9. mart 2023.9. mar 2023.
O FUNKCIONISANjU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U TOKU PROTEKLE GODINE

Nedovoljni prostorni kapaciteti

Krajem prošle sedmice, na redovnoj sednici Opštinskog veća, razmatran je Izveštaj o radu Centra za socijalni rad za proteklu, kao i plan ove ustanove za tekuću godinu.

Direktorka Zorica Savić istakla je da je Centar za socijalni rad polovinom 2022.godini, nakon dobijanja saglasnosti od nadležnog ministarstva za prijem radnika na upravo-pravnim poslovima, konačno zaposlio diplomiranog pravnika, te da je ovaj problem datirao još od 2017.godine i u značajnoj meri otežavao funkcionisanje socijalne ustanove. Centar sada ima popunjene sve pozicije, i što se broja zaposlenih tiče radi punim kapacitetom, po pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. Međutim, ono što trenutno otežava funkcionisanje ove ustanove jeste nedostatak prostornih kapaciteta.

–Fale nam najmanje dve kancelarije i to za arhivu, jer nemamo više prostora za skladištenje predmeta koji odlaze u pasivu. Ti predmeti nam bukvalno stoje po stolovima i podu kancelarije, što apsolutno nije u skladu sa zakonom, jer je reč o poverljivim predmetima koji bi morali da budu odloženi u ormarima- pojasnila je Savić.

Još veći problem nedostatka prostornih kapaciteta javlja se prilikom susreta dece i roditelja sa kojima ne žive u kontrolisanim uslovima. Sudovi sve češće izriču ovu meru, što Centru stvara dodatne probleme u funkcionisanju.

–Mi nemamo prostor za organizovanje viđanja dece sa tim roditeljima, već se to dešava u našim kancelarijama, što stvara problem u radu voditelja slučaja jer se gubi vreme, a deca svakako ne bi trebala da budu u službenim kancelarijama i po hodnjicima gde stranke čekaju, slušaju šta se priča i to najpre nije po zakonu, niti je u redu. Ne bi ni trebalo niti smelo tako da se radi- zaključila je direktorka.

Na potrebu što hitnijeg iznalaženja adekvatnog prostora za ovu namenu ukazala je i članica veća Radmila Pimić i dodala da je, pored svih problema sa kojima se takve porodice suočavaju, neprikladno da deca budu u hodnjiku sa roditeljima.

–Ne znam kakvi su naši kapaciteti i mogućnosti, ne znam šta se nalazi u gornjem delu, na spratu Doma kulture i da li postoji mogućnost da se neka prostorija specijalno za to opremi. Jer, zaista je značajno da dete, kada mu dođe ili otac ili majka, da budu ipak u tom trenutku, i pored neprijatne situacije, u nekom prijatnom okruženju. I o tome treba zaista ozbiljno razmišljati i doneti rešenje- smatra Pimić.

Sa tom konstatacijom složio se i predsednik Opštinskog veća Dušan Ilinčić i dodao da se razmišlja o renoviranju i rekonstrukciji kompletnog Doma kulture gde je smešten Centar za socijalni rad, te da je to jedna od opcija za iznalaženje rešenja.

–Centar čak ima i svoj plac u Koceljevi, pa bi se možda moglo ići i u tom pravcu. Ali, ne bih pričao ništa unapred. To ćemo još da vidimo i razmotrimo. Znamo za taj problem i imaćemo ga u vidu. Tražimo neko kompeltnije, celovitije rešenje- poručio je Ilinčić.

MANjE KORISNIKA, VEĆI BROJ PRIJAVA PORODIČNOG NASILjA
U 2022.godini u Centru za socijalni rad zabeležen je pad broja korisnika usluga. Na evidenciji je bilo 1.102 aktivna korisnika, što je za 56 manje u odnosu na 2021. Prema rečima direktorke, imajući u vidu pad ukupnog broja stanovnika po poslednjem popisu, ne čudi ni smanjenje broja korisnika usluga ove ustanove.

Načelnik nadležnog opštinskog odeljenja Miodrag Tadić razlog za smanjenje broja korisnika pronalazi i u primeni baze podataka socijalne karte u kojoj se jasno vidi koji korisnici ostvaruju pravo na socijalnu pomoć. Sa druge strane, broj prijava porodičnog nasilja je u porastu. Njih je u toku prošle godine bilo 71, 16 više nego u toku 2021.

–Od tog broja 66 su se odnosile na punoletne osobe, a pet prijava na decu, dakle deca su bila žrtve nasilja. Najčešći počinioci nasilja jesu bračni i vanbračni partneri, sin ili ćerka, braća i sestre i na kraju roditelji. Što se tiče prijava za decu imali smo tri slučaja fizičkog nasilja, jedna prijava emocionalnog i jedna seksualnog nasilja. Od te tri prijave fizičkog nasilja dvoje dece je izmešteno u hraniteljsku porodicu i protiv roditelja je pokrenut krivični postupak koji je još uvek u toku. Što se tiče seksualnog nasilja, takođe je dete izdvojeno iz svoje biološke porodice u hraniteljsku i sudski postupak je na samom kraju- rekla je Zorica Savić.

Ona je dodala da se porodično nasilje uglavnom ogleda u fizičkom nasilju, ali da u smislu ozbiljnijih posledica po žrtvu nije bilo težih oblika.

-Međutim, svaki kontakt uz pretnju ili vređanje je nedopustivo, a porodično nasilje je u našem društvu sve prisutnije- zaključila je direktorka Centra za socijalni rad.
V. Bošković

Najnoviji broj

22. februar 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa