14. april 2022.14. apr 2022.
Đubrenje soje
Reč stručnjaka

Đubrenje soje

Soja ima vrlo jak korenov sistem koji se prostire u zoni korenovog sistema i koji za sobom ostavlja veoma rastresito i bogato zemljište u N
Soja je kultura koja zahteva plodna i rastresita zemljišta, obavezno sa neutralnom reakcijom zemljišta kako bi se izneo dobar rod. Soja ima vrlo jak korenov sistem koji se prostire u zoni korenovog sistema i koji za sobom ostavlja veoma rastresito i bogato zemljište u N.

Preporuka je da se ova mineralna đubriva dodaju prilikom osnovne obrade u jesen ili u proleće


Na samom korenovom sistemu soje rastu i razvijaju se kvržične bakterije sa posebnim sojem koje su svojstvene samo za ovu vrstu i koja svojim radom i delovanjem zajedno sa biljkom usvajaju azot iz vazduha i fiksiraju ga za samu biljku. Ova aktivnost ovih kvržičnih bakterija je sposobna da u zemljište ostavi posle sezone i preko 70 N kg/ha, tako da se može reći da je ovo jako korisna biljka a koja se upoređujući sa lošijim zemljištima koje imaju vrlo loše hemijske i fizičke osobine zasigurno neće doći do ove navedene blagodeti.

U osnovnom đubrenju soje treba osigurati azot (N) 30-200 kg/ha što zavisi od zemljišta i fiksacije azota. Osim azota soja traži 120-150 kg/ha fosfora (P2O5) i 170-200 kg/ha kalijuma (K2O). Preporuka je da se ova mineralna đubriva dodaju prilikom osnovne obrade u jesen ili u proleće.Kada je reč o biološkoj fiksaciji azota moramo naglasiti da se na dobrim zemljištima dodaje svega 30 % od potrebe soje za azotom a primena se dodaje kroz primenu NPK đubriva sa niskim sadržajem azota i visokim sadržajem fosfora i kalijuma kao što su NPK 8-26-26 ili NPK 7-20-30 i to oko 300 kg/ha.
Takođe, mora se naglasiti, da ako se ne računa na fiksaciju azota ukupna se količina đubriva sa niskim sadržajem azota, npr. 400-500 kg/ha NPK 8-26-26, zaore u osnovnoj obradi zemljišta. Dodavanjem 200 kg/ha UREA 46% N pre setve ili uz računanje na fiksaciju azota, prihranjivanje nije potrebno. U suprotnom potrebna je prihrana sa 200 kg/ha KAN-a 27% N+ 4,8 MgO.
Dipl. inž. Gordana Rehak
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa