22. oktobar 2020.22. okt 2020.
Ekonomski značaj
VIROZE PŠENICE

Ekonomski značaj

Problem virusnih obolenja u ozimim strnim žitima je karakterističan za ozime ječmove koji su zasejani u ranijim rokovima setve i kada su stabilni klimatski uslovi a povoljni za rast i razvoj useva. Virusi postaju ekonomski važni kada se pojave u epidemijskim razmerama.
Setva ječma i pšenice je na pragu, uvek ima onih koji u setvu kreću nešto ranije od optimalnih rokova, i zbog toga treba poljoprivredne proizvođače podsetiti na zarazu ozimih useva virusima. Viroze prenose lisne vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae).

Problem virusnih obolenja u ozimim strnim žitima je karakterističan za ozime ječmove koji su zasejani u ranijim rokovima setve i kada su stabilni klimatski uslovi a povoljni za rast i razvoj useva. Virusi postaju ekonomski važni kada se pojave u epidemijskim razmerama. Virus žute patuljavosti ječma smatra se najozbiljnijom bolešću strnih žita u svetu. Na ječmu se simptomi manifestuju žućenjem lišća, slabim porastom tokom proleća, dok su listovi podložni i za napad drugih patogena. U uslovima slabe ishrane usev često ne pređe u generativnu fazu razvoja, ali ako i pređu klasovi zbog sterilnosti cvetova budu prazni. To je izgubljen prinos useva za datu vegetaciju, što je veliki finansijski I ekonomski minus.Ostale viroze koje se javljaju na pšenici su:
1)Virusa patuljavosti pšenice (Wheat dwarf virus, WDV)
2) Virusa crtičastog mozaika pšenice (Wheat streak mosaic virus, WSMV)
Virus mozaika pšenice - simptomi se dosta kasnije uočavaju tek u fazi klasanja. Tipičan simptom je žućenej zastavičara i vrhova liski, dok po obodima listova probija crvenkasta boja . Klasovi se normalno razvijaju ali dobijaju atipičan izgled. U kasnijem razvoju zaražene biljke vrlo brzo propadaju. U klasovima je malo zrna koja su sitna, tamna, smežurana i tržišno neprihvatljiva.

Intenzitet zaraze virusima najizraženiji je u uslovima rane setve, a opada ukoliko je kasnija setva.
Zaraza se i javlja na početku vegetacije ukoliko su povoljne klimatske prilike, a upravo i koje pogoduju pojavi lisnih vaši kao i cikada koje su i jedan od uzročnika pojave viroza-tzv. vektori- prenosioci virusa. Ukoliko i zima bude blaga izvesno je da će populacije vaši i cikada prezimeti i širiti obolenje tokom proleća.
Zato je važno na vreme upozoriti na prisustvo ovog problema. Borba protiv virusa i lisnih vašiju kao vektora može ići u tri smera.
-pomeriti rokove setve kasnije,
-zaštita semena i
-zaštita useva insekticidima/aficidima kontaktnim ili sistemičnim zavisno od situacije.

Ali ukoliko je rana setva treman useva insekticidima je izvestan ukoliko su i agrometereološki uslovi povoljni.
Kao preporuka za izbor insekticida je :
Pyrinex 48 EC, Cyren 480 EC, Kozma (hlorpirifos) 1-1,5 l/ha
Decis 2,5 EC, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha
Vizuelni pregled useva mora biti češći, te pripremiti insecticide za tretman vaši koji ih efikasno mogu suzbiti.

Dipl.ing Slobodan Gošić

Najnoviji broj

20. jun 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa