22. novembar 2018.22. nov 2018.

PODSTICAJI ZA OPREMU, MEHANIZACIJU I OBJEKTE U POLjOPRIVREDI

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja raspisala je treći Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (Meru 1) i to za nabavku opreme, mehanizacije i izgradnju objekata u poljoprivredi.
Zahtev po ovom Javnom pozivu podnosi se u roku od 01. novembra 2018. godine do 09. januara 2019. godine Upravi za agrarna plaćanja Beograd.
Uz zahtev za ovoj Javni poziv dostavlja se sledeća dokumentacija:
1) poslovni plan (biznis plan);
2) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;
3) dokaz o posedovanju stručnog znanja, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede;
4) ponude (tri za vrednost investicije veću od 10.000 evra), a ako su ponude za nabavku mehanizacije, onda ponude treba da sadrže i podatke o emisiji izduvnih gasova;
5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne prema sedištu podnosioca zahteva;
6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležne poreske uprave;
7) izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za mesto kontrole predmeta investicije;
Za investicije u opremanje objekta, pored gore navedene dokumentacije, dostavlja se i izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana, a podnosilac zahteva koji nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, odnosno objekta zaključen sa zakupodavcem sa rokom važenja od najmanje 10 godina.
Za investicije u izgradnju poljoprivrednih objekata, pored gore navedene dokumentacije dostavlja se i projekat za građevinsku dozvolu (ili idejni projekat), kao i građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova.
Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje prava na IPARD podsticaje, koji može da obuhvati jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija za Treći Javni poziv za Meru 1.
Visina podsticaja je od 60 – 65 % od vrednosti investicije umanjene za iznos PDV-a, a za investicije koje se odnose na upravljanje otpadom i otpadnim vodama uvećavaju se za još dodatnih 10 %.
Pravo na IPARD podsticaje može se ostvariti isključivo za investicije koje su realizovane nakon donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak koji može da nastane u periodu pre realizacije investicije.
PSSS ŠABAC
Savetodavac za agroekonomiju
Mr Zoran Beljić

Najnoviji broj

21. januar 2021.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa