaste boje.

Larve se pile posle 10-14 dana u zavisnosti od temperature i naseljavaju vrhove mladara, lišće, cvetne drške. Larve se hrane biljnim sokovima. Larve prolaze kroz 5 razvojnih stadijuma. Larve L1-L3 su spoljoštenog tela, svetlo-žute boje sa više tamnih pega na leđnoj strani i crvenim očima. Poslednja dva stadijuma (L4-L5) su zelenkasto-smeđe boje, telo je zaobljenije sa izrazitim nastavcima krila. Razvoj larvi traje od 20-25 dana u zavisnosti od temperature i pojavljuje se letnja forma odrasle jedinke koja polaže jaja duž glavnog nerva lista. Larve se pile u maju mesecu u jačem intenzitetu. U našim uslovima ima od 4-5 generacija godišnje. Zimske forme se pojavljuju u septembru ili kasnije u zavisnosti od uslova spoljne sredine.

Štete koje nastaju od kruškine buve su velike. Larve sišu sokove i izazivaju zastoj letorasta, lišće se kovrdža, smanjuje se asimilaciona površina, lišće se suši i opada. Pored direktnih šteta insekt luči mednu rosu na kojoj se naseljavaju gljive čađavice, sprečava se proces fotosinteze, a kada se pojave na plodovima umanjuje njihovu tržišnu vrednost. Ova štetočina je vektor mikoplazme Pear decline phytoplasma koja izaziva pojavu žutila i propadanja kruške.

Suzbijanje kruškine buve
Sa suzbijanjem kruškine buve se počinje u fazi početka kretanja vegetacije primenom mineralnih ulja. Suzbijanje prezimljujuće forme odraslih se obavlja po pojavi primenom insekticida na bazi a.m. cipermetrin. U toku vegetacije treba pratiti brojnost imaga, jaja i ispiljenih larvi (različitih stadijuma). Suzbijanje se obavlja po preporukama Prognozno-izveštajne službe i na osnovu vizuelnog pregleda zasada kruške. U toku leta se prepliću generacije i javlja se više razvojnih stadijuma (imago, jaja, larve) i od toga zavisi i izbor insekticida. Mogu se koristiti insekticidi:

- a.m. piriproksifen –Harpun -0,15% - jaja pred piljenjem i početak piljanja larvi – regulator rasta
- a.m. abamektin -Abastate (0,1% ,+ 1% Nufilm ili mineralno ulje ,Silwet ) – u vreme pojave larvi
- a.m. spirodiklofen – Envidor 240 SC (0,6 l/ha) - u proleće kada je 40-50 % jaja promenilo boju iz bele u žutu boju, za suzbijanje letnjih generacija koristimo preparat uz dodatak mineralnog ulja od 2,5 l/ha;
- a.m.hlorantraniliprol + abamektin - Voliam targo (0,1 %) +Silwet – na početku piljenja larvi
- a.m. clotianidin - Apache -0,35% - na početku piljenja larvi i kasnije
- a.m. spirotetramat – Furioso, Movento 100 SC -0,15% - na početku piljenja larvi
- a.m. spinoteram – Delegate 250 WG – 0,4 kg/ha – u vreme masovnog piljenja larvi

Da bi efekat tretiranja bio bolji potrebno je prilikom tretiranja upotrebiti 1000 l vode po hektaru. Pored toga treba obaviti i letnju rezidbu jer se na taj način mehanički odstranjuju forme kruškine buve (jaja,larve) koje najviše naseljavaju vršne lastare.
Dipl.ing Slobodan Gošić

Najnoviji broj

24. novembar 2022.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa