29. decembar 2022.29. dec 2022.
DIREKTORI JAVNIH PREDUZEĆA U GRADU ŠAPCU

Nastupajuća godina izgradnje i modernizacije

Tradicionalno, na kraju godine, razgovaramo sa direktorima javnih preduzeća u našem gradu. Podsetili su se se šta su radili u odlazećoj godini i najavili najbitnije planove za nastupajuću. Ukoliko sve bude teklo po planovima, Šabac će se u narednoj godni dosta graditi i modernizovati
SAŠA MAKSIMOVIĆ, DIREKTOR JP „INFRASTRUKTURA ŠABAC“
Sve finansiramo bez zaduživanja

Tokom prethodne godine dosta se radilo, kako u gradu, tako i u selima. Ponosni smo što smo sve projekte finasnsirali bez zaduživanja. Imali smo podršku Vlade Republike Srbije i ministarstava. Takođe, građani nisu dali nijedan dinar da bi nešto dobili od svoje lokalne samouprave.
Ulagalo se dosta u puteve na seoskom području, kako bi i stanovnici sela imali dostojanstven život. Najduže deonice su urađene u Desiću i Dvorištu gde je više desetina domaćinstava prvi put dobilo asfalt.

Republika gradi auto put Ruma – Šabac, novi most preko Save i brzu saobraćajnicu Šabac – Loznica. Očekuje se da auto – put bude završen do septemra 2023, a brza saobraćajnica do kraja 2024. godine, nakon čega će se steći uslovi da Šabac postane najrazvijeniji deo zapadne Srbije.

Projekat koji je svakako obeležio prethodnu godinu je kompleks otvorenih bazena. Prostire se na dva hektara, obuhavata olimpijski, srednji i dečji bazen, kao i tribine sa 850 mesta za sedenje, svlačionice i pomoćne objekte. Sve je finansirano iz budžeta grada i koštalo je 3,3 miliona evra.

Foto: Glas Podrinja, Saša Maksimović


Značajna su ulaganja i u Severozapadnoj radnoj zoni. Tokom ove godine izgradili smo distributivnu gasnu mrežu u vrednosti od 7,5 miliona dinara. Sa Ministarstvom privrede asfaltirane su ulice i vrednost te investicije premašuje 46 miliona dinara. Investirali smo u izgradnju nove vodovodne mreže i izgradnju fekalne i atmosfereske kanalizacione mreže. Trenutno se izrađuje projektno tehnička dokumentacija za narednu godinu. Planira se izgradnja novih kolovoza, vodovodne mreže, fekalne i atmosferske kanalizacione mreže, čelični gasovod i mernoregulaciona stanica, a ukupna vrednost tih investicija biće preko 470 miliona dinara.

Tokom ove godine uloženo je 25 miliona dinara u javnu rasvetu. Sa Ministarstvom životne sredine izgradili smo sedam novih dečjih igrališta i tri fitnes terena na otvorenom.

Planira se izgradnja 21 kilometra vodovodne mreže. Trenutno se izvode radovi na potezima Kasarske Livade – Bogosavac, u dužini 2,7 kilometara i Jelenča – Žabar, u dužini 2,9 kilometara.

Pripremljena je tehnička dokumentacija i za linije Orid – Mrđenovac, Slepčević i Prnjavor – Ribari. Za ovu namenu izdovjeno je oko 300 miliona dinara iz budžeta grada.

Na poslednjoj sednici Skupštine grada usvojili smo nekoliko značajnih planova detaljne regulacije za grad Šabac. Urađeno je moderno arhitektonsko rešenje za uređenje Mačvanskog trga. Tokom naredne godine očekuje nas i izrada novog plana generalne regulacije za Šabac. Izradićemo i plan za uređenje centra Mišara. Takođe je u planu uređenje prostora oko Cvetnog trga i spomenika Jevremu Obrenoviću.

ALjOŠA GARIBOVIĆ, DIREKTOR JKP „STARI GRAD ŠABAC“
Nove prostorije i nova oprema

JKP „Stari grad“ je u 2022. godini , uz pomoć svog osnivača Grada Šapca, izvršilo tehničko opremanje preduzeća. Nabavili smo novu mehanizaciju i opremu u cilju boljeg i efikasnijeg rada, od kamiona, traktora, traktora sa tarupom, traktorskih kosačica, ručnih kosačica, trimeri do raonika za sneg. Na ovaj način smo omogućili našim radnicima lakše obavljene poslova komunalnih delatnosti, posebno jer je oprema koju smo zatekli bila vrlo stara i dotrajala za rad.

Pored toga, zahvaljujući Gradu Šapcu, preduzeće je u 2022. godini dobilo i nove prostorije u ulicama Jove Kursule 2 i Pop Lukinoj 2. Na novim lokacijama imamo mnogo bolje uslove za rad u odnosu na prethodne prostorija u upravnoj zgradi nekadašnje fabrike ,,Zorka“ koje su zaista bile neuslovne za rad. Takođe, nove prostorije nam omogućavaju veću uštedu energije tokom grejne sezone, a i nalaze se u samom gradu, čime nam je olakšana komunikacija sa samim korisnicima.

Foto: Glas Podrinja, Aljoša Garibović


U okviru projekta koji sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, a uz pomoć
Evropske unije i Vlade Kraljevine Švedske i Grada Šapca, JKP „Stari grad“ dobilo je dva dvoosovinska vozila zapremine 16 metara kubnih, jedno dvoosovinsko vozilo zapremine 12 metara kubnih, 12.632 plastične kante od 240 litara i 627 plastičnih kontejnera. Cilj projekta je povećanje stope reciklaže u sva četiri regiona u Srbiji na 15 odsto u naredne dve godine. Kontejneri i plastične kante će biti podeljene po mesnim zajednicama grada.

U 2023. planiramo investicije od u vrednosti 37.730.000 dinara. U sklopu investicija, planira se nastavak uređenja Novog groblja, a takođe i nabavka opreme za rad.

Moram da istaknem da je naše preduzeće za prvih devet meseci rada ostvarilo pozitivan poslovni rezultat u neto iznosu od 7.049.000 dinara. Ono što bih posebno istakao i što je za nas najvažnije je da preduzeće nije kreditno zaduženo.

Svaka nabavka opreme i unapređenje naše usluge sprovodi se sa ciljem da grad bude što čistiji i urednici, a naši sugrađani zadovoljniji.

JOVAN VRANEŠ, DIREKTOR JKP „VODOVOD ŠABAC“
Počelo širenje vodovodne mreže

Tokom ove godine pokrenuli smo nekoliko pilot projekata. Jedan takav projekat pokrenut je od strane Ministarstva privrede i Ministarstva finansija i tiče se reforme u sektoru voda. Cilj je da se sektor voda i voda kao prirodni resurs više ne nazi pod ingerencijom lokalnih samouprava, nego da se unificira vodna usluga na nivou države. To će podrazumevati ukrupnjavanje preduzeća, regionalizaciju usluge i jednaku uslugu u širem regionu, po standardu Evropske unije. Kod nas je region od više od 100.000 potrošača i više neće moći da postoje mala vodovodna preduzeća u manjim opštinama. JKP „Vodovod Šabac“ bi bio zadužen i za Bogatić, Koceljevu i Vladimirce.

Jedan od pilot projekata koje smo mi pokrenuli unutar preduzeća je vezan za informacione tehnologije i podrazumeva daljinsko čitanje vodomera. Mi danas radimo očitavanje vodomera kao pre 50 godina. Ljudi izlaze na teren i čitaju vodomere u šahtovima. Tako očitavaju više od 30.000 vodomera svih naših korisinika. Problemi sa kojima se susreću na terenu su različiti, od toga da ne mogu da uđu u dvorište, da dođu do šahta. Često korisnici ne žele ni da održavaju šahtove, jer smatraju da je to naša obaveza, a nije. Šahtovi budu puni vode, blata, smeća. Daljinsko čitanje bi bio jedan ozbiljan iskorak za nas.

Takođe, pokrenuli smo i pilot projekat biološke razgradnje kanalizacionog materijala. Radi se o tehnologiji koja je nova i u svetu. Čvrsti talog i mulj se razgrađuje mikroorganuzmima i u kanalizacionom sistemu se smanjuje taloženje materija, a najveću korist od toga imaju crpne stanice. Pumpe mnogo lakše rade, manje ih servisiramo. Neke pumpe smo morali da vadimo i čistimo i dva puta nedeljno. Ovo se jako dobro pokazalo i sledeće godine bismo to proširili.

Foto: Glas Podrinja, Jovan Vraneš


Počeli smo širenje vodovodne mreže. Širenje će ići u pet pravaca: Kasarske Livade – Bogosavac – Dobrić, Jelenča – Mala Vranjska – Cerovac, Slepčević, Prnjavor – Ribari i Mišar – Orid – Miokus. Ukupno će se raditi više od 20 kilometara vodovodne mreže. Projaket je počeo u oktobru u dva pravca: Kasarske Livade – Bogosavac i Jelenča – Mala Vranjska. Odmah sa početkom Nove godine ugovaramo i ostale pravce i sve će 2023. godine biti gotovo.

Spremamo i tehničku dokumentaciju kako bismo bili spremni u slučaju potrebe širenja vodovodne mreže.

Pokrećemo glavni projekat odvođenja otpadnih voda na teritoriji grada Šapca. Bilo je problema sa izlivanjem kanalizacije kada su veliki pljuskovi. Ovim projektom ćemo sagledati kompletnu kanalizaciju i gradu i pronaći rešenja za sve probleme u gradskoj kanalizaciji.

Najavljene su velike investicije. Spremili smo kompletnu dokumentaciju za projekat „Čiste Srbije“, za dogradnju 100 kilometara kanalizacione mreže u prigradskim naseljima. Četiri sela će dobiti kanalizaciju: Prnjavor, Lipolist, Slepčević i Drenovac. Realizacija projekta je predviđena tokom tri godine.

Nastavljamo sve redovno što smo i do sada radili, snabdevanje vodom bez prekida, održavanje vodovodne mreže.

RAJKO ŠUŠIĆ, DIREKTOR JKP „TOPLANA ŠABAC“
Modernizacija sistema i iste cene grajanja

Ovu godinu je obeležila svetska energetska kriza. Mi smo činili sve što je do nas da je naši građani što manje osete i verujem da naši građani to vide. Domovi u našem gradu su topli.

Pauzu između dve grejne sezone smo iskoristili da izremontujemo sistem za alternativno gorivo, odnosno mazut. Grad nam je pomogao sredstvima, jer iz sopstvenih sredstava ne bismo mogli. Nastavili smo sa osavremenjavanjem toplotnih podstanica. Imamo dugoročni plan da sve toplotne podstanice u gradu priključimo na sistem daljinske kontrole i upravljanja. Skada sistem podrazumeva da iz jednog centra upravnjamo svim podstanicama u gradu. Njime proveravamo ispravnost rada pumpi, kolika je teperatura dolazne, kolika povratne vode i druge parametre. Kada neko ima problem u nekoj zgradi mi ga odmah vidimo i neke stvari možemo daljinski da ispravimo. Ove godine smo to uradili sa 43 podstanice, a sledeće godine planiramo najmanje 25.

Nastavićemo sa priključenjima građana na sistem daljinskog grejanja ili na gasnu distributivnu mrežu. Ove godine smo priključili četiri objekta, nadam se u ovim danima do kraja godine i peti, na sistem daljinskog grejanja. Radi se o novim zgradama koje su izgrađene. Imali smo i tri objekta koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja, gde je investitor napravio svoju kotlarnicu u okviru tog objketa, a mi smo je preuzeli i upravljamo njom.

Foto: Glas Podrinja, Rajko Šušić


Interesovanje individualnih domaćinstava za priključenje na toplovod ili na gasnu mrežu je ove godine bilo na dobrom nivou, uprkos krizi i povećanju cene gasa. Jeftinije je, konformije, ali i mnogo zdravije. Ideja je da se što više stambenih objekata priključi ili na sistem daljinskog grejanja ili na gasno distributivnu mrežu, jer se time smanjuje broj individulanih ložišta, koja su najveći izvor PM čestica i aero zagađenja. Zbog toga smo i ove godine nastavili sa akcijom od 30 odsto popusta na gasni priključak za domaćinstva.

Nećemo menjati cenu grejanja ove sezone.

Za sledeću godinu su planirane neke deonice vrelovoda da se rekonstruišu, neke da se dograde za nove objekte koji treba da se priključe na sistem daljinskog grejanja.

Plan je i da u narednom periodu nabavimo novi kotao za kotlarnicu na Trkalištu.
Među značajnijim investicijama je i proširenje gasne distributivne mreže u Severozapadnoj radnoj zoni. Imamo nekoliko investitora koji imaju potrebu za prirodnim gasom. Sredstva za to su odvojena.
To će biti veliki zamajas i za grad. Sredstva koja se tamo budu obezbedila ulagaće se dalje u razvoj grada.

DRAGAN RISTIĆ, DIREKTOR JKP „PARKING ŠABAC“
Nećemo menjati cene ni naredne godine

JKP „Parking Šabac“, u godini na izmaku, realizovao je postavljene zadatke iz svoje delatnosti. Podsećam da ovo preduzećed upravlja javnim parkiralištima na teritoriji grada Šapca. Pod upravljanjem mislim, pre svega, na stvaranje i održavanje uslova za korišćenje javnih saobraćajnih površina i posebnih prostora određenih za parkiranje motornih vozila, kao i uslužno uklanjanje, premeštanje i čuvanje nepropisno parkiranih vvozila. Tokon ove godine realizovana je nabavka specijalnog vozila za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila.

Preduzeće je, pre svega, servis građana, zadužen za održavanje komunalnog reda, to se prvenstveno odnosi na mirujući saobraćaj, ali u velikoj meri ima uticaj i na bezbednost u saobraćaju.

Rezultati rada u oblasti mirujućeg saobraćaja vide se u tome da se smanjuje broj nepropisno parkiranih vozila, uređenjem i uvođenjem organizovanog parkiranja. Cilj je povećanje komunalnog reda i komunalne kulture u oblasti mirujućeg saobraćaja.

Foto: Glas Podrinja, Dragan Ristić


JKP „Parking Šabac“ posluje u pravnoj formi kao javno preduzeće i na njega se u punoj meri odnose odredbe Zakona o javnim preduzećima.

Treba imati u vidu da i dalji nastavak komunalnog, infrastrukturnog i urbanističkog razvoja grada, koji će svakako biti praćen i fizičkim obimom izvršenih usluga od strane našeg preduzeća.

Što se tiče politike cena, ni u narednoj godini nisu planirane promene cena SMS poruka, kao ni mesečnih. Iste cene su na snazi od 2017. godine. Podsetio bih da na teritoriji grada postoji 1.965 parking mesta pod naplatom, od čega je 65 parking mesta predviđeno za osobe sa invaliditetom, što je 3,3 odsto od ukupnog broja. Postoje dve parking zone: crvena, gde je cena 42 dinara po satu i plava, u kojoj je cena 36 dinara po satu. Veoma je popularna i dnevna karta za sve zone po ceni od 156 dinara koja važi 24 časa.
M.M.

Najnoviji broj

20. jun 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa