24. novembar 2022.24. nov 2022.
Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŠABAC

Dečija prava

Deca imaju pravo da budu upoznata sa svojim pravima. Niko nema pravo da decu diskriminiše na osnovu pola, rase, jezika, vere, nacionalnog ili etničkog porekla. Deca sa invaliditetom i drugim smetnjama u razvoju, imaju pravo na posebnu negu
Dečija prava su utvrđena Konvencijom o pravima deteta, koja je usvojena od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 20. novembra, 1989. godine. Konvencija o pravim deteta kaže da je dete svako ljudsko biće koje još nije punoletno. Konvencija predviđa četiri kategorije prava: pravo na obezebeđenje, zaštitu, participaciju i prevenciju.

Deca imaju pravo da budu upoznata sa svojim pravima. Niko nema pravo da decu diskriminiše na osnovu pola, rase, jezika, vere, nacionalnog ili etničkog porekla. Deca sa invaliditetom i drugim smetnjama u razvoju, imaju pravo na posebnu negu.

Obezebeđenje sadrži pravo na život, rast i razvoj, pravo svakog deteta da ima određeno lično ime, državljanstvo, pravo deteta da zna ko su mu roditelji i da se roditelji staraju o njemu, pravo na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu. Iz ovog prava prostiče i najbolji interes deteta a to je da ga odgajaju njegovi roditelji i da se roditelji staraju o svom detetu, osim ukoliko to pravo nije ugroženo neadekvatnim roditeljskim staranjem. Zaštita podrazumeva pravo na zaštitu od svake fizičke, seksualne i psihološke eksploatacije deteta i zaštitu od nasilja. Participacija podrazumeva građansko pravo i slobodu deteta kao aktivnog učesnika, da se čuje njegovo mišljenje o svim pitanjima koja ga se tiču, u skladu sa njegovim godinama i zrelošću.

Pravo deteta je u međusobnoj korelaciji sa obavezama i dužnosti roditelja a to znači da ono što predstavlja dužnost i obevezu roditelja jeste ujedno i pravo deteta.

U svom svakodnevnom radu i praksi, u okviru Službe za zaštitu dece i mladih, svedoci smo čestih situacija u kojima su osnovna prava deteta ugrožena, Foto: "Glas Podrinja"


U svom svakodnevnom radu i praksi, u okviru Službe za zaštitu dece i mladih, svedoci smo čestih situacija u kojima su osnovna prava deteta ugrožena i to od strane roditelja, drugih članova porodice ili socijalnog okruženja. Zadatak i obaveza organa starateljstva je da u svakoj takvoj situaciji zaštiti prava i najbolji interes deteta, koji podrazumeva preduzimanje mera i zakonskih ovlašćenja, u odnosu prema detetu ali i prema roditeljima, kako bi se zaštitilo svako dete, čija su prava ugrožena a roditeljima i porodici pružila podrška u cilju prevazilaženja nastalih problema.

Mal. deca su često žrtve porodičnog ili vršnjačkog nasilja, često su u konfliktu lojalnost između svojih roditelja, koji su u postupku razvoda braka ili postarazvodne krize. U tim situacijama, mal. deca često doživljavaj emotivne i psihološke krize, što se često reflektuje na njihovo buntovno ponašanje u školi, porodici ili socijalnom okruženju.

Svaki roditelj treba da poštuje potrebe svog deteta ali i svoje lične potrebe, da stvara sigurno i bezbedno okruženje u kome se dete oseća sigurno, zaštićeno i voljeno. Potrebno je da roditelj pokaže spremnost da čuje svoje dete i na taj način stvori odnos poverenja sa detetom kao i da ističe ono što je dobro kod deteta. Potrebno je da roditelji postavljaju pravila u okviru svoje porodice, u dogovoru sa decom i ostalim članovima porodice i jasno definišu šta je prihvatljivo ponašanje a šta nije. Roditelji treba da izbegavaju uvrede, ponižavanje, omalovažavanje i fizičko kažnjavanje deteta. Vaspitanje zasnovano na kažnjavanju, strahu i nasilju proizvodi nasilje i strah kod deteta, koje dete reflektuje i na odnos, prema sebi i prema drugima, često i tokom čitavog svog života.

Vaspitanje zasnovano na ljubavi, poštovanju i poverenju, nemerljiv je ulog koji roditelj daje svom detetu i stvara osnov za zdrav razvoj ličnosti. Dobra porodica će nam omogućiti da bolje poznajemo sebe, da kroz život idemo samostalno i hrabro, pružajući sebi prostor za rast, istovremeno dozvoljavajući i drugima da se razvijaju.

Jedna lepa i mudra izreka kaže „ono što dotakneš ljubavlju, ljubav postaje“. Pokažite svom detetu da ga volite, iskreno i bezuslovno, svaki dan i tako će vam dete i uzvratiti.
(U tekstu korišćeni delovi Konvencije o dečjim pravima)
Vesna Dimitrijević dipl. pedagog, porodični savetnik, supervizor Službe za zaštitudece i mladih
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa