Инфо

24. август 2023.24. авг 2023.
Микроорганизми у земљишту
САВЕТ СТРУЧЊАКА

Микроорганизми у земљишту

Већина организама у земљишту припада микрофлори под којом се подразумевају микроорганизми: бактерије, гљиве, актиномицете и алге.

Слој земљишта око кореновог система се назива ризосфером. Концентрисање микроорганизама у зони ризосфере условљено је активношћу корена, који у спољашњу средину излучују органске и неорганске супстанце. Коренове излучевине стварају богату средину за развој микроорганизама. Микроорганизми за узврат фиксирају азот из земљишне атмосфере, разлажу земљишне минерале и минерализују органску материју, стварајући тако предуслове кореновом систему за усвајање есенцијалних храњивих елемената.
Најзначајнија улога земљишних микроорганизама представља њихова активност којом се омогућава кружење хранљивих елемената у земљишту. Земљишни микроорганизми хранљиве елементе трансформишу из органских једињења у неорганске облике које биљке могу да усвоје. Поред овога, поједини неоргански, неприступачни облици хранљивих елемената, захваљујући њиховој активности, преводе се у приступачне облике за биљке. Све ове трансформације у земљишту које се дешавају под утицајем микроорганизама могу се обухватити следећим процесима:
Разлагање - процес којим се разлаже органски комплекс земљишта на органска једињења.
Минерализација - процес којим се једињења органске материје преводе у неорганске облике које биљка може усвојити.

Имобилизација - процес којим се неоргански јони преводе у органске комплексе и бивају уграђени у биомасу микроорганизама, а који постају доступни биљкама тек њиховим одумирањем и њиховом минерализацијом.

Трансформација минералних облика - процес превођења минералних облика хранљивих елемената у јонске, који тако могу постати приступачни за биљке.

У процесу разлагања биљни и животињски органски остаци се преводе у различита органска и неорганска једињења. Ови процеси добијају на интензитету при довољној количини влаге, кисеоника и повољној температури, а то је разлог што у неким случајевима они не дају крајње продукте па се недовољно разложене супстанце нагомилавају. У топлим и сушним пределима, садржај органске материје у земљишту је минималан, јер се при високим температурама и доброј аерацији она потпуно минерализују.

Наравно ово су само неки од показатеља стања у земљишту и треба имати у виду да су сви природни процеси међусобно тесно повезани и да самим тим зависе и од других биотичких или абиотичких фактора. На основу ових чињеница изнетих у овом тексту могуће је пратити процесе у земљишту али и процесе његове поправке или деградације и постављати претпоставке о судбини живог света које је директо везано за њега. При томе, обзиром да овим путем добијамо само део слике природних процеса у земљишту, неопходно је обратити пажњу и на неке друге показатеље који нам могу дати додатне информације које ће нам послужити за склапање комплетне слике и постављање тачнијих претпоставки.
Поента једног оваквог текста јесте да се укаже на могућности, које нам се пружају, у праћењу процеса у свету око нас, као и да покрене на размишљање о комплексности али истовремено и потпуној логичности свега што се дешава у природи.

Када гледиште да је све у природи на неки начин повезано али да истовремено има и одређени смисао и цлиј постојања, прихватимо као реалност, биће нам лакше да схватимо како и најмањи погрешан потез учињен од стране човека може утицати на природне процесе.
Дарко Симић

Најновији број

29. фебруар 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa