Info

26. decembar 2019.26. dec 2019.
UDVOSTRUČEN PRIHOD OD POREZA NA ZARADE
ŠABAC POGODNO MESTO ZA INVESTICIJE I RAZVOJ

UDVOSTRUČEN PRIHOD OD POREZA NA ZARADE

Grad Šabac, u Srbiji, ima najbolji odnos prema lokalnoj privredi. Uvažavanje mišljenja, potreba privrednika i dobra saradnja. Šabački privrednici uključeni u aktivnosti lokalnog Saveta za zapošljavanje, u izradu plana razvoja grada za period od 2020. do 2030. Samo u ovoj godini, u Severozapadnoj radnoj zoni prodato je pet parcela, odnosno sedam hektara i 13 ari, sveukupno od 2016. godine 32 parcele ili 27 hektara i 97 ari. Za kompleksan posao unapređenja razvoja grada neophodan je ozbiljan tim. Iza uspeha grada Šapca stoji timski rad
ZORAN TOŠIĆ:
ŠABAC IMA NAJBOLjI
ODNOS PREMA LOKALNOJ PRIVREDI

Na godišnjoj konferenciji Privrednog saveta grada Šapca, održanoj u utorak, u Gradskoj kući, Zoran Tošić, predsednik Saveta, informisao je građane o aktivnostima ovog tela tokom 2019. godine.
- Posebnu pažnju posvetili smo temama u oblasti ekologije, energetske efikasnosti gde je bilo reči i o formiranju zelene zadruge. Kao i prethodnih godina, angažovali smo se na pitanju odnošenja komunalnog otpada iniciranjem i postizanjem dogovora da se cena odnošenja obračunava po kubikaži iznetog otpada, a ne po kvadratnom metru, kao što je to bilo ranije. To je uticalo na odgovorniji odnos privrede prema komunalnom i industrijskom otpadu. Naročito smo ponosni na akciju ozelenjavanja grada, u kojoj za sada učestvuje deset kompanija, a biće zasađeno više od 2000 stabala. Imajući u vidu da svako stablo prosečno košta 5000 dinara, za ozelenjavanje je izdvojeno deset miliona dinara, rekao je Tošić.
Govoreći o kapitalnim investicijama, on je istakao da su privrednici na sednicam Saveta razmatrali predloge i informacije o toku realizacije, a krajem godine upoznati su i sa predlogom kapitalnih investicija u 2020. godini. Pored toga, članovi Saveta su informisani o programima rada pojedinih javnih preduzeća, kao i o budžetu grada za narednu godinu.
- Privrednici su se bavili i problemima čije rešavanje nije u domenu lokalne samouprave. Uputili smo dopis Ministarstvu saobraćaja u kom smo podsetili da je put u Severozapadnoj radnoj zoni, od Drenovca do Šapca, u jako lošem stanju, i zahtevali hitnu sanaciju jer je ta saobraćajnica od strateškog značaja za grad. Zahtev privrednika koju posluju u Severozapadnoj radnoj zoni upućen Ministarstvu finansija, bio je otvaranje carinskog terminala, što je po prirodi njihovog posla neophodno, objasnio je predsednik Privrednik saveta grada Šapca. Tošić je takođe naveo inicijativu upućenu Ministarstvu energetike, povodom uobičajenih problema koje kompanije imaju sa priključkom na električnu energiju. Naime, po izgradnji trafo stanice i drugih priključaka, kompletna investicija kompanija prelazi u vlasništvo elektroprivrede. Mišljenje šabačkih privrednika je da bi takvu praksu trebalo menjati i investiciju vratiti u vlasništvo privrednika.
- Grad Šabac, u Srbiji, ima najbolji odnos prema lokalnoj privredi, što se vidi kroz interesovanje i uvažavanje mišljenja i potreba privrednika. Šabački privrednici uključeni su i u aktivnosti lokalnog saveta za zapošljavanje, u izradu plana razvoja grada za period od 2020. do 2030. godine, kao i u izradu brojnih drugih dokumenata važnih za kvalitetno funkcionisanje grada, zaključio je Zoran Tošić.
VIOLETA ŠESTIĆ:
77 NOVIH FIRMI U GRADU

- U Šapcu je trenutno 1033 aktivna društva sa ograničenom odgovornošću. U odnosu na 2018. godinu, danas je 77 kompanija više, a ako se vratimo četiri godine unazad, beležimo povećanje od 237 kompanija, istakla je Violeta Šestić, načelnica Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj Gradske uprave grada Šapca, na godišnjoj konferenciji Privrednog saveta.
Povećan je i broj preduzetničkih radnji, tako da je na današnji dan u gradu aktivno 3378 radnji, dok ih je prošle godine u ovo vreme bilo 390 manje. U periodu od protekle četiri godine, broj preduzetničkih radnji veći je za hiljadu.
- Ovi podaci se oslikavaju u važnim segmentima života, kao što je zaposlenost, odnosno nezaposlenost. Tako je danas, prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), na evidenciji nezaposlenih 6.227 lica, što je u poređenju sa prošlom godinom pad za 1.109 lica, odnosno pad od 4.635 nezaposlenih lica u poređenju sa 2016. godinom. Sa druge strane, uzimajući u obzir da nisu sva lica na evidenciji NSZ, mi se rukovodimo podatkom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) o broju osiguranika na teritoriji našeg grada, što je jasan pokazatelj broja zaposlenih u Šapcu. U skladu sa tim, danas je u Šapcu zaposleno 40.291 lice, što je u odnosu na prošlu godinu rast od 2.104, a u odnosu na 2016. godinu, to je rast od 5.477 lica. Ovaj broj obuhvata sve preduzetnike i registrovana poljoprivredna gazdinstva, saopštila je Violeta Šestić.
Ona je iznela podatke i o prosečnoj neto zaradi, gde se takođe beleži pozitivan trend od 2016. godine, kada je prosečna neto zarada iznosila 40.024 dinara, a prema poslednjem podatku za 2019. godinu, to je 47.892 dinara, što je povećanje od 7.868 dinara. Kako je načelnica Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj ocenila, svemu ovome doprinele su postojeće firme i novi investitori u gradu.
- Samo u ovoj godini, u Severozapadnoj radnoj zoni prodato je pet parcela, odnosno sedam hektara i 13 ari, sveukupno od 2016. godine 32 parcele ili 27 hektara i 97 ari. Grad je ovoj lokaciji posvetio posebnu pažnju, ne zanemarujući ni ostale. U njoj danas posluje 28 kompanija, od kojih je pet u postupku izgradnje svojih pogona, odnosno proširenja postojećih. Ove godine, Grad je u razvoj Severozapadne radne zone uložio milion evra, pa je tako izgrađena i puštena u rad trafo stanica Šabac 5 sa dodatnih 31,5 megavata, izgrađeno je 2.500 metara vodovodne mreže, 1.500 metara fekalne, 600 metara atmosferske kanalizacione mreže i 900 metara kolovoza, istakla je načelnica Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj.
NEMANjA PAJIĆ:
LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOŠLjAVANjE – EFIKASAN ODGOVOR NA POTREBE

Predsednik Skupštine grada Nemanja Pajić, koji je i predsednik Komisije za praćenje investicija, kao i Lokalnog saveta za zapošljavanje, na konferenciji za novinare Privrednog saveta naveo je da Komisija na nedeljnom nivou prati sve potrebe investitora, i do sada je imala 228 sednica.
Grad efikasan
servis privrede
i građana
- Komisija za praćenje investicija prati sve parametre kojima zadržavamo sertifikat lokalne samouprave sa povoljnim poslovnim okruženjem, kao i izradu strateških dokumenata, akcionih planova i implementaciju strategija. Upravo zato je Šabac grad sa povoljnim poslovnim okruženjem i upravo zato smo dobitnici nagrada i priznanja referentnih ustanova. Ali naše najveće priznanje je broj novih firmi u gradu, povećanje broja radnih mesta i smanjenje nezaposlenosti. To su rezultati kojima se ponosimo, istakao je Pajić i naveo da su stalne teme i kako da ljudi lakše dođu do posla, kako da steknu nove veštine, da budu obučeniji i konkurentniji na tržištu radne snage, što automatski znači veće zarade.
On je objasnio da je rad Privrednog saveta i Lokalnog saveta za zapošljavanje spojen, jer je neophodno da na sednicama Saveta za zapošljavanje budu i privrednici i kažu koje su njihove potrebe. Tako je napravljeno lokalno partnerstvo za zapošljavanje – efikasan odgovor na potrebe privrede i problem nezaposlenosti.
Planski i strateški pristup
- U Srbiji će biti sve više potrebe za obučenom radnom snagom i mi na tome radimo već duže vreme. U Šapcu je tako otvoren centar za obuku, kao plan evropskog projekta SEED STEP II, iz čega je proizišao važan strateški dokument „Strategija razvoja ljudskih resursa“. Ovaj dokument predviđa i rad trening centra, koji je dobio i određene akreditacije kao i status operatora aktivnosti obrazovanja odraslih. Agencija za kvalifikacije odobrila je sertifikaciju za tri obuke: osnovnu informatičku, rad na 3D štampačima i operator na CNC mašinama, čime izlazimo u susret privredi jer se već postojeći radnici mogu besplatno obučavati. Najvažnije je ipak to što svi oni koji traže posao, na ovim kursevima mogu potpuno besplatno da se obuče i steknu nove veštine, naglasio je Nemanja Pajić.
Kako je predsednik Komisije za praćenje investicija istakao, upravo se kroz Strategiju razvoja ljudskih resursa i trening centar grad pripremio za korišćenje evropskih fondova. Naime, Evropski socijalni fond za Zapadni Balkan od 2021. do 2027. godine ima budžet od 100 milijardi evra, od čega je za Srbiju opredeljeno 200 miliona evra.
- Lokalne samouprave moraju biti sposobne da povuku ta sredstva i mi se u Šapcu upravo kroz strateški dokument i trening centar kvalifikujemo za to. U okviru Fonda posebno su zanimljivi inicijativa za zapošljavanje mladih i program za zapošljavanje i socijalne inovacije, a poseban akcenat biće na socijalnom preduzetništvu, naveo je Nemanja Pajić.
GRADONAČELNIK:
OSPOSOBLjENI, PROFESIONALNI, POSVEĆENI

- Za kompleksan posao unapređenja razvoja grada neophodan je ozbiljan tim. Iza uspeha grada Šapca stoji timski rad, poručio je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović sa godišnje konferencije za novinare u Gradskoj kući, posvećene rezultatima rada Privrednog saveta grada Šapca.
Tim čine: predsednik Skupštine grada Nemanja Pajić, inače predsednik Komisije za praćenje investicija, Zoran Tošić, predsednik Privrednog saveta i sve šabačke kompanije koje zaista savetuju one koji donose odluke u gradu, kao i Odeljenje za lokalni ekonosmki razvoj koje vodi Violeta Šestić. Pored njih, tu su zaposleni u javnoj administraciji i Gradskoj upravi, preduzećima i ustanovama u našem gradu. To je zatvoreni sistem koji radi po standardima finansijskog upravljanja i kontrole i po svim prihvaćenim evropskim standardima, ali, kako je istakao gradonačelnik, vrlo otvoren sistem za građane, kompanije i privredu. A da je to tako, potvrđuju nagrade i priznanja: Šabac šampion razvoja, najotvoreniji grad, grad koji nema šta da krije, najbolje mesto za ulaganje i biznis u Srbiji i grad koji povlači najviše novca iz evropskih fondova.
- Mi smo osposobljeni, profesionalni, posvećeni i radimo u interesu naših sugrađana. Ko ne veruje – može da proveri, dodao je gradonačelnik. On je kao prvi pokazatelj uspešnog razvoja grada naveo iznos budžeta.
- Kada sam postao gradonačelnik 2014. godine, budžet grada Šapca bio je dve milijarde i 400 miliona dinara, što je oko 20 miliona evra, a danas je to 30 miliona evra. Dakle, tri milijarde i 600 miliona dinara direktnih prihoda našeg grada, bez ostalih prihoda koji postoje – neto prihod. Svake godine budžet se povećavao, a u timu grada Šapca naročito smo ponosni na prihod od poreza na zarade, što se vidi kroz porast broja zaposlenih a koji se evidentira u našem budžetu sa 800 miliona 2014. godine na milijardu i 600 miliona, na današnji dan. Dakle, udvostručili smo prihod od poreza na zarade. To je najvažniji podatak, istakao je gradonačelnik.

Privredni savet grada Šapca osnovan je 2014. godine. Čine ga predstavnici firmi koje posluju na teritoriji grada. Broji 25 članova, a u njegovom sastavu su i predstavnici lokalnih institucija. Ovo telo sastaje se jednom u dva meseca.


Grad koji nema šta da krije i grad koji ima jasnu politiku
Među pojedninačnim projektima, važnim za razvoj biznisa u gradu, on je pored izgradnje Lučke ulice i ulice u industrijskoj zoni, početka radova na kvantaškoj pijaci kao budućeg zelenog agrocentra i 35 ulica u gradu, istakao investicije u kulturu i obrazovanje koji upotpunjuju ambijent u kom ljudi žele da rade i ulažu svoj novac.
- Zahvaljujem se svakom ko je odlučio da u vrlo teškim okolnostima neverovatnih pritisaka ulaže novac u jedan grad koji nema šta da krije i ima potpuno jasnu politiku koja treba da nas vodi, najbrže moguće, u Evropsku uniju. A to je grad Šabac. Zahvaljujem se i šabačkim kompanijama sa kojima smo najuspešnije sarađivali u 2019. godini i želim uspešnu saradnju i u 2020. od koje imamo velika očekivanja. Zahvalan sam kompanijama: Jugokop, Savremena gradnja, Mašinokop, Transver, Refleks, Savro, Eko san, Duga El, LTO i Vuksa, sa kojima smo imali najvrednije ugovore i koji su omogućili da grad Šabac najefikasnije, u najboljem interesu svih sugrađana, uz najjeftinije cene u Srbiji izgradi i investira 10 miliona evra u ovoj godini, zaključio je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović.

Najnoviji broj

21. januar 2021.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa