Info

31. mart 2022.31. mar 2022.
Prolećna prihrana  obavezna mera
Značaj azota u đubrenju ozimih kultura

Prolećna prihrana obavezna mera

Azot je najvažniji elemenat u ishrani svih biljnih vrsta. Najzastupljeniji je u mineralnim i organskim đubrivima. U industriji mineralnih đubriva proizvodi se 50 % N, a svi ostali elementi čine ostalih 50 %. Azot je poseban i zbog toga što se u industrijskoj proizvodnji nalazi u tri oblika: amidni, amonijačni i nitratni. Javlja se u sva tri agregatna stanja: gasovitom, tečnom i čvrstom, pri čemu se tako može i primeniti.

U stajskom đubrivu i biljnoj masi nalazi se u organskom obliku i mineralizacijom se pretvara u amonijačni oblik pa u nitratni koji tek tada postaje pristupačan za biljke.
Neke biljke u malim količinama mogu usvajati i amonijačni azot, mada se većina azota u zemljištu transformiše do nitratnog oblika i biljke ga u toj formi lako usvajaju.

Veoma bitna karakteristika azota je njegova topljivost i pokretljivost u zemljištu, pa su zbog toga i veliki gubici azota. Deo azota se gubi u gasovitom stanju, u obliku amonijaka, ali se najveći dio gubi u nitratnom obliku isparavanjem vodom. Takođe, ispiranje azota je specifično za različite tipove zemljišta, za različite biljne vrste, a zavisi i od temparature, količina padavina, tako da je azot element koji se stalno ispituje pri iskorišćavanju u biljnoj proizvodnji. Azot najviše utiče na oblikovanje i habitus biljne rozete kod svih biljnih vrsta, a istraživanja su usmerena na najpovoljnije oblike azota u datim uslovima koji su pogodni za biljke, a takođe se istražuje optimalna količina, kako bi se osigurao najviši prinos uz najmanje gubitke azota. Primenjuje se 3-5 puta, a ponekad i češće, a u sušnim uslovima se koristi više puta preko lista (folijarno).

Tako se azot koristi u osnovnom i startnom đubrenju 2-3 puta, a može i više preko lista.
U jesen treba redovno koristiti NPK đubriva, a za to se biraju formulacije sa niskim sadržajem azota 5-10%, kako tokom jeseni i zime kad ima dosta padavina, ne bi nastali veći gubici ispiranjem. U tu svrhu, koriste se amidni i amonijačni oblici azota, manje skloni ispiranju nego nitratni azot. NPK đubrivima se u jesen zaoravaju, tako da količina azota u unetom udelu đubriva iznosi 1/3. Pri setvi ozimih useva u pripremi zemljišta za setvu može se koristi još i amidni azot u formi UREA-e. Ovaj oblik azota najmanje je podložan ispiranju, jer se sporije pretvara u amonijačni i nitratni azot.

Transformacija azota uglavnom zavisi od vlage i temparature, a od tih faktora zavisi rast i razvoj biljaka. Na taj način usevi u jesen ostaju nedovoljno nahranjeni, jer se usvaja malo azota ukoliko se unosi UREA koja stiže na usvajanje tek posle 30-40 dana. Takođe, većina poljoprivrednika prihranjuje useve u proljeće kad vegetacija intenzivno krene, i tada unošenje UREA-e ne znači mnogo. U savremenoj poljoprivredi, jesenje osnovno đubrenje treba obavezno izvršiti, jer samo u to vreme, ukupni oranični sloj se može snabdeti teže pokretnim elementima fosforom i kalijumom.

Obično se tada unose 2/3 fosfora i kalijuma, ali i redovno određena količina azota. Koliko se azota unosi u jesen, zavisi prvenstveno od tipa zemljišta, količine padavina, temparature u tom periodu, a najviše o sadržaju humusa u zemljištu i količini biljnih ostataka iz prošle proizvodnje.
Želja svakog poljoprivrednika je da primeni onoliku količinu azota koja će pospešiti razgradnju biljnih ostataka i deo organskog azota pretvoriti u mineralni, jedini biljkama pristupačan.

Istraživanja pokazuju da količina azota koja se može primeniti bez bojazni od ispiranja, može biti veća ili manja ako se zaoravaju žetveni ostaci kao npr kukurozovina, lišće i glava šećerne repe i postrni usevi. Tu se posebno dodaje 40-60 kg/ha azota, kako bi se izbegla-azotna depresija (biljna masa veže za sebe azot, koji onda u bitnom trenutku nedostaje zasejanim usevima).

Prolećna prihrana azotnim mineralnim đubrivima je obavezna i redovna mera, jer biljke iz zime izlaze iscrpljene i svakako im je potrebna određena količina azota za dalji porast.
dipl.inž. GORDANA REHAK PSSS Šabac

Najnoviji broj

24. novembar 2022.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa