14. jul 2022.14. jul 2022.
SUZBIJANjE VIŠEGODIŠNjIH KOROVA NA STRNIŠTIMA NAKON ŽETVE

Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša stoke

Među višegodišnjim korovima u našem regionu najvažniji je divlji sirak, zubača, pirevina, palamida, poponac. Ovi navedeni korovi razmnožavaju se semenom i vegetativno – rizomima, a suzbijaju se tokom vegetacije primenom različitih herbicida u okopavinama (kukuruzu, soji, suncokretu, šećernoj repi i dr.). Odlikuju se dubokim korenovim sistemom što zahteva ozbiljan pristup u primeni agrotehničkih i hemijskih mera suzbijanja. Suzbijanjem korova na strništima smanjuje se potencijal jednogodišnjih korova koji produkuju veliku količinu semena i predstavljaju veliki potencijal zakorovljenosti za narednu vegetaciju, zato je njihovo suzbijanje neophodno pre formiranja semena.

Vrlo efikasno i ekonomski opravdano je suzbijanje ovih korova na strništima nakon žetve, primenom herbicida na bazi glifosata – totalni herbicidi, kojih na tržištu ima pod različitim nazivima: Glifosav480, Glyphogan, Glifol, Glifogal, Glofomark, i dr.

Ukoliko na strništu dominira palamida dobar rezultat postiže se primenom kombinacije herbicida glifosata i dikambe u dozama 3 l preparata na bazi glifosata i 1 l preprata na bazi dikambe (Banvel 480, Plamen, Colosseum…)

Za uspešno suzbijanje što većeg broja korova neophodna je vlaga tj. kiša, da bi se isprovociralo bolje nicanje korova, a i bolje usvajanje herbicida od strane korova, jer je poželjno kretanje sokova kroz biljku da bi se herbicid bolje usvojio.

VREME PRIMENE I DOZE HERBICIDA
Posle žetve potrebno je ukloniti žetvene ostatke i pustiti da korovi niknu u što većem broju.
Tretiranje treba izvesti, u fazi intenzivnog porasta sirka od 15-30 cm, u kasno popodnevnim satima pred metličenje biljaka, kada je temperatura vazduha u opadanju, a biljke tada otvaraju svoje otvore za disanje -stome i u većem intenzitetu usvajaju herbicid. Najbolje je primeniti herbicide pred metličenje biljaka divljeg sirka. Padavine dva sata nakon tretiranja neće umanjiti efikasnost primenjenog preparata.

Doza primene za suzbijanje divljeg sirka i pirevine je 3-4 % koncentracije, ili 3-4 l herbicida na 100 l vode.

Kada je u pitanju palamida najefikasnije suzbijanje je kada je u fazi cvetanja primenom navedenih herbicida u koncentaraciji 4-5%, a za suzbijanje zubače i poponca potrebno je 6-8 l herbicida po ha.
Agrotehničke mere obrade-oranje, mogu se nastaviti kada su listovi korovskih biljaka crvene boje i obavezno pregledati koren – rizom, koji takođe treba da je crvene boje i u fazi truleži. Za postizanje ovog efekta potrebno je dve nedelje do mesec dana u zavisnosti koje smo korove suzbijali. Za bolju efikasnost dobro je dodati okvašivač koji će omogućiti bolje usvajanje i teže spiranje herbicida.

VAŽNO: Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša stoke, kao i upotreba osušene biljne mase za ishranu stoke.
PSSS ŠABAC, Slavica Maksimović savetodavac za zaštitu bilja

Najnoviji broj

30. novembar 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa