Info

14. jul 2022.14. jul 2022.
SUZBIJANjE VIŠEGODIŠNjIH KOROVA NA STRNIŠTIMA NAKON ŽETVE

Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša stoke

Među višegodišnjim korovima u našem regionu najvažniji je divlji sirak, zubača, pirevina, palamida, poponac. Ovi navedeni korovi razmnožavaju se semenom i vegetativno – rizomima, a suzbijaju se tokom vegetacije primenom različitih herbicida u okopavinama (kukuruzu, soji, suncokretu, šećernoj repi i dr.). Odlikuju se dubokim korenovim sistemom što zahteva ozbiljan pristup u primeni agrotehničkih i hemijskih mera suzbijanja. Suzbijanjem korova na strništima smanjuje se potencijal jednogodišnjih korova koji produkuju veliku količinu semena i predstavljaju veliki potencijal zakorovljenosti za narednu vegetaciju, zato je njihovo suzbijanje neophodno pre formiranja semena.

Vrlo efikasno i ekonomski opravdano je suzbijanje ovih korova na strništima nakon žetve, primenom herbicida na bazi glifosata – totalni herbicidi, kojih na tržištu ima pod različitim nazivima: Glifosav480, Glyphogan, Glifol, Glifogal, Glofomark, i dr.

Ukoliko na strništu dominira palamida dobar rezultat postiže se primenom kombinacije herbicida glifosata i dikambe u dozama 3 l preparata na bazi glifosata i 1 l preprata na bazi dikambe (Banvel 480, Plamen, Colosseum…)

Za uspešno suzbijanje što većeg broja korova neophodna je vlaga tj. kiša, da bi se isprovociralo bolje nicanje korova, a i bolje usvajanje herbicida od strane korova, jer je poželjno kretanje sokova kroz biljku da bi se herbicid bolje usvojio.

VREME PRIMENE I DOZE HERBICIDA
Posle žetve potrebno je ukloniti žetvene ostatke i pustiti da korovi niknu u što većem broju.
Tretiranje treba izvesti, u fazi intenzivnog porasta sirka od 15-30 cm, u kasno popodnevnim satima pred metličenje biljaka, kada je temperatura vazduha u opadanju, a biljke tada otvaraju svoje otvore za disanje -stome i u većem intenzitetu usvajaju herbicid. Najbolje je primeniti herbicide pred metličenje biljaka divljeg sirka. Padavine dva sata nakon tretiranja neće umanjiti efikasnost primenjenog preparata.

Doza primene za suzbijanje divljeg sirka i pirevine je 3-4 % koncentracije, ili 3-4 l herbicida na 100 l vode.

Kada je u pitanju palamida najefikasnije suzbijanje je kada je u fazi cvetanja primenom navedenih herbicida u koncentaraciji 4-5%, a za suzbijanje zubače i poponca potrebno je 6-8 l herbicida po ha.
Agrotehničke mere obrade-oranje, mogu se nastaviti kada su listovi korovskih biljaka crvene boje i obavezno pregledati koren – rizom, koji takođe treba da je crvene boje i u fazi truleži. Za postizanje ovog efekta potrebno je dve nedelje do mesec dana u zavisnosti koje smo korove suzbijali. Za bolju efikasnost dobro je dodati okvašivač koji će omogućiti bolje usvajanje i teže spiranje herbicida.

VAŽNO: Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša stoke, kao i upotreba osušene biljne mase za ishranu stoke.
PSSS ŠABAC, Slavica Maksimović savetodavac za zaštitu bilja
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa