Info

14. maj 2020.14. maj 2020.
Sposobni da se u kratkom roku prilagodimo  novim okolnostima
JELENA MILOŠEVIĆ, DIREKTORKA CENTRA
ZA SOCIJALNI RAD ŠABAC

Sposobni da se u kratkom roku prilagodimo novim okolnostima

Kako teška vremena i iznenadne situacije, stavljaju na proveru i naše kapacitete, međuljudske odnose i saradnju, i ovo vanredno stanje pokazalo je da je sistem socijalne zaštite u Šapcu veoma razvijen i spreman da se u kratkom roku prilagodi novim okolnostima, u korist naših korisnika. Takođe, još jednom smo dokazali i to da je saradnja javnog i privatnog sektora na zavidnom nivou i da u socijalnoj zaštiti rade pravi profesionalci, empatični i solidarni
Za vreme vanrednog stanja donetog usled epidemije Covid-19 Centar za socijalni rad „Šabac“ u Šapcu radio je redovno, bez obzira na smanjen broj zaposlenih koji su fizički bili prisutni na poslu, dok su ostali obavljali posao od kuće kao zaposleni kod kojih postoji povećani rizik od oboljenja. Smanjen broj zaposlenih, a koji su prisutni na poslu nije bio od uticaja na rad Centra prema korisnicima- ističe Jelena Milošević, direktorka Centra za socijalni rad Šabac, i za “Glas Podrinja“ govori o načinu organizovanja i realizovanja aktivnosti Centra u vreme pandemije Korona virusa.
Koliko pandemija korona virusa utiče na rad CSR?
Bitno je napomenuti da u ustanovama socijalne zaštite na teritoriji grada nije bilo zaraženih virusom Covid-19 zahvaljujući svim merama koje su zaposleni preduzimali u zaštiti ovih najranjivijih kategorija naših korisnika. Poštovane su sve instrukcije resornog Ministarstva, ostvarena je svakodnevna saradnja sa Zavodom za javno zdravlje Šabac i zdravstvenim ustanovama, snabedevnost zaštitnom opremom je na zavidnom nivou zahvaljujući distribuciji opreme i dezinfekcionih sredstava od strane Ministarsva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i gradskog Štaba za vanredne situacije.
Stranke su u vreme vanrednog stanja zahteve za ostvarivanje/obezbeđenje prava/usluga iz oblasti socijalne zaštite podnosili neposredno u Centru ( oni koji su bili u mogućnosti), a stranke starije od 65 godina, kao i one koje nisu bile u mogućnosti da dođu i neposredno podnesu zahtev ( lica koja su bila u izolaciji, karantinu, nepokretni i sl.) su zahteve ponosili putem telefona, imejla ili preko srodnika, komšija i nevladinih organizacija/ustanova i institucija koji su zahteve podnosili u njihovo ime. Svi podneti zahtevi u vreme vanrednog stanja su prioritetno rešavani, odnosno bez odlaganja, najčešće u danu kada su i podneti.
Kako se pružaju usluge materijalno ugroženim u ovim okolnostima?
-Za vreme vanrednog stanja stranke su mogle da ostvare sva prava i usluge socijalne zaštite, koje se redovno pružaju, a kojima se ne ugrožava zdravlje korisnika. Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i drugim mentalnim smetnjama bio je zatvoren iz zdravstveno-bezbednosnih razloga i po preporuci Štaba za vanredne situacije, jer korisnici usluge spadaju u izuzetno rizičnu populaciju stanovništva od zaražavanja Covid-19. Pre privremene obustave ove usluge izvršena je anketa među roditeljima/starateljima korisnika usluge da li se slažu sa odlukom. Rezultat usmene ankete je bila saglasnost svih roditelja/staratelja.
Usluga Lični pratilac deteta je realizovana i u vanrednim uslovima, na osnovu ankete i saglasnosti roditelja/staratelja deteta, kao i saglasnosti ličnog pratioca.
Usluga je pružana u kućnim uslovima, u kojima su lični pratioci pomagali deci u praćenju nastave, pri čemu su svi lični pratioci poštovali mere prevencije. Smatramo da je pružanje ove usluge i u ovakvim okolnostima bilo od izuzetnog značaja, kako za samu decu, zbog njihove svakodnevne rutine i vezanosti za lične pratioce, tako i za njihove roditelje, koji su neretko imali radne obaveze, koje su obavljali od kuće.
Savetovalište za brak i porodicu je redovno radilo putem onlajn savetovanja, gde je pružana psihosocijalna podrška u kriznim situacijama, što je bilo veoma važno, ako imamo u vidu izazov sa kojim se suočavamo.
Da li je povećan broj zahteva za pomoć?
Za vreme vanrednog stanja najviše je bilo zahteva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć. Svi zahtevi su odobreni u ukupnom iznosu od 1.667.055,00 dinara. Zahtev se najčešće odnosio na kupovinu hrane, lekova, sredstava higijene, sredstava za dezinfekciju. Drugi po zastupljenosti je bio zahtev za pružanje usluge Pomoć u kući, koja se pružala svaki dan u dve smene uključujući i vikend za vreme trajanja ovog stanja za oko 250 korisnika. Besplatan obrok iz Narodne kuhinje je iz zdravstveno bezbednosnih razloga dostavljan na kućnu adresu korisnicima u vidu višednevnog sledovanja hrane u obliku paketa. Na nedeljnom nivou isporučivano je 670 paketa. Drugi razlog dostavljanja na kućnu adresu je taj što je veći broj korisnika bio stariji od 65 godina i preuzimanjem obroka bi kršio zabranu izlaska starijih lica od godina. Distribuciju obroka na adrese korisnika obavljali su Caritas Sabac, Fondacija Humano srce Šapca i PUR ,,Paša 015“.
-Kada je reč o kategorijama stanovništva koji su se obraćali za pomoć, najviše je lica koja su već korisnici prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite ( korisnici novčane socijalne pomoći, besplatnog obroka u Narodnoj kuhinji i jednokratnih novčanih pomoći), zatim porodice dece sa smetnjama u razvoju, lica sa invaliditetom, penzioneri sa najnižim penzijama i na kraju lica koja su prihode ostvarivala u nadnici, a to nisu mogla zbog vanrednog stanja. Jedan deo njih je bio u karantinu ili izolaciji. Saradnja Centra za socijalni rad bila je na svakodnevnom nivou i sa Fondacijom Humano srce Šapca i Asocijacijom Duga, koji su iz različitih fondova i projekata uspevali da obezbede određenu humanitarnu pomoć. U saradnji sa našim stručnim radnicima, pomoć su distribuirali na adrese najugroženih građana.
Da li je povećan broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici?
-Kada je u pitanju broj prijavljenih sličajeva nasilja u okviru vanrednog stanja, možemo reći da nije došlo do naročitog porasta broja prijavljenih slučajeva. Grupa za koordinaciju i saradnju u borbi protiv nasilja redovno je održavala sastanke, svi prijavljeni slučajevi su obrađivani i reagovalo se merama hitno i neodložno.
Kako se nastavljaju usluge po ukidanju vanrednog stanja?
Nakon ukidanja vanrednog stanja nastavljamo sa svim našim programskim aktivnostima, sa akcentom otklanjanja posledica koje je ova pandemija donela kada su u pitanju lica u stanju socijalne potrebe.
Kako teška vremena i iznenadne situacije, stavljaju na proveru i naše kapacitete, međuljudske odnose i saradnju, i ovo vanredno stanje pokazalo je da je sistem socijalne zaštite u Šapcu veoma razvijen i spreman da se u kratkom roku prilagodi novim okolnostima, u korist naših korisnika. Takođe, još jednom smo dokazali i to da je saradnja javnog, nevladinog i privatnog sektora na zavidnom nivou i da u socijalnoj zaštiti rade pravi profesionalci, empatični i solidarni.

Najnoviji broj

11. avgust 2022.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa