Инфо

19. мај 2022.19. мај 2022.
Редовни и ванредни надзори
ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦЕ КОЛЕГИЈУМА НАЧЕЛНИКА МАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Редовни и ванредни надзори

Извештај о раду за месец април су доставили сви учесници седнице колегијума. Изјашњавајући се о записнику са четвртог колегијума, сви који су доставили извештај сагласни су са истим
Начелник Мачванског управног округа Владан Красавац је у понедељак, 09.05. 2022. године у одржао пету седницу колегијума у овој години у присуству начелника инспекција и шефова инспекцијских служби.

Извештај о раду за месец април су доставили сви учесници седнице колегијума. Изјашњавајући се о записнику са четвртог колегијума, сви који су доставили извештај сагласни су са истим.

У извештајима који су у електронској форми достављени шефу Одсека наведене су активности које су биле предузете током претходног месеца у инспекцијским службама Мачванског управног округа, те је са тим у вези извршена анализа рада инспекцијских органа за месец април 2022.године, а такође инспектори су коментарисали текућа дешавања, као и проблеме који се јављају у раду.

Републички шумарски и ловни инспектор Александра Ђурковић са седиштем Шапцу извршила је у априлу месецу укупно 25 прегледа, 16 по Закону о шмама, 3 по Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и 6 по Закону о дивљачи и лову. Испекторка наводи да је стање редовно а да од августа месеца очекују већи број нелегалне сече шума.

Републички санитарни инспектор Афродита Жунић изнела је да за прошли месец није било неубичајених ствари у послу, а да је број заражених и оболелих од Ковид- 19 значајно пао. Извршено је укупно 332 надзора , од тога редовних 179, ванредних 1, допунских 6, 3 службене саветодавне посете и 143 контролних надзора. Укупно је донето 92 решења, из редовног надзора 92 и 32 узоркована бриса.
Координатор републичке пољоприврдне инспекције Горан Бошковић наводи да су престале појачане мере против Ковида-19 и да су се базирали на уобичајене послове. Доставио је извештај и наводи да је извршено укупно 38 надзора, редовних 27 и ванредних 11. Укупно је донето 6 решења, од тога 5 из редовног и 1 из ванредног надзора.

Инспектор за заштиту животне средине Драган Ђурић износи да се ради по плану. Да у нашем округу нема тренутно пуно посла. Радио у другим окрузима где постоји потреба за надзором. Извршено је 6 редовних и 13 ванредних надзора и то су биле активности везане за надзоре по представкама грађана, управљаље отпадом, промет заштићених врста, севесо, као и испуњеност услова заштите животне средине.

Начелник Одељења инспектората Одељења за рад Милица Филиповић је доставила редован извештај са предузетим активностима за претходни период. Инспекцијске послове обављало је 8 инспектора. Инспекторат за рад је повећао обим послаза протекли месец. Сезона грађевинарства је у току, па с обзиром да у Шапцу није претерано велики број градилишта, инспектори иду на испомоћ у Београд .

Такође, наглашава да су се послодавци опустили, у смислу непријављених радњи, радника итд.У априлу крећу и други сезонски послови као што су брање јагода, малина и другог воћа, и генерално је тешко похватати раднике на терену. Самим тим је тежа ситуација да се испрати да ли су пријављени сви радници. У месецу априлу извршено је 199 инспекцијских надзора према надзираним субјектима, 19 редовних и 160 ванредних, 16 на основу представке правног или физичког лица, 19 најављена надзора, 180 ненајавњена, 172 са налогом, 27 без налога, 20 контролних и 1 допунски. Изречено је 80 инспекцијских управних мера регистрованим привредним субјектима и 3 управне мере изречене су нерегистрованом субјекту. Наложено је 280 мера за отклањања неправилности. Наложено је 3 уписа у регистар. Инспектори су прилком контроле затекли укупно 20 непријављених радника ,,на црно“ и то код регистрованих привредних субјеката и 1 код нерегистрованог субјекта. Поднето је 24 захтева за за покретање прекршајног поступка код регистрованих субјеката и 3 код нерегистрованог субјекта, укупно 27 захтева за покретање прекршајног поступка, као и једна кривична пријава.

Начелник Одељења републичке тржишне инспекције Миладинка Јовановић, наводи да је током априла месеца извршено укупно 54 надзора, од тога 51 редован,1 ванредан и 2 мешовита надзора. Донето је 13 решења, 12 решења су из редовног надзора и 1 решења из ванредног надзора.

Републички туристички инспектор Живадин Бошковић је доставио редован месечни извештај према надзираним субјектима. У току месеца априла имао је 3 заједничке контроле са огранима МУП-а, са којима има одличнусарадњу. Извршено је укупно 27 инспекцијских надзора према субјектима, 25 ненајављених, 2 најављена, од тога 9 редовних и 8 ванредних. Извршене су и 4 службене саветодавне посете. Инспекцијских надзора са налогом је било 18 а без налога 9. Број контролних инспекцијских надзора је било КИЗ - 6 и КИР-4.

Изречено је 14 управних мера (6 регистрованим субјектима и 8 нерегистрованим). Наложено 8 мера за отклањање незаконитости /неправилности записнички. Наложено је 8 уписа у основни регистар и забрана обављања делатности. Поднето је укупно 15 пријава за покретање прекршајног поступка 7 против регистрованих и 8 против нерегистрованог субјеката.

Републички водни инспектор Драган Тадић је послао извештај о раду за те наводи да је извршио 17 инспекцијских надзора, од тога 14 редовних и 3 ванредна инспекцијска надзора. Најављених надзора је имао 2 и ненајављених 15.Донето је 8 решења, као и 1 допис.

Шеф одсека ветеринарске инспекције Мачванског округа Јасмина Којичић Стефановић је поднела извештај електронским путем за април 2022. године у коме се наводи да је извршено укупно 580 надзора, од тога 138 редовних, 445 ванредна, донето је 16 прекршајних пријава, као и решења из редовног и ванредног надзора.

Републички фитосанитарни инспектор Мирослав Алексић је оправдао своје одсуство и доставио извештај за април месец електронским путем. У претходном периоду извршио укупно 20 инспекцијску контролу.
Кабинет начелника Владана Красавца

Најновији број

26. јануар 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa