18. januar 2024.18. jan 2024.
Foto: Opšta bolnica Šabac

Foto: Opšta bolnica Šabac

OBJAVLjEN JAVNI UVID ZA PLAN DETALjNE REGULACIJE NOVE BOLNICE

Kompleks sa šest funkcionalnih zona

Odeljenje za urbanizam Gradske uprave Šapca oglasilo je javni uvid u nacrt Plana detaljne regulacije nove Opšte bolnice u Šapcu. Dokumentom, koji će na javnom uvidu u prostorijama Odeljenja za urbanizam, u Karađorđevoj ulici br. 27 biti do 10. februara, predviđena je gradnja novog bolničkog kompleksa na parceli oivičenoj ulicama Hajduk Stanka sa istočne i Gavrila Principa sa jugozapadne strane, dok je na severnoj strani granica parcele zaštitni pojas železnice.

Novi bolnički kompleks je projektovan na skoro 80.000 metra kvadratna korisnog prostora koncipiranog, kako je navedeno, po najvišim međunarodnim standardima za moderne bolnice. Kako se ističe u dokumentaciji, Šabac je za potrebe rekonstrukcije Opšte bolnice pribavio Generalni projekat izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje i adaptacije objekata Opšte bolnice i Doma zdravlja Šabac. Nakon detaljne analize postojećeg stanja, projektom su razrađivane dve varijante – prva je bila postojeća lokacija Opšte bolnice i Doma zdravlja, a druga nova lokacija Opšte bolnice i postojeća lokacija za objekte Doma zdravlja.


Reviziona komisija predložila je da se u daljim postupcima izrade projektne dokumentacije projektovanje radi po rešenju datom u varijanti 2, što podrazumeva izgradnju Opšte bolnice na novoj lokaciji. PDR-om su za potrebe gradnje nove bolnice obuhvaćene katastarske parcele 1160, 1161, 1162, 1163, delovi parcela 1164 i 1165 i deo parcele 1166/2. Površina obuhvata PDR-a, kako se navodi, iznosi 6,39 hektara. Na ovim parcelama postoji i privatno i javno vlasništvo, a kako je naglašeno predviđeno je rušenje svih objekata na parcelama 1161 i 1162.

– Cilj izrade plana je izgradnja novog kompleksa Opšte bolnice za teritoriju Mačvanskog okruga (bez Loznice i Malog Zvornika), uz unapređenje dasadašnjeg nivoa zdravstvene zaštite u urbanističkom, arhitektonsko-građevinskom i tehnološkom pogledu, kako bi se ispunile sadašnje norme, standardi i propisi koji regulišu ovu oblast – ističe se u dokumentaciji.

Kako je pojašnjeno, koncept nove bolnice zasniva se na podeli celokupnog kompleksa na šest funkcionalnih zona – hirurška medicina, internistička medicina, dnevna bolnica sa polikliničko-ambulantnim odeljenjem, zona izdvojenih funkcija (psihijatrija i infektivni blok), zona energetike i zona komunalnog i medicinskog otpada.

Glavni objekat bolničkog kompleksa, kako se ističe, smešten je u središnjem delu parcele i to će biti objekat A. U funkcionalnom i prostornom smislu on je podeljen na 4 celine koju čine blokovi A0, A1, A2 i A3.

Blok A0 zamišljen je kao centralna zona koja istovremeno spaja i razdvaja dva bolnička bloka – hirurški – A1 i internistički – A2. Blok A0 biće spratnosti od Po+P+1 do Po+P+6 i ukupna bruto površine 18.487 metra kvadratna, a činiće ga nadzemni deo i podzemna garaža. U prizemnom delu sa jugozapadne strane, biće smešten glavni ulaz u bolnicu i centralni hol sa prijemnim pultom. Ulazi u podzemnu garažu ostvarivaće se rampama preko interne saobraćajnice koja ima dva priključka u Ulicu Gavrila Principa.


– Pri postavljanju koncepta, vodilo se računa da put prijema spoljnog pacijenta i njegov prelazak u stacionarnog bude što kraći i jasniji, kako bi se mešanje spoljnih korisnika i bolničkog pacijenta i medicinskog osoblja izbeglo, odnosno, svelo na minimum – pojašnjava se u dokumentaciji.

Opšta bolnica „Dr Laza K. Lazarević“ Šabac je, kako se podseća, zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa koja pruža usluge iz svih oblasti zdravstvene delatnosti osiguranicima iz Mačvanskog okruga, koji se prostire na površini 3.268 kilometra kvadratna, i obuhvata osam gradova i opština (grad Šabac i Loznica, opštine Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija) sa ukupno 297.778 stanovinika. Ka ovoj ustanovi gravitira više oko 207.000 pacijenata (bez Loznice i Malog Zvornika).
Opšta bolnica Šabac

Najnoviji broj

13. jun 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa