Info

2. jun 2022.2. jun 2022.
Od velikog uticaja na plodnost
Značaj mikroorganizama za uspešan rast i razvoj biljaka

Od velikog uticaja na plodnost

Od njihove aktivnosti zavise sva najbitnija svojstva zemljišta, pre svega njegova struktura i plodnost, pri čemu najvažniju ulogu u ovim procesima imaju heterotrofne bakterije i gljive. Što je veći broj mikroorganizama u zemljištu to je više organske materije uneto u zemljište samim tim pH vrednost je optimalnija, povećava se vodni režim zemljišta
Mikroorganizmi spadajunu sitne organizme rasprostranjene u prirodi. Nalaze se u zemljistu,vodi, vazduhu, čoveku i njihova uloga je razlaganje organske materije kao i neprekidno kruženje energije u prirodi. Od njihove aktivnosti zavise sva najbitnija svojstva zemljišta, pre svega njegova struktura i plodnost, pri čemu najvažniju ulogu u ovim procesima imaju heterotrofne bakterije i gljive. Što je veći broj mikroorganizama u zemljištu to je više organske materije uneto u zemljište samim tim pH vrednost je optimalnija, povećava se vodni režim zemljišta.

Nove tehnologije biljne proizvodnje podrazumevaju veću upotrebu pesticida kao i herbicida koji su štetne po mikroorganizme. Treba naglasiti da se paljenjem biljnih ostataka unište mikroorganizmi iz setvenog sloja zemljišta, za vraćanje potrebne populacije koja znaci život za setveni sloj mora proći par meseci.

Obnavljanje bioflore je dug period a izgubi se i organska materija. Mora se voditi računa o optimalnoj brojnosti mikroorganizama. Organsku materiju čine veoma složena i raznovrsna jedinjenja, mikroorganizmi svojom enzimskom aktivnosću razlazu na prostija jedinjenja (koja im sluzi kao hrana i energetski materijal). Transformacija organske materije delovanjem mikroorganizama odvija se nizom bijohemiskih procesa u dva osnovna pravca i to mineralizacije i humifikacije.

U procesu mineralizacije od organskih materijala dobijaju se H2O, CO2, NH3, HNO3, H3PO4 I mineralnih soli kao krajnji proizvod. U tim procesima iz organske materije oslobađaju se biogeni elementi N, P, K, Ca, Mg, S kao i mnogi mikroelementi neophodni za zivotni ciklus biljaka. Proizvod procesa humifikacije, nastaje humus kao najvažniji deo fizičkih, hemijskih i bioloških osobina zemljišta. Povećanje količine humusa znači i povećanje energije u zemljištu koja omogućava zemljišnim mikroorganizmima sintezu novih organskih matrija. Poseban značaj imaju bakterije u procesima nitrifikacije, oksidacije sumpora i fiksacije atmosverskog azota. Humusne materije u zemljištu su podložne mineralizaciji pri čemu se oslobađa CO2, NH3, nitrati, fosvati, sulfati i druga mineralna jedinjenja potrebna u ishrani bilja.

Većina zemljišnih mikroorganizama, a posebno rizosverne bakterije pripadaju izrazitim heterotrofima koje a svoj razvoj zahtevaju lako pristupačna organska jedinjenja. Osnovni prirodni izvori organske materije su biljni ostaci koji neprestano dospevaju u zemljište , tako da treba razumeti savet da se nepale žetveni ostaci. Proces mineralizacije je brz ukoliko ima više azota, ugljenih hidrata, aminokiselina i proteina u biljnim ostacima a sporiji ukoliko ima više celuloze, lignina i fenolnih jedinjenja. Najpovoljnija fizičko-hemijska svojstva za mikroorganizme u zemljistusu pH neutralna, dobra struktura, dobar vodno-vazdusni rezim 60-70% I sadržaj m organske materije iznad 2%. Najveća brojnost mikroorganizama je sezonska I najveca je u rano prolece i jesen, kada ima dovoljno vlage i kada je temperature 20-30 stepeni do 40 cm dubine uz dobro obezbeđen kiseonik i organsku materiju. Na zemljištima sa manjim brojem mikroflore mogu se dodati biogene smese kultura bakterija i tako pospesiti razlaganje organske materije. Usled nedostatka istih preporuka su zelenisna đubriva kako bi se popravila plodnost i održalo optimalno brojčano stanje mikroorganizama.
Dip.Ing Jovan Sušić PSSS šabac
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa